Vláda odstartovala první kroky ke zvýšení dostupnosti nájemního bydlení

Osm miliard korun na investice do výstavby, přes dvě stovky státních pozemků, které vláda bezplatně převede na obce a města, i příprava bytových projektů – to jsou konkrétní výsledky vlády vycházející z jejího programového prohlášení. Cílem investiční části reformy Bydlení pro život je zvýšení podílu dostupných nájemních bytů na trhu. Vláda pro tento účel zajistila v první fázi zhruba 8 miliard korun z Národního plánu obnovy, které budou prostřednictvím Státního fondu podpory investic a Národní rozvojové banky určeny na financování bytových projektů samospráv. O dalších finančních zdrojích kabinet jedná například s Evropskou investiční bankou, s pojišťovnami, penzijními fondy a počítá i se zapojením soukromého sektoru. 

Tisková konference k dostupnému bydlení, MMR 27. května 2024, foto Mariana Pančíková

První výstavba dostupného nájemního bydlení se už realizuje, a to například na území Prahy, kde probíhá výstavba takových bytů ve spolupráci obce a developera, nebo v Českých Budějovicích, kde je investorem výstavby bezmála tří stovek bytů město. Poradenství ohledně výstavby projektů dostupného nájemního bydlení už využívá obec Korytná u hranic se Slovenskem s devíti stovkami obyvatel. 

Dostupné bydlení, bytový dům 4D České Budějovice, autoři Malý Chmel

Ministr Bartoš představil definici dostupného bydlení, kterou obsahuje také v dubnu přijatá novela zákona o Státním fondu podpory investic. „Jedná se o výhodné nájmy pro mladé do 35 let, veřejně prospěšné profese a lidi, kteří nepatří mezi pětinu populace s nejvyššími příjmy. Cílová skupina je široká, pokrývá zhruba 2 miliony obyvatel včetně části střední třídy,“ vysvětlil. S výjimkou veřejně prospěšných profesí nájemníci v dostupných bytech nemohou vlastnit nemovitost k bydlení – to má zajistit, aby podporu státu získali lidé, kteří ji v danou chvíli nejvíce potřebují, například mladé rodiny nebo senioři. Dostupné nájemní bydlení bude poskytováno pouze vybraným cílovým skupinám za zastropované nájemné stanovené ve vazbě na nájemné tržní. Dostupné nájemné se může každoročně zvýšit nejvýše o míru inflace s horním limitem 4 %. 

Dostupné bydlení, zdroj MMR

Ministerstvo financí v rámci plánů vlády podpořit dostupné nájemní bydlení provedlo v minulém roce rozsáhlou inventuru majetku, jejímž výsledkem byla identifikace nepotřebného majetku pro stát. V rámci této inventury bylo vytipováno přes 200 pozemků, které stát vyhodnotil jako vhodné svými rozměry i lokací pro potřeby výstavby dostupného nájemního bydlení. Zároveň resort vytvořil cenovou mapu, která zahrnuje jak dostupné informace o nájemním trhu, tak data o cenové hladině nabízených bytů na realitních portálech.

Cenová mapu nájemního bydlení ZDE.

Cenová mapa bydlení, zdroj MMR

Další informace k dostupnému na stránkách Bydlení pro život.

Dostupné bydlení, zdroj MMR

Aktuálně je vypsaná poslední pátá výzva na přípravu projektů dostupného a udržitelného nájemního bydlení. Příjem žádostí probíhá do konce října 2024. V poslední výzvě je připraveno 400 mil. korun.

Zpracované projekty lze později také uplatnit při jejich realizaci v rámci připravovaného programu Dostupné bydlení (vypsání na podzim tohoto roku). Cílem připravovaného programu je zlepšit dostupnost bydlení prostřednictvím investic do renovací a nové výstavby za účelem rozšíření obecního bytového fondu. Více informací k připravovaným programům výstavby dostupného bydlení naleznete na stránkách Státního fondu podpory investic  a dále na stránkách Národní rozvojové banky .

Veřejnou podporu dostupných bytů s nižším než tržním nájemným umožnila dubnová notifikace, kterou MMR vyjednalo s Evropskou komisí. Už v září díky tomu nabídne Státní fond podpory investic (SFPI) program Dostupné bydlení, ve kterém budou k dispozici 4,5 miliardy na zvýhodněné úvěry. V příštím roce se k němu přidá Národní rozvojová banka se svými nástroji za 3,5 miliardy korun. V obou případech tvoří většinu prostředků peníze z Národního plánu obnovy, které budou dále doplněny o zdroje státního rozpočtu a soukromého sektoru. Při zapojení soukromého kapitálu prostřednictvím pákového efektu resort odhaduje investice do dostupného bydlení do roku 2026 ve výši zhruba 15–20 miliard korun. O dalších zdrojích financování MMR a MF jedná s Evropskou investiční bankou, se kterou také spolupracuje na výběru vhodných projektů výstavby.

Z průzkumu MMR a Svazu měst a obcí ČR vyplývá, že téměř tři čtvrtiny samospráv mají zájem o bytovou výstavbu, zkušenosti s ní ale v posledních osmi letech mělo jen 37 % dotazovaných obcí. Resort už proto nabídl na projektovou přípravu samospráv přes 1,4 miliardy korun z Národního plánu obnovy. Ve všech krajích také v dubnu začala působit centra podpory investic a jejich pobočky Státního fondu podpory investic. Starostkám a starostům nabídnou vhodné modely financování projektů dostupného bydlení a poradí například v právní a technické oblasti. Toto regionální poradenství doplní experti z Národní rozvojové banky, kteří jsou připraveni pomoci především s většími a komplikovanějšími projekty (příp. PPP projekty).

Detailní seznam regionálních center podpory investic do bydlení i s kontakty ZDE.

Tisková zpráva, doplněno, kráceno

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*