11. ročník Přehlídky diplomových prací 2010

Výsledky budou slavnostně vyhlášeny 21.9.2010

Výsledky ze zasedání poroty budou slavnostně vyhlášeny 21.9.2010 v prostorách sídla ČKA a ve stejný den bude všem soutěžícím zaslán protokol.

11. ROČNÍK PŘEHLÍDKY DIPLOMOVÝCH PRACÍ 2010

VYHLAŠOVATEL PŘEHLÍDKY
Česká komora architektů, Josefská 34/6, 118 00 Praha 1

CÍL PŘEHLÍDKY
Cílem Přehlídky je porovnání úrovně kvality výuky architektonických škol a fakult v České republice. Vyhlášením této přehlídky chce Česká komora architektů přispívat ke zvyšování standardu architektonického školství.

PŘEDMĚT PŘEHLÍDKY
Předmětem Přehlídky jsou úspěšně obhájené diplomové práce absolventů škol a fakult architektury (akreditovaných pro obor interiér, architektura a urbanismus nebo zahradní a krajinářská architektura) ve školním roce 2009/2010.


ÚČAST V PŘEHLÍDCE
Přehlídky se mohou zúčastnit fyzické osoby – absolventi škol a fakult architektury, které spolupracují s Českou komorou architektů: Fakulta architektury ČVUT v Praze, Fakulta architektury VUT v Brně, Obor architektonická tvorba na AVU v Praze, Zahradnická fakulta MZLU v Lednici, Fakulta architektury TUL v Liberci, Obor architektura na VŠUP v Praze, Katedra zahradnictví a krajinářské architektury ČZU v Praze.

POROTA
Ing. arch. Marek Chalupa, Ing. arch. Jiří Střítecký, Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Markéta Smrčková, Ing. arch. Michal Kutálek, Ing. arch. Stanislav Fiala (náhradník).

 


ZVEŘEJNĚNÍ VÝSLEDKŮ PŘEHLÍDKY
Výsledky ve formě protokolu budou účastníkům přehlídky zaslány e-mailem a uveřejněny na www.diplomy.cz a www.cka.cc v oddíle soutěže/Přehlídka diplomek ČKA a sice po oficiálním vyhlášení výsledků dne 21.9.2010.


Diplomové práce přihlášené do Přehlídky budou vystaveny po vyhlášení výsledků dne 21.9.2010 v hale sídla České komory architektů. Ke stejnému datu budou uveřejněny všechny soutěžní práce ve virtuální galerii www.diplomy.cz.

Česká komora architektů vydá katalog Přehlídky diplomových prací 2010.

Diplomové práce budou vystaveny v rámci putovních výstav na zúčastněných školách a fakultách architektury a případně dalších místech během první poloviny roku 2011.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*