Bytový dům Affinity

Bytový dům Affinity

(30. 3. 2016) S.H.S architekti 

   
 
 
 
 

Bytový dům Affinity

Řešení bytového domu Affinity vychází z původního urbanistického řešení celé lokality a navazuje na výstavbu v okolí. V domě je 64 bytových jednotek a dvě jednotky komerční, umístěné v parteru.
Základem řešení je hmota polozapuštěného podzemního podlaží, která tvoří sokl objektu. V tomto soklu se nacházejí dvě podzemní podlaží určené pro dvě nebytové jednotky, parkovací stání a technické vybavení objektu. Na tomto soklu, který vychází z ortogonálního rastru lokality, jsou dvě hmoty (sekce) bytového domu o pěti nadzemních podlažích se severo – jižní orientací podélné osy. Ty svojí hmotou volně navazují na bytovou výstavbu v severní části území včetně mírného pootočení hmoty. Předstupující hmota sekcí na jižní straně vytváří uliční frontu, která je potvrzena umístěním obchodních ploch v partetu podél komunikace.
Fasády obou sekcí byly pojednány šedou barvou v kombinaci dvou základních odstínů světlé a tmavé. Proříznutí hmot v místě teras zdůrazňuje fasádní plášť z obkladových desek s dřevěným dekorem. Výplně balkonů jsou také ve dvou materiálových řešeních – se skleněnou výplní a z žárově pozinkované pásoviny. Kombinací těchto materiálů a polohy balkonů s různým rozmístěním oken vznikl charakteristický vzhled domu. Obdélníková podnož je pro zdůraznění kontrastu a vypíchnutí hmot domu obložena imitací kamene a upravena pro porůstání popínavou zelení.

Autorská zpráva

Investor: Skanska Reality a.s.
Dodavatel: Skanska a.s., Závod Residenční výstavby

Základní informace o objektu

 
 
 
 

Kategorie

Novostavby

Dokončení

2015

Komentáře ke článku

 
 
 
 

Registrace k zasílání newsletteru

Stavbaweb.cz informuje o novinkách v oboru architektury a stavebnictví, představuje zajímavé objekty, projekty a materiály. Prostřednictvím tohoto formuláře se můžete přihlásit k odebírání denního newsletteru, a dostávat tak pravidelné informace přímo do své e-mailové schránky.

*Povinné položky
Vaše registrační údaje nebudou poskytovány třetím stranám a budou chráněny. Svou registraci můžete kdykoliv zrušit zde nebo prostřednictvím odkazu v zápatí každého newsletteru.
 
 
Nové komentáře

20. 10. 2022 17:55:02

Re: Odborníci apelují na vládu: odložte projednávání novely stav...

Kromě toho, že se připojuji k této výzvě, upozorňuji na to, že velkým přičiněním pana Františka Lukla, tuším že z 13.1.2021 bylo z novely SZ vyloučeno to podstatné, co mělo být hlavním motorem zlepšení výkonnosti stavebních úřadů základního stupně a tedy i zkrácení doby trvání správního řizení. A to jistě víte, je vyjmutí těchto úřadů z gesce a působnosti místních, obecních a městských úřadů, tedy z vlivu starostů a z jejich rozhodování o personálním obsazení míst odborých pracovníků vč. určování jejich platů podle tabulek a jiného odměňování podle vlastního uvážení. Tedy z vlivu korupčního prostředí, které jednoznačně na mnoha radnicích trvale vládne. Tedy shrnu to takto: žádné změny (ani o 30% podle názoru paní Žanety Hadžič) v trvání správního řízení pro vydání povolení stavby nebo souhlasu s jejím umístěním ani náhodou nečekejme, když je již známo, že přes 3 tisíce pracovník stav.úřadů odejde do důchodu a 3 tisíce na jiná méně exponovaní místa, protože za takové mizerné platy si nebudou dále ničit zdraví, jak z novely SZ již nyní vyplývá. to jsou informace jak z MMR, tak z "terénu", kde se pohybuji již 50 let. Tedy bude chybět víc než 6000 odborníků (a nečekejme, že mladší náhradníci z jiných oborů budou vykazovat potřebné výsledky) a slučováním úřadů nebude ničeho dosaženo, spíše naopak přijdou další odchody těch opravdu zkušených lidí, o nichž si ministr Bartoš myslí, že jsou ti nejslabší. Jak úsměvný je jeho amatérský názor. Holt kozel je opět jednou zahradníkem a paní ing. Hadžič ho ještě podporuje. Tedy ona ví víc než pan ing., Bartoš, ale jen po právní stránce, o praxi v terénu přímo na úřadech ví zrovna tak málo, jako ministr.

 
© 2007–2020 Business Media One, s. r. o. Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5, e-mail: stavbaweb@bmone.cz