Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí?

Podle analýzy Institutu plánovaní a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) vlastní v současnosti hlavní město a městské části dohromady 29 841 bytů. I když je to téměř o 2 % méně než v roce 2021, tempo úbytku se oproti minulosti výrazně zpomalilo. Cílem Prahy je počet městských bytů aktivně navyšovat.

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Zdroj IPR Praha

Z celkového počtu bytů v hlavním městě je 4,3 % obecních. Přestože je cílem Prahy počet městských bytů navyšovat, analýza z dílny IPR zaznamenala oproti roku 2021 mírný pokles. Tempo úbytku je však výrazně nižší než v minulých letech, což svědčí o nesporných snahách a změnách v přístupu k problematice bydlení. Mezi roky 2021 a 2023 dokonce přibylo do obecního bytového fondu 169 nových jednotek, z nichž 131 bytů tvoří nová výstavba městskými částmi. 

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Zdroj IPR Praha

„Už před časem jsme vytyčili tři základní pilíře, jak řešit krizi dostupnosti bydlení v Praze. Založili jsme Pražskou developerskou společnost, která již nyní pracuje na výstavbě 8 tisíc bytů v majetku města. Důležitá je také koordinace záměrů v rámci změn Územního plánu – v největších 23 změnách je zhruba 140 000 bytů. A důležitá je také Metodika spoluúčasti investorů na rozvoji hlavního města Prahy, která mimo zajištění pozemků pro veřejnou vybavenost počítá také s předáváním nových bytů do vlastnictví města a městských částí,“ uvádí náměstek pražského primátora pro oblast územního a strategického rozvoje Petr Hlaváček.

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Zdroj IPR Praha

Analýza také ukazuje, že tři čtvrtiny obecních bytů spravují městské části a čtvrtinu Magistrát hl. m. Prahy. Jednotliví správci se liší nejen v počtu svěřených bytů, ale také v rozdílných přístupech v bytové politice. Byty ve správě magistrátu se více rekonstruují a zároveň nezůstávají tolik neobsazené. Magistrát také vykazuje vyšší míru povědomí o důvodech a potřebách, na jejichž základě nájemník byt užívá. 

Kolik má Praha městských bytů a kdo v nich bydlí? Zdroj IPR Praha

Jak u bytů ve správě města, tak i u těch spravovaných městskými částmi, platí, že jednou z přirozených rolí obecního bytového fondu je poskytovat finančně dostupné bydlení sociálně slabším obyvatelům (10,8 %), seniorům (9 %) nebo klíčovým profesím jako jsou učitelé, hasiči či zdravotní sestry (10,2 %). Rozmístění jednotlivých obecních bytů po Praze je pak poměrně nerovnoměrné a příliš nesouvisí s polohou centra města anebo s účelem využití. Nejvíce městských bytů se nachází na území Prahy 10, 14 a 2.

Kompletní analýzu najdete na odkazu zde.

Tisková zpráva, kráceno

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*