Adminstrativní Centrum PIANO

České Budějovice jsou městem s kompaktním historickým centrem, bohatým na architektonickou kvalitu i detaily staveb. Je to také město nabyté energií, ať již z pohledu historického, kulturního, nebo turistického. Historické centrum je ohraničeno na severovýchodě parky, zatímco jihozápadní okraj tvoří soutok Vltavy a Malše. Nalezli jsme v Českých Budějovicích inspiraci, tichou i dynamickou energii, místo cyklických pohybových proměn a trajektorií, které jsou utvořeny ze silnic, mostů, potoků, parků a stavebních souborů.

Administrativní centrum PIANO se nachází na křížení severojižní a západovýchodní městské třídy, jižně od historického centra, kde urbanismus přechází od blokové zástavby k solitérním objektům. Sedm různých geometrických trajektorií se zde protíná, kříží, naráží, či běží paralelně a vytváří síť významných bodů, přechodových hran a osových průhledů. Toto jsou projevy místa, které jsme našli a následně použili jako katalyzátor pro návrh tvarosloví objektu, nyní pojmenovaného „PIANO“ (původně Manes Office Center).

Zadáním investora, určující rozsah projektu, byla kancelářská budova a záměrem CMC pak bylo vyjádřit energii místa a současně vymyslet otevřenou, pozitivní atmosféru pro práci a podnikání. PIANO je objekt ve tvaru „U“, který vstupuje do veřejného prostoru formou nároží a má ve svém geometrickém středu dobře propojené otevřené atrium. Právě tato dualita ruchu a pohybu v exteriéru, oproti tichu a klidu uvnitř, činí PIANO zajímavým prostředím a zvláštním místem pro práci nebo podnikání.

PIANO má pět nadzemních podlaží zakončených střechou ve tvaru „plachtícího“ křídla, která zakrývá technické instalace. V přízemí je průchozí recepční hala na výšku dvou podlaží, spojená s atriem, restaurací, kavárnou a obchodními prostory. V nadzemních podlaží má PIANO přibližně 9000 m2 nájemních ploch, v podzemních pak parkoviště na dvou podlažích pro 125 automobilů.

Konstrukční systém budovy je tvořen monolitickými železobetonovými stropy a obvodovými stěnami. TZB zahrnuje 4-trubkové fancoily umístěné na stropech, automatické strojní větrání a samozřejmě IBS pro řízení vnitřního klimatu a energetické úspornosti. Na fasádách byly použity izolační ALUCOBOND kazety, v barevném provedení Pearl White, a otvíravými okny s nízko-emisivním zasklením, které umožňují přirozené provětrání každého kancelářského modulu po 2,7 metrech. Vnitřní stínění zajišťují průsvitné žaluzie.
AUTORSKÁ ZPRÁVA


Architekt             CMC ARCHITECTS, Praha, Česká republika / David Richard Chisholm; Vit Maslo
Spoluautoři        Zdenek Brancuzky/ HIP; Martina Chisholm/ spoluautor, CMC; Zuzana Svitakova/ autorský dozor, CMC; Jiri Klima/ TZB koordinace, CMC; návrh TZB, TEPROS
Klient                   EXPANDIA 
Projekt                2016
Realizace            2018
Rozloha               zastavěná plocha 2400 m2, užitná plocha 10000 m2
Náklady              300 mil. kč
Fotografie           BOYSPLAYNICE

http://pianocb.cz/

Související články:
Polyfunkční centrum Piano České Budějovice  22.6.2016

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*