Bytové domy Botanika

Bytové domy Botanika

ulice Pekařská, Praha 5 - Jinonice

(24. 2. 2021) S.H.S architekti

   
 
 
 
 

Bytové domy Botanika

Umístění domů bylo urbanistickým dokončením souboru obytných budov v areálu Vidoule. Z podnože garáží, která má osu ve směru východ západ, vyrůstají čtyři hmoty (sekce K1-K4) domů. Stejně jako stávající hmoty na severu mají i novostavby podélnou osu ve směru severojižním. Garáže sledují na jižní straně tvar komunikace Pekařská, před nejmenším obytným domem na západě hrana garáží ustupuje. Středem komplexu je vedena pěší osa.  Propojuje stanici MHD na ulici Bucharova s ulicí Brzorádových vedoucí až k parku na severu.


Hmota komplexu sestává z pěti objemů. Z podnože podzemních garáží vyrůstají čtyři sekce domů. Jejich objemy na úrovni parteru propojují krčky. Předsazené a ustupující hmoty jednotlivých sekcí, umístěné převážně na východních a západních stranách kvádrů jsme komponovali do vertikálních bloků. Jednotlivé strany komplexu jsou řešeny odlišně. Jižní strana jednotlivých sekcí je plošná, bez balkonů a lodžií. U každé hmoty jsme ji akcentovali pouze jednou nikou odlišující se velikostí a umístěním. Tvarová strohost na jižní straně je dána relativně vysokým dopravním ruchem v ulici Pekařská, respektive snahou o minimalizaci jeho dopadu pro jednotlivé bytové jednotky. Východní a západní stranu každého kvádru jsme členili systémem nik a předstupujících hmot – arkýřů. Pro arkýře a niky je zvoleno kontrastní materiálové a barevné řešení oproti základní ploše fasády. Severní fasády domů jsou relativně strohé.
 
Základní hmota domů má strukturovanou omítku lomené bílé barvy, niky jsou obloženy červenými fasádními deskami, arkýře deskami v horizontálních pruzích, je u nich prostřídána světle šedá a tmavě šedá barva. Balkonová zábradlí mají konstrukci z žárově pozinkované oceli, čela jsou z matného poloprůsvitného bezpečnostního skla mléčné a červené barvy. Železobetonové desky balkonů jsou v barvě přírodního betonu.

Podnož byla vybudována z gabionových opěrných zdí a obkladů s tmavě šedým kamenem. Ustupující podlaží a propojující krčky byly navrženy shodně s ustupujícími a předsazenými hmotami objektů. Opláštěné jsou obkladovými deskami ve dvou odstínech šedé barvy.

Komplex je vybaven systém „šedých vod“, který umožňuje používání odpadních vod z koupelen k následnému splachování WC v jednotlivých bytech. Projekt sekce K1 a K2 byl zpracován tak, aby objekt mohl být certifikován v systému BREEAM, kde dosáhl na stupeň Excellent.

Pro provětrávané části fasády byly vybrány vláknocementové fasádní desky Swisspearl Carat, které se vyrábějí výhradně ze surovin šetrných k životnímu prostředí. Byl to jeden z důležitých aspektů při certifikaci objektu BREEAM. Díky použití přírodních materiálů jsou tyto deky plně recyklovatelné. Hlavní předností těchto desek je velký obsah cementu, vysoký lisovací tlak a unikátní povrchová úprava. Díky této kombinaci vlastností byly ideální volbou z hlediska požárních nároků (klasifikace A2) i z hlediska estetického a odolnosti, údržby a celkové životnosti. Ve světě najdeme reference obdobného použití desek staré desítky let.

Autorská zpráva

Investor: Skanska Reality a.s.
Autor: S.H.S architekti s.r.o., Ing. Arch. Vladimíra Holubová, Ing. Arch. Lukáš Holub, Ing. Arch. Lubor Sladký, Ing. Jan Rybář

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2018

 
 
 
 
50.0572612
14.3428656
Bytové domy Botanika

Bytové domy Botanika
ulice Pekařská
Praha 5 - Jinonice

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2021 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz