Eva Jiřičná představuje aktualizovaný návrh Centra Nového Žižkova

Upravený návrh Evy Jiřičné ze studia AI – DESIGN má jen jednu rozvlněnou věž vysokou 80 metrů místo tří. S původním návrhem zvítězila architektka Jiřičná v mezinárodní architektonické soutěži. Odborná porota vybírala z návrhů od 98 ateliérů z 30 zemí světa. Následně pět let probíhaly úpravy vítězného projektu podle požadavků řady institucí, aby bylo dosaženo shody na výškách a celkovém řešení zástavby.

Centrum Nového Žižkova, autoři AI DESIGN, zdroj Central Group

Původní návrh měl oproti tomu tři věže do výšky až 100 metrů. Stavby v lokalitě jsou nyní jinak urbanisticky uspořádány a mateřská škola se v novém projektu výrazně zvětšila na 5 tříd a vydělila se do samostatného objektu. „Často dostávám otázku, zda za lepší považuji původní nebo nový návrh. Těžko říci, každý má své přednosti. Je naprosto normální, že soutěžní návrhy mají svůj vývoj na základě projednávání. Urbanismus a výšky staveb jsou v novém návrhu řešeny jinak, ale architektura a kapacity podlažních ploch zůstávají velmi podobné,“ říká autorka návrhu Eva Jiřičná.

Centrum Nového Žižkova, autoři AI DESIGN, zdroj Central Group

Více jak tisíc bytů a také komerce a mateřská škola
Aktuální upravený návrh se skládá z pěti designově řešených staveb. Ty obsahují více než tisícovku bytů různých velikostí. Byty zde budou určeny jak na prodej do vlastnictví, tak i k dlouhodobému pronájmu. V přízemí objektů v hlavních komunikačních zónách vznikne řada komerčních prostorů pro drobné obchody, služby, restaurace a kavárny. Velkým přínosem bude také velká mateřská škola, kterou Central Group v lokalitě na své náklady postaví a zdarma předá Městské části Praha 3.

V centru lokality, v místě původní výškové telekomunikační stavby, vyroste jako dominanta projektu 80 metrů vysoká rezidenční věž. Tato designová stavba bude unikátně vertikálně a horizontálně rozvlněná. A to díky speciálně tvarovaným balkonům s ohýbaným skleněným zábradlím. To dává stavbě její ojedinělou estetickou podobu a zároveň pomáhá stínění bytů,“ doplňuje architektka Jiřičná.

Centrum Nového Žižkova, autoři AI DESIGN, zdroj Central Group

Unikátní eco‑smart řešení s „vertikální zahradou“
Dominantní rozvlněná věž v centru lokality je řešena jako eco‑smart stavba. V balkonech věže bude integrována zeleň s automatickým zavlažováním, která bude vytvářet unikátní „vertikální zahradu“. Kromě výškově dominantní bílé věže s 25 podlažími zde vzniknou ještě další nižší rezidenční stavby s čistou designovou architekturou, které dominují bílé, stříbrné a šedé barvy doplněné rozsáhlou zelení.
Důraz je kladen na udržitelnost a ekologii. Vznikne zde více než 15 tisíc m² ploch veřejné zeleně – velký park s hřišti, zeleň uvnitř projektu, zelený veřejný prostor kolem centrální věže a nové náměstí s vodním prvkem. Široce se zde pracuje s modrozelenou infrastrukturou. Stavby mají zelené střechy, retenční nádrže na zalévání, fotovoltaiku, tepelná čerpadla, rekuperaci a řadu dalších ekologických prvků.

Centrum Nového Žižkova, autoři AI DESIGN, zdroj Central Group

Další postup přípravy a realizace projektu
„Projekt je nyní už v pokročilém stádiu projednávání a finalizuje se změna územního plánu ze speciální technologické funkce na funkci smíšenou. Dokončuje se demolice dřívějšího telekomunikačního komplexu a intenzivně už probíhají projekční práce na novém návrhu. Zahájení výstavby předpokládáme po získání stavebního povolení zhruba za tři roky,“ říká zakladatel a šéf Central Group Dušan Kunovský.
Na dotažení tohoto projektu designových staveb je ještě hodně práce i pro autory architektonického návrhu. Je třeba dispozičně optimalizovat vnitřní řešení staveb a dořešit mnoho designových detailů. Zpracovat se musí i návrhy vodního prvku na náměstí, návrhy uměleckých děl v lokalitě a optimálně navrhnout kvalitní veřejný prostor se zelení. Cílem investora i architektů je to, aby se v lokalitě nejen dobře žilo jejím novým rezidentům, ale aby zde rádi trávili svůj čas i lidé ze širokého okolí.

Centrum Nového Žižkova, autoři AI DESIGN, zdroj Central Group

240 milionů příspěvek Praze a další náklady
S výstavbou Centra Nového Žižkova jsou pro Central Group spojené vysoké vedlejší náklady. Kromě nových bytů a související infrastruktury zde bude totiž na své náklady stavět pro městskou část i velkou mateřskou školu s pěti třídami a rozsáhlou zahradou s hřišti. Na náklady investora zde také vznikne nové náměstí s vodním prvkem u křižovatky ulic Olšanská a Jana Želivského a rozsáhlá parková zeleň.
„Celkové příspěvky pro město za možnost stavět v této lokalitě nové byty činí pro Central Group více než 240 milionů korun. Z toho 108 milionů Kč je náš příspěvek na základní školu. Na této lokalitě bude výrazně profitovat i stát. Z prodeje bytů v tomto projektu získá jen na DPH zhruba 1,5 miliardy korun do státního rozpočtu,“ dodává Kunovský.

Centrum Nového Žižkova, demolice původního objektu, zdroj Central Group

Ve stovkách milionů korun se pak počítají náklady investora na velmi náročnou demolici dřívějšího komplexu Ústřední telekomunikační budovy (ÚTB) ze 70. let. Technologicky zastaralý objekt už před lety přestal sloužit svému účelu. Protože se pro tento stavebně a energeticky velmi problematický komplex budov nepodařilo nalézt jiné využití, bylo rozhodnuto o jeho ekologickém odstranění. Nyní se dokončuje komplikovaná a nákladná demolice s likvidací více než 3.000 tun karcinogenního azbestu.

Centrum Nového Žižkova, původní objekt, zdroj Central Group

Tisková zpráva, kráceno

2 Komentářů

  1. Ale to je snad normální! Že investor se musí podílet nejenom na zisku z vlastní výstavby, ale musí i přispět k realizaci nutné občanské vybavenosti, která je v daném území vyspecifikována. Proč tedy ta pompéznost k normálním činům investora. Lépe snad hovořit o nové architektuře!

    • U nás to bohužel normální není. Není na to legislativa. To, co si na developerech vydupala Praha, je v našich poměrech nadstandard.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*