Výsledky architektonické soutěže na revitalizaci Spolkového domu v Humpolci

Architektonická otevřená soutěž o návrh na revitalizaci důležitého městského bloku se zásadní historickou a společenskou hodnotou byla pro město Humpolec jasnou volbou. Z hlediska významnosti Spolkového domu a budovy školy v Husově ulici, ale také z pohledu komplikovanosti stavebního programu, který zahrnuje kombinaci několika typů uživatelů, bylo nezbytné hledat různé přístupy řešení, a nakonec vybrat návrh studia AEIOU, který by v této části města nejlépe probudil jeho skrytý potenciál. 

Spolkový dům Humpolec, soutěž, vítězný návrh studio AEIOU, zdroj město Humpolec

Je velmi přínosné, že se na pozadí třinácti odevzdaných architektonických návrhů vyprofilovalo několik myšlenkových směrů, kterými by se mohla ubírat budoucí podoba tohoto významného místa na mapě našeho města. Návrhy ve většině případů pracovaly s neutěšenou podobou jižní strany městského bloku, kterou vnímaly jako výzvu a také jako klíč k řešení celku. Dalším tématem, které přímo vychází ze stavebního programu, je tvorba permanentně živého organismu v průběhu celého dne. 

Vítězný návrh studia AEIOU s. r. o. velmi efektivně využívá současné historické objekty a zároveň vytváří živé veřejné prostranství, které v mnoha vrstvách propojuje využití jeho dílčích částí. Z problematické jižní fasády vzniká komunikující strana celku, která umožňuje funkční, ale i pohledové vazby mezi provozem uvnitř a veřejným prostorem, tedy městem. Tento návrh by měl Humpolci přinést nové společenské a kulturní centrum, které důstojně stabilizuje tuto část města. 

Spolkový dům Humpolec, soutěž, vítězný návrh studio AEIOU, zdroj město Humpolec

Řádní členové poroty závislí
Ing. Petr Machek, místopředseda poroty
Ing. arch. František Štáfek

Řádní členové poroty nezávislí
Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, předseda poroty
prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek
Ing. arch. Jakub Straka

Náhradníci poroty
Ing. arch. Lukáš Ehl
Ing. arch. Jan Hájek

Komentář Pavla Nasadila: Architektonická soutěž se, jako způsob hledání nejvhodnějšího řešení pro revitalizaci Spolkového domu v Humpolci, ukázala být správným nástrojem, který prokázal různé přístupy k řešení tohoto nelehkého úkolu. Soutěž dle očekávání prověřila a prokázala příležitost, jak dobře integrovat obě budovy Spolkového domu a školy v jeden společenský, vzdělávací a kulturní stánek, který funguje výborně jako celek pro všechny své uživatele i návštěvníky. Z pohledu urbanistického se z celkem 12 posuzovaných návrhů některé snažily dotvořit a uzavřít městský blok výraznou novostavbou, jiné pak blok naopak otevřít jižním směrem do přilehlé zástavby a pracovat s krajinářskými prvky a s veřejným prostorem. Vítězný návrh jednotlivé provozy a budovy propojuje v celek a novými kultivovanými prvky architektury citlivě doplňuje stávající historickou stavební vrstvu. Ve výsledku usiluje návrh o zcela jedinečný veřejný prostor v exteriéru, který bude společenským pojítkem všech provozů a dobře
stmelí nový Spolkový dům s nejbližším prostředím centra Humpolce, do kterého vnese čerstvé impulsy a další příležitosti.

Anotace vítězného návrhu studia AEIOU (Jan Vojtíšek, Jakub Staník): Propojení vzdělávací a kulturní instituce je základem vyspělé společnosti. Koexistence těchto světů se vzájemně inspiruje, motivuje
i doplňuje. Oba světy jsou na sobě závislé a výrazně se ovlivňují. Je-li občanská vybavenost v harmonické symbióze, generuje potenciál pro obnovu zastaralého a nového. Kulturnost i vzdělanost vnímáme jako společnou entitu, bez níž není cesta k sebepoznání a rozvíjení se. Kulturně vzdělávací centrum vytváří podmínky pro školu hrou; zdravé tělo, zdravý duch; bohatý je člověk, který mnoho ví apod. Motto vzájemné konektivity se line celým konceptem jako sokolská stuha, jež obepíná domy s veřejným prostranstvím. Klade důraz na transparentnost a odstraňování hmotných i duchovních bariér. Účelem není z navržených provozů vytvářet chaos, nýbrž snaha spojovat veřejný a institucionální prostor, byť by
šlo jen o vizuální kontakt. Cílem je odstranit stereotypní předsudky, segregaci společensko-sociálních

Tisková zpráva a prezentace města Humpolec, upraveno a kráceno

Katalog soutěže ZDE

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*