Bytové domy v Sokolově

Bytové domy v Sokolově

(8. 1. 2019) Petr Tuček a object-e

   
  • Axonometrie

  • Vstupní podlaží

  • 1. NP

  • 2. NP

  • 3. NP

  • 1.PP

 
 
 
 

Bytové domy v Sokolově

Sokolov je zajímavé a rozmanité město, spojující a jedinečnou formou reprezentující vývoj společnosti po staletí. Návrh se snaží pokračovat v tom dobrém, chce obohatit lokalitu, nabídnout lidem místo pro zdravý život v dobré komunitě, podílet se na veřejném prostoru a jeho obohacení, propojit jednotlivé části města a přispět k „městskému“ charakteru místa při zachování původního reliéfu a zeleně.

Projekt se zabývá návrhem komplexu bytových domů ve městě Sokolov v zajímavé lokalitě blízko středu města,na místě bývalého dopravního hřiště působící dojmem parku, v sousedství s obchodním centrem, při ulici Křižíkova.

Návrh se snaží zachovat v největší míře vzrostlou přirozenou hranici lokality, tvořenou reliéfem terénu – jakýmsi návrším, vzrostlými topoly a uspořádáním hmot obytných domů vytvořit „poloblok“ polootevřený městský blok domů, který vytvoří vntřní poloveřejný – polosoukromý otevřený prostor.

Navazuje tak na tradiční uspořádání města, tvořící ulice, dvory, náměstíčka – piazzetty. Tradiční formy uspořádání zástavby, které v nové části města zatím chybějí.

Blok je „rozřezán“ přirozenými komunikacemi v lokalitě na 4 funkční celky-4 domy. Kdy při západní straně jsou domy třípodlažní, s předzahrádkami do soukromého parku a izolované od ulice Křižíkovy vzrostlou zelení, při straně východní jsou domy na pilotech, pohybujeme se zde v poloveřejném prostoru.

Blok domů má společné suterénní podlaží s parkovacími místy rezidentů, s vjezdem z klidné jižní strany.

Bytové domy ul. Křižíkova, Sokolov
Architekt: Petr Tuček a object-e
Studie 2018
88 bytů
104 suterénních parkovacích míst
75 sklepních místností pro byty v suterénu

U každého z 9 vstupů jsou kočárkárny, sklady a technické místnosti.

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Bytové domy

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz