Stavba roku 2023 Plzeňského kraje

Stavební díla dokončená v loňském roce se mohou ode dneška přihlašovat do soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2023. Nový ročník veřejné soutěže vyhlásil hejtman Rudolf Špoták spolu se statutárním městem Plzeň, Ministerstvem průmyslu a obchodu, ČKAIT, Svazem podnikatelů ve stavebnictví a Obcí architektů. Soutěžit se bude o titul Stavba roku Plzeňského kraje, o Cenu veřejnosti a další ocenění. Stavby, jimž odborná porota udělí nominaci, se stanou součástí webového průvodce mapastavbyrokupk.cz. Soutěž se koná za podpory partnerů, společnosti Eurosoftware s.r.o. a Lasselsberger s.r.o.

Začal 21. ročník soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. Odborná porota v něm ocení nejzdařilejší stavební díla dokončená v roce 2023 na území Plzeňského kraje. Cílem soutěže je seznámit nejširší veřejnost s úrovní stavitelství a architektury Plzeňského kraje a podpořit kvalitní realizace.

„Moderní hodnotná architektura dnes patří ke každé vyspělé společnosti. I ona vychází z myšlenkového světa, který člověk převádí do nějaké formy sdělení, které nás může více či méně oslovit, ať už jako text, umělecké dílo nebo architektura. Jsem skutečně zvědav na letošní nominace i hlasování veřejnosti. Těším se, že stejně jako vloni oceněná rekonstrukce Semlerovy rezidence s interiéry od Adolfa Loose, anebo obnovený barokní Dům U Tří růží v Nepomuku, rozšíří  letos online mapu Stavby roku Plzeňského kraje další výjimečné architektonické počiny. Věřím také, že se stanou dobrou inspirací pro vznik a realizaci nových projektů veřejného sektoru, firem anebo soukromníků v budoucnu,“ řekl hejtman Rudolf Špoták, který nový ročník soutěže vyhlásil.

Význam úrovně architektury a stavitelství pro společnost vyzdvihl i primátor města Plzně Roman Zarzycký„Architektura dává tvář městům a nesporně ovlivňuje i to, jak se nám v nich žije. Jsem rád, že na vzhled a funkčnost budov je kladen stále větší důraz, protože kvalita veřejného prostoru je něco, co nás posouvá dál. Plzeň má v tomto směru opět co nabídnout a my jako město se budeme snažit, aby tomu tak bylo i nadále, a to nejen u nové moderní výstavby, ale i u obnovy významných a architektonicky cenných budov,“ uvedl.

Své stavby mohou do soutěže až do 19. dubna přihlašovat vlastníci, zhotovitelé, investoři nebo projektanti, a to podle podmínek uvedených na www.stavbarokupk.cz. Přihlášená díla posuzuje šestičlenná odborná porota složená z architektů, projektantů a stavebních inženýrů.  Porota po zhodnocení všech přihlášených staveb vyhlásí nominace na Titul Stavba roku Plzeňského kraje. Nominované stavby dostanou v rámci soutěže prezentační video a prostor na online mapě staveb na www.mapastavbyrokupk.cz. Budou soutěžit také o Cenu veřejnosti, Cenu poroty, Cenu hejtmana Plzeňského kraje a další ocenění.

„V loňském roce jsem za Eurosoftware předával Cenu veřejnosti nové budově Lékařské fakulty UK v Plzni. Tato stavba však dále zvítězila nejen u odborné poroty v Plzeňském kraji, 
ale získala rovněž Titul Stavba roku v celostátní soutěži. Tento a další úspěchy svědčí o kvalitě staveb a vysoké odborné úrovni soutěže. Podpora takových projektů má určitě smysl. Velmi rád předám Cenu veřejnosti nejsympatičtější stavbě tohoto ročníku,“
řekl Stephan Kronmüler, jednatel společnosti EUROSOFTWARE, s.r.o., která soutěž podporuje už šestým rokem.

Soutěž se letos může uskutečnit také díky společnosti LASSELSBERGER, která patří k významným výrobcům a zaměstnavatelům v regionu Plzeňského kraje. „Výrobky společnosti, keramické obklady, nesoucí tradiční značku RAKO se uplatnily při stavbě a rekonstrukci mnoha kulturních, historických a moderních občanských staveb po celém světě. Proto naše společnost nemůže chybět u této významné události, jakou je Stavba roku Plzeňského kraje,“ konstatoval Roman Blažíček, jednatel společnosti.

‚Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT) bude i v letošním ročníku opět jako v minulých létech spoluvyhlašovatelem soutěže Stavba roku Plzeňského kraje. V Plzeňském kraji je ve ČKAIT organizováno více jak dva tisíce autorizovaných osob, kteří se přímo podílejí na stavebních projektech. Současné výstavba se neobejde bez odborné práce těchto techniků a inženýrů, kteří působí buď přímo při výstavbě, nebo se podílejí na řešení projektových návrhů pozemních, dopravních nebo vodohospodářských staveb. Bez odborné autorizace členů, zajišťované ČKAIT, není dnes možné stavební dílo realizovat,“ vysvětlil Luděk Vejvara, předseda ČKAIT Plzeň. „Jsme proto rádi, že při posuzování kvality do soutěže přihlášených staveb nechybí také náš inženýrský pohled na věc, neboť jsme také členy poroty Stavby roku Plzeňského kraje. Pro naši komoru je zároveň skvělou možností vyhlásit v rámci slavnostního galavečera ještě samostatnou Cenu ČKAIT Plzeňského kraje, která oceňuje nejlepší inženýrská a technologická řešení. Jejím cílem je vyzdvihnout kvalitní stavební a technologické inženýrské práce zpracované přímo členy této inženýrské organizace. Vítězný návrh se bude vybírat z děl přihlášených dle soutěžních podmínek vyhlášených Oblastní kanceláří ČKAIT v Plzni,“ doplnil.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*