3+1 architekti: Areál se školicím střediskem a s galerií

Obě stavby vznikly na místě staré zemědělské usedlosti, která byla založena v 19. století v Předlicích, čtvrti na okraji Ústí nad Labem. Budova s učebnami, přednáškovým sálem a kancelářemi stojí na půdorysu stodoly, z níž zůstaly jen kamenné zdi. Také stará konírna už měla skoro odzvoněno…

Z města je tato lokalita dobře dostupná, kromě toho je blízko dálniční sjezd, který zvyšuje potenciál místa. Autoři ze studia 3+1 architekti dokázali investora přesvědčit, že kamenné zdi původních budov stojí za to zachovat nejen pro jejich řemeslné provedení a kvalitní materiály, ale také pro kompozici celého areálu: „Pozemek jsme očistili od nánosů a dožilých historických fragmentů, abychom se vrátili k původnímu tvaru tohoto místa. K nejvýraznějším stavbám dvora patřila stodola, dlouhá 62 metrů a také konírna v blízkosti ulice. Dominantu stodoly jsme zachovali, vstupní podlaží školicího střediska vymezují její staré zdi. Nástavbu dalšího patra jsme řešili převážně ze dřeva. Konírna prošla rekonstrukcí, chtěli jsme, aby tato budova působila co nejvíce autenticky a připomínala původní dvůr. Aby mohla sloužit jako výstavní prostor, je v hřebeni střechy světlík,“ říká Pavel Plánička.Školicí středisko
Delší obvodové kamenné zdi silné 800 mm slouží jako přirozené opěrky ve výrazném terénním zlomu – zvláště na severní straně tvoří stabilní a pevnou fasádu domu. Na obou kratších koncích byly prolomeny. Původní klenuté otvory do dispozic dobře zapadají jako hlavní vstup, velké okno v chodbě 1. NP nebo jako východ na jižní straně.

„Střechu jsme tvarovali jako soustavu pilových světlíků. Jejich velikost a směřování navazuje na dispoziční uspořádání 2. NP. Takto tvarovaná střecha je zároveň odkazem k industriální atmosféře městské periferie. Kromě toho by se její tvar mohl stát symbolem pily, typického nástroje pro společnost JACER,“ upřesňuje architekt Plánička.

Provoz je tu uspořádán do dvou nadzemních podlaží, historické sklepy zůstaly jako prostorová rezerva. V budově jsou čtyři velké učebny, dvě místnosti pro praktickou výuku, konferenční sál, místnostmi pro školitele, kuchyňky, hygienické a technické zázemí.Stavební řešení
Obvodové zdivo bylo založeno na základech stodoly, vnitřní zdi většinou na základových pasech a patkách. Nové základové stěny jsou u portálů zachovaného zdiva a u prosklené výlohy. V linii nových příčných nosných zdí se klenby sklepení podezdily betonovými cihlami na vysokopevnostní maltu. Ostatní konstrukce jsou založeny na konstrukci sklepů. Přes základové konstrukce je vybetonována podkladní deska. Hydroizolaci stavby proti zemní vlhkosti a prosakující vodě tvoří modifikované asfaltové pásy natavené na základovou desku. V místě, kde je výška terénu vyšší než podlaha přízemí, byly vytaženy a nataveny na vnitřní líc kamenných zdí a na vnější líc nových stěn.

Přízemí je zděné z keramických voštinových bloků s betonovými panelovými stropy, vnitřní nosné příčné stěny přízemí tl. 250 mm jsou z akustických keramických cihel. Patro je zděné pouze v prostoru požárního úseku chráněné únikové cesty. Stěny levé a pravé části patra jsou z masivních dřevěných masivních panelů a také střecha byla navržena z dřevěných zateplených prefabrikovaných panelů.

Nosnou konstrukcí šedových střech jsou dřevěné prefabrikované panely, které se ukládaly na podélné obvodové stěny, tj. na rozpětí 9,5 m. Střešní krytina je z hydoizolační plastové fólie. Podhledy jsou převážně šikmé, kopírují sklon střech.
Dvouramenné schodiště s mezipodestou bylo vyrobeno z betonových prefabrikátů v pohledové kvalitě. Podlahy na chodbách a v učebnách jsou z přírodního lina, v technické místnosti, skladu paliva a skladu drobného nářadí je cementová nivelační stěrka.
 


 

Fasády a tepelné izolace
Vnějším povrchem obvodového pláště 1. NP zůstala kamenná zeď. Skleněné výplně jsou v tomto podlaží z bezpečnostního skla. Na plášť 2. NP autoři navrhli vertikální dřevěný obklad na provětrávaném roštu. Sestaven je z nepravidelně prostřídaných modřínových profilů 40 x 60 a 125 x 20 mm. Prosklené stěny jsou z hliníkového strukturálního zasklení s izolačními trojskly, doplňují je dřevěná okna. Venkovní parapety, dešťové svody a oplechování atik jsou z titanzinkového plechu.

Fasády byly zatepleny minerální a dřevovláknitou izolací, na střeše je minerální izolace vložena mezi dřevěné prvky a polystyrenové spádové klíny. Tepelná izolace podlah přízemí je z expandovaného stabilizovaného polystyrenu.

TZB
V automatickém kotli o výkonu 45 kW se topí dřevní štěpkou. Spalovací vzduch je do prostoru kotelny přiváděn komínovou šachtou. Teplá voda je rozváděna v radiátorovém okruhu (teplotní spád 60/45) v kombinaci s podlahovým vytápěním (teplotní spád 42/35). Regulace topného systému, která přímo ovládá výstupní topnou vodu do topných okruhů, je řízena ekvitermně – systém řídí tři směšované okruhy vytápění (radiátory, podlahové vytápění 1. a 2. NP). Systém regulace doplňuje prostorová jednotka, venkovní čidlo je osazeno na severní fasádě. Regulace podlahového vytápění byla navržena pro jednotlivé místnosti, v nichž jsou prostorové termostaty. Ty spínají jednotlivé smyčky podlahového vytápění pro daný prostor.

Adaptace konírny
Ze stáje zbylo torzo – jedna ze stěn už byla vykloněná a střecha chyběla úplně. Hlavními stavebními zásahy tedy byla sanace obvodového zdiva a konstrukce nového zastřešení. V nejhorším stavu se nacházela horní římsa, kterou bylo třeba na některých místech přezdít. Na jihozápadním štítu, se vyzdila nově, protože původní stavební bylo delší. Na římse se betonoval masivní železobetonový pozední věnec, propojený se čtyřmi příčnými železobetonovými ztužujícími rámy. Tyto rámy byly navrženy v osových vzdálenostech 10 m z vnitřní strany mezi podélnými obvodovými zdmi. Zajišťují prostorovou tuhost celé stavby a umožnily, aby její vnitřní dispozici zůstala zcela volná.Na pozední věnec jsou osazeny střešní dřevěné příhradové lisované vazníky. V jejich styčnících byly oboustranně zalisovány plechové spojovací desky s prolisovanými trny. Výška vazníků byla zvolena tak, aby zůstal zachován původní sklon valbové sedlové střechy. Vazníky jsou z vnitřního prostoru přiznané, střecha je nezateplená. Plechová falcovaná krytina je v hřebeni doplněná prosvětlovacími pruhy z tvrzeného skla.Drátkobetonová deska podlahy má hlazený povrch. Pod ní je souvislá hydroizolace ze zemní plastové fólie. Nová okna jsou ze smrkového masivu s jednoduchým zasklením. V jižní fasádě byla proražena nová vrata, jimiž se mohou do výstavního sálu dopravit velké předměty. Objekt není vytápěn, expozice bude fungovat od jara do podzimu.

Hana Vinšová ve spolupráci s autory

Střecha konírny je tvarovou kopií původní střechy – hřeben je ale průběžně prosklený, aby měl prostor dobré horní prosvětlení

Novostavba školicího střediska a rekonstrukce konírny
Místo: Ústí nad Labem – Předlice
Investor: JACER-CZ, a. s.
Projekt: 3+1 architekti – Ing. arch. Pavel Plánička, Ing. arch. Matěj Páral, Ing. Bruno Panenka
Stavební konstrukce: Ing. Bruno Panenka, Ing. arch. Pavel Plánička
Statika: Ing. Bruno Panenka
Požární ochrana: Jiří Brandejský, POPRO
Zdravotechnika a UT: Jan Severa
Elektro: Jiří Vejškrab
VZT: Ing. Valdemar Hrotek
Realizace: 2012 – 2013
Zastavěná plocha školicího střediska: 522 m2
Obestavěný prostor: školicí středisko 3 500 m3, konírna 3 850 m3
Užitná plocha: školicí středisko 990 m2, konírna 460 m2

 

Historická situace

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*