Antibakteriální sklo® – unikátní výrobek pro boj s bakteriemi

Během několika posledních let se sklo dostalo při navrhování interiérů do popředí zájmu a stále se hledají nové způsoby jeho využití. Základní vlastnosti skla jako hladký povrch, přirozená propustnost světla či jednoduchá údržba již nestačí. Důraz je kladen na další funkční vlastnosti.Nejde jen o nemocnice

Více než 1 z 10 Evropanů se při návště­vě nemocnice nakazí bakteriální infekcí, která může způsobit lékařské komplikace, zavinit delší pobyt v nemocnici a v nej­horším případě i smrt. Nákazám šířícím se v nemocničním prostředí se říká noso­komiální infekce a jsou definovány jako infekce, které pacient neměl při příjmu do zdravotnického zařízení ani ve fázi inku­bace. Hlavní zbraní jak se bránit, je základní hygiena (mytí rukou, úklid prostředí), důležité jsou však také hygienické parametry budov a vybavení. Na používání bakte­ricidních materiálů je nutné myslet již při plánování renovací a pře­staveb  nemocnic a oddělení pro nejvíce náchylné pacienty (izolační pokoje, onkologická, hema­tologická a geriatrická oddělení atd.).

Mezi prostředí s vysokou koncentrací a neustálou fluktuací lidí, kde je nezbytné dbát zvýšených hygienických opatření, patří však také lázně, laboratoře, soukromé kliniky či ordinace, ale i čekárny apod. Jak docílit funkčního a estetického interiéru, který by navíc splňoval požadavky sektorů s  přísnými hygienickými nároky?

Sklo s antibakteriálním povrchem

Výzkumy ukazují, že stačí pouhých 5 vteřin dotyku a přenesete na sebe z kontaminovaného povrchu 99% přítomných bakterií. S ohledem na narůstající počet objevených bakterií se Antibakteriální sklo® společnosti AGC Glass Europe stává doslova mezníkem v boji proti infekcím všude tam, kde se do centra pozornosti dostává hygiena a její důsledné dodržování. Tento mimořádně inovativní produkt dokáže zničit 99,9% bakterií a dokonce zabránit šíření plísní, které znamenají především ve vlhkých prostorech podstatný problém.

Jak AB sklo vlastně funguje?
Antibakteriální sklo® ničí mikroorganismy, jakmile přijdou do kontaktu s povrchem skla. Účinek AB skla je, stejně jako u mnoha jiných velkých objevů, velice prostý. Je založen na stříbře, o jehož antibakteriálních vlastnostech svědčí důkazy už z dob starého Říma. Výrobní proces vyvinutý a patentovaný společností AGC Glass Europe zahrnuje difúzi stříbrných iontů do vnějších vrstev skla: ionty reagují s bakteriemi, brání jejich metabolismu a narušují dělení buněk, čímž bakterie ničí. Intenzivní testování prokázalo, že antibakteriální účinek skla se s uplynulým časem nemění, je trvalý. Sklo může být použito na všechny druhy aplikací, od běžného zasklení  otvorů a dveří, skleněných příček, po zrcadla a obklad stěn. Antibakteriální sklo® společnosti AGC Glass Europe bylo testováno univerzitními laboratořemi s výsledky platnými pro evropské normy.

Antibakteriální sklo® je spojeno se škálou barevných skel Lacobel®. Toto sklo pokrývá vysoce kvalitní, neprůhledný lak, který neobsahuje žádné těžké kovy ani chemikálie, a je tak šetrný k životnímu prostředí.  Lacobel® AB – Lacobel® s antibakteriální úpravou – je alternativou baktericidních materiálů (barev, PVC) a je používán jako obklad stěn či se používá při výrobě nábytku určeného pro prostředí, která vyžadují zvýšené hygienické nároky. Další možností, kde je možné použít antibakteriální úpravu, jsou zrcadla Mirox® AB  nebo čirá skla Planibel® AB. Díky těmto sklům s antibakteriální úpravou mohou vzniknout aplikace skel s vysokou přidanou hodnotou, příkladem mohou být skleněné příčky v interiérech s protihlukovou funkcí nebo antibakteriální  izolační dvojskla. Z pohledu antibakteriálního řešení nabízí AGC komplexní nabídku pro celý interiér.

Více informací najdete na stránkách www.YourGlass.com
Kontakt: AGC Flat Glass Czech a.s., Tomáš Riese,tel. +420 417 502 228, tomas.riese@eu.agc.com

Inspirujte se realizací nemocničních odděleních v Ivan Pirogov Hospital (Sofia, Bulharsko):
http://www.pirogov.eu/video.php
– v závěru videoprezentace (od 9. minuty)

AntiBakteriální sklo

Chcete-li se dozvědět více o problematice bakterií v rizikových prostředích  a možnostech odolných stavebních řešení, zúčastněte se odborného semináře Bakterie a rezistence – 10.6. v Brně  

www.bakteriearezistence.cz

podle podkladů společnosti AGC Glass Europe
Foto: © AGC Glass Europe

 

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*