Praha bude stavět nové městské čtvrti a bytové projekty

Pražská developerská společnost (PDS), příspěvková organizace hl. m. Prahy funguje od roku 2020. Spravuje nemovitostní portfolio přes 800.000 m2 městských pozemků určených především pro bytovou výstavbu. Připravuje na nich více než 50 projektů, které zahrnují v horizontu 10 let i výstavbu 6000–8000 bytů. Mezi projekty, které PDS připravuje, patří jak celé nové městské čtvrti, tak menší a středně velké rezidenční projekty.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy zodpovědný za územní rozvoj, Alexandra Udženija, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro sociální oblast, bydlení a zdravotnictví a ředitel PDS Petr Urbánek na tiskové konferenci prezentovali řadu rozpracovaných projektů a akvizic PDS. Hlavní město Praha například koupilo budovu pošty Na Strži, kde se plánuje na budoucí nové stanici metra D nová radnice Prahy 4, celkově v lokalitě město stmelilo pozemky v rozsahu 155.000 m2. Rozsáhlé projekty, které se dostanou do realizace už v nejbližších letech, jsou Dolní Počernice a Nové Dvory. Nejdříve se začne stavět Jalový Dvůr, komornější projekt o 40 bytech, blíží se i bytové domy Nový Zlíchov, Peroutkova, Zenklova. V Botanice a Vršovická, kde bohužel váznou majetkové vztahy s Prahou 10. Menší bytový projekt by měl vzniknout i v bývalém domě Baťa ve Vršovicích, který Praha nedávno koupila.

Podle Petra Hlaváčka tím hlavní město Praha reaguje na neblahý trend, kdy nejen že obecních bytů je málo, ale mění se i vlastnická struktura bytů z jednotlivců na společnosti. Postupným doplňováním nových městských bytů za „rozumné“ nájemné chce „chladit trh“. Pro potřebné profese a sociálně křehké skupiny bude nabídka sociálních programů, které jim umožní platit nájmy. Alexandra Udženija chce vedle bytů doplňovat v jednotlivých projektech i spektrum sociálních služeb pro obyvatele. Také propaguje geografickou pestrost bytové nabídky, aby nebyla soustředěna v několika okrajových lokalitách, ale naopak aby mohlo město svým klientům nabídnout byty podle požadavku na dostupnost.

Kromě nájemního bydlení pracuje PDS i na konverzi legendární nedokončené budovy Centrum Nová Palmovka v Praze, kde bude sídlo EUSPA (kosmická agentura). Byly podány tři nabídky, z nichž bude vybrán vítězný dodavatel a po schválení ÚOHS by se mělo začít stavět ještě letos, dokončení je plánováno na rok 2026. Součástí projektu bude i část přístupná veřejnosti určená pro edukaci. PDS se věnuje i výstavbě mateřských a základních škol. V pokročilé fázi přípravy je mateřská škola Na Hutích a PDS k základním školám zpracovala Manuál pro zadávání projektu veřejných budov. Dále PDS zpracovává projekt v Invalidovně s pracovním názvem Ferdinandův inkubátor.

Zmiňované projekty budou částečně financovány z rozpočtu hlavního města Prahy (zejména ty menší) a na některé se vztahují i dotace EU. Nejdůležitější finanční pomocí by měly být peníze od Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj. Konkrétní částky zatím nemohou být řečeny, nicméně jednání mezi Prahou a ministerstvy probíhají.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Rezidenční čtvrť u nové stanice metra
Transformační území Nové Dvory o rozloze cca 30 hektarů patří k největším souvislým majetkovým držbám hl. m. Prahy. V okolí nové stanice metra, která by měla být dokončena kolem roku 2029, Praha vybuduje městskou čtvrť s dostupným nájemním bydlením a kompletní občanskou vybaveností v podobě mateřské a základní školy, kulturního centra, prostorů pro obchod a služby, linek MHD a zázemí pro sport a rekreaci. Propojením parku Jalodvorská louka s novými náměstími vznikne velkorysý veřejný prostor určený k rekreaci. Předpokládá se, že nová čtvrť nabídne domov až pro 5.000 lidí a pracovní příležitosti přibližně pro dalších 5.000 osob.

První projekty na Nových Dvorech
Na 15 hektarech postupně začíná investičně projektová příprava celkem téměř 300 000 m² HPP (hrubých podlahových ploch, jde o celkový potenciál po schválení projednávaných změn územního plánu) zejména pro městské bydlení. Zároveň z toho bude významná část, dnes odhadovaná na cca 130 000 m², určená pro administrativu, restaurace, kavárny, obchody a služby, mateřskou a základní školu, kulturní či komunitní centrum a sportoviště. Příprava nové čtvr­ti probíhá paralelně s přípravou výstavby nové stanice metra a s prodloužením tramvajové trati z Modřan, která bude u metra končit. Lokalita je rozdělena na jednotlivé projekty, které se budou realizovat postupně v horizontu 10 až 15 let.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Bytový soubor Jalový Dvůr
V rámci příprav je nejdále bytový soubor Jalový Dvůr s cca 40 bytovými jednotkami, pro který PDS ověřila variantní řešení stavebně-konstrukčního systému z hlediska životního cyklu stavby (50 a 80 let). Varianty byly: 1) zděný z vápe­nopískových bloků, 2) zděný z keramických tvárnic a 3) dřevěný z masivních dřevěných desek (tzv. CLT panelů). Z interního posouzení uvedených parametrů vychází jako nejvýhodnější varianta vápenopískových cihel a CLT panelů. Tento projekt je již v pokročilé fázi přípravy a v ideálním scénáři by mohlo být stavební vydáno na přelomu let 2024–2025. Pokud by realizace začala v roce 2025, je s ohledem na konstrukční systém reálné dokončení již během roku 2026.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Dolní Počernice, nová čtvrť ve stylu zahradního města 21. století
Pozemky v Dolních Počernicích o celkové rozloze 18,5 hektaru patří k největšímu souvislému území ve vlastnictví města, kde je možné postavit dostupné městské nájemní bydlení. Oblast je díky příměstské železnici a blízkému Městskému okruhu dobře dopravně spojena s centrem a zároveň nabízí dostatek příležitostí k odpočinku a různým volnočasovým aktivitám.
V Dolních Počernicích se připravuje čtvrť koncipovaná jako zahradní město podle zásad udržitelného rozvoje. V hori­zontu 10 až 12 let zde vznikne cca 800 bytových jednotek v rodinných, řadových a nízkopodlažních bytových domech se společnými zahradami a vnitrobloky, které citlivě naváží na okolní rezidenční zástavbu. Součástí projektu budou i menší komerční prostory pro maloobchodní prodejny, provozovny drobných služeb či lékařské ordinace, veřejné prostory s okrasnou zelení a sportoviště pro děti i dospělé. V dalších etapách bude součástí řešeného území i základní škola, pro kterou je v územním plánu určena významná plocha. Tento projekt je již v pokročilé fázi přípravy a v ideálním scénáři by mohlo být stavební vydáno na během roku 2025. Následně by během roku 2026 mohla začít samotná realizace.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Petr Hlaváček uvádí: „V souladu s nejlepší urbanistickou praxí připravujeme pro velká rozvojová území, která město vlastní, plnohodnotné nové čtvrti s pestrým využitím. Kromě bydlení nabídnou pracovní příležitosti a prostor pro vzdělávání, kulturu, společenské setkávání, nakupování, sport a relaxaci. Právě tak vzniká město krátkých vzdáleností. Tvoří ho samostatná mikrocentra, ve kterých pulsuje život a díky kterým se metropole udržitelně rozvíjí ve společenském, ekonomickém i ekologickém ohledu.“  

„V roce 2024 zahájí PDS u dvou až čtyřech projektů povolovací proces. Budou i nadále pokračovat intenzivní práce na koordinaci a přípravě velkých rozvojových území – zejména v lokalitách Nové Dvory, Palmovka a Dolní Počernice. V polovině roku také předložíme pravidelnou roční aktualizaci tržního ocenění pozemků, které byly PDS předány k hospodaření. Velmi uvítáme, pokud se podaří během letošního roku, nebo začátkem příštího, docílit shody na konkrétním řešení, z jakých zdrojů a v jaké struktuře zajistit financování stavebních nákladů městského nájemního bydlení,“ uzavírá Petr Urbánek.

Letos významně postoupí příprava projektů, u nichž byla v roce 2023 vypsána výběrová řízení na zpracovatele projektové dokumentace, dodavatele projektových prací, nebo archi­tektonické soutěže. S vybranými architekty a projektanty byly podepsány smlouvy o dílo a zahájeny práce na jednotlivých fázích konkrétních projektů.

Vizualizace připravovaných projektů Pražské developerské společnosti, zdroj PDS

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*