Adolf Loos / Pioneer of Modern Living

(ČTK) – Do letošního Roku Adolfa Loose, jímž se v mnoha zemích připomíná 150. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších světových architektů 20. století, se připojí i Česká centra. Pro on-line prostředí připravila program Adolf Loos – Pioneer of Modern Living. Prostřednictvím facebookové a instagramové platformy se návštěvníci seznámí nejen s průřezem Loosovy tvorby v Čechách a na Moravě, realizacemi jeho staveb, ale i s pozoruhodnou osobností českého rodáka. Sérii zahájí ve čtvrtek 18. června v 18:00 streamovaná prohlídka Winternitzovy vily v Praze.

Kromě prohlídek Loosových staveb projekt nabídne výběr Loosových citátů a komentáře kurátora Filipa Šenka. Další obsahovou součástí stránky bude prezentace projektů připravovaných v ČR v rámci Roku Adolfa Loose. Do něj se zapojily mimo jiné třeba Národní památkový ústav, Muzeum hlavního města nebo Národní technické muzeum.

Projekt Adolf Loos – Pioneer of Modern Living začíná prohlídkou Winternitzovy vily s architektem Adamem Gebrianem na Mall TV. Další streamovaná prohlídka bude 23. července, zájemce zavede do interiéru Bauerova zámečku v Brně, kde on-line návštěvníky doprovodí architektka Lenka Štěpánková. Ve čtvrtek 20. srpna se při další virtuální prohlídce Adam Gebrian zaměří na plzeňské Loosovy interiéry. Podzimní program počítá s oslovením odborné veřejnosti prostřednictvím cyklu tematických přednášek.

„Facebooková stránka představí zahraniční veřejnosti Loosovy stavby prostřednictvím sérií fotografií, videí, streamovaných prohlídek, přednášek, ale i glos a citátů. Naší ambicí je zprostředkovat do zahraničí ucelený pohled na dílo Adolfa Loose a současně přiblížit Českou republiku jako zemi se silnou tradicí designu a architektury,“ uvedl k projektu ředitel Českých center Ondřej Černý.

Adolf Loos (1870 až 1933) se narodil v Brně, ale celý život se pohyboval mezi Vídní, Paříží a New Yorkem. Odmítal přebytečnou zdobnost, jíž se vyznačoval právě panující styl secese, a prosazoval stroze funkční a praktickou obytnou architekturu. Jeho princip vnitřního upořádaní prostoru, takzvaný raumplan, spočívá v tvrzení, že od plochy místnosti a její funkce se odvíjí její výška. Jeho domy tak nejsou rozvrženy na klasická patra.

Zdobnost považoval za projev primitivismu, věcnost a účelnost za znaky kulturní vyspělosti. „Ornament je zločin,“ prohlásil ve svém nejslavnějším výroku. V České republice jeho autorství nese více než 30 budov a interiérů. Svým myšlením i realizacemi ovlivnil soudobou architekturu, inspiroval pozdější dění a směřování architektury v mezinárodním měřítku.

Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    Loosův slavný výrok správně z překladu zní |Ornament a zločin|

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    Ornament je rozmar, nikoliv zločin.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*