ARCHITECTURE AND INCLUSION

Fotogalerie ke článku (1)

Architecture & Inclusion

Architecture & Inclusion
Celá fotogalerie (1)

Stavby a projekty mladých českých i evropských architektů, které se týkají problémů sociálního vyloučení, imigrace či multikulturalismu, představuje výstava v pražské Galerii Jaroslava Fragnera.
14.4. - 6.6.2010

zahájení/
13/4/2010 v 19:00 hodin v GJF

koncept a produkce/
kateřina skočdopolová, joaquim josé de sousa coelho ramos,
klára pučerová, irena lehkoživová, dan merta

grafika/
jan šerých

spoluorganizátoři/
ambassade van het koninkrijk der nederlanden in praag
british council czech republic
česká centra
česká rada pro šetrné budovy
goethe-institut prag
instituto camões praga
institutul cultural român din praga
kongelig norsk ambassade i praha
österreichisches kulturforum prag
slovenský inštitút v prahe
sveriges ambassad prag

za podpory/
ministerstvo kultury čr, hlavní město praha,
mč praha 1, nadace české architektury,
česká rada pro šetrné budovy

hlavní partneři/
hormen, aed, cegra, karlin group

mediální partneři / media partners
architekt, archiweb, earch, era 21, design magazín, e15, projekt, stavební forum,
asb, estate, radio 1, A2

„Architecture & Inclusion" prezentuje současnou evropskou architekturu reflektující sociální témata ve společnosti v 21. století. Výstava je společným projektem EUNIC clusteru Česká republika, Galerie Jaroslava Fragnera a kulturních institutů či velvyslanectví, v rámci kterého představí 10 zemí různé přístupy a perspektivy, možná řešení a nápady v oblasti sociální a kulturní inkluze a integrace. Vyjadřuje naši účast a zájem na rozvoji městského a sociálního prostředí v Evropě, může položit nové základy pro další navazování kontaktů mezi evropskými architekty, kteří pracují na projektech vztahujících se k tomuto tématu. Projekt vznikl v rámci Evropského roku boje proti chudobě a sociálnímu vyloučení. Vystavující zeměmi jsou Portugalsko, Nizozemí, Velká Británie, Německo, Rakousko, Norsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko a Švédsko. Doprovodný program k výstavě zahrnuje přednášky, prezentace, debaty a workshopy.

“Co je to architektura inkluze a co nového do života současné společnosti přináší? Co vlastně znamená pojem architektura inkluze a není možné toto poněkud nejasné slovní spojení přeložit do češtiny?â?¦Na této výstavě máte tedy jedinečnou příležitost seznámit se projekty architektury inkluze napříč Evropou. Přestože se jednotlivé vystavované projekty v mnohém od sebe liší, široce pojaté „sociální“, komunitní či ekologické zacílení je jim společné. Společná je jim ještě jedna věc — ve vystavovaných projektech se setkává „osvícená myšlenka“ s inovativní a skvělou architekturou. Je jen otázkou času, aby se podobné projekty šířily po vlastech českých — tato výstava by tomu chtěla a mohla napomoci."
Jiří Ryba


Garantem našeho projektu je sociolog Jiří Ryba, jeho příspěvky naleznete v programu přednášek. PhDr. Jiří Ryba Vystudoval Filosofickou fakultu UK v Praze. V letech 1998 až 2004 vedl seminář sociologie města na FA ČVUT. V roce 2006 v knize České bydlení, Domy. 77 rodinných domů z let 1989-2006 (2006, Praha, nakl. Prostor) publikoval Úvodní stať Rodinný dům jako symbol úspěchu. Nyní pracuje jako odborný redaktor v Sociologickém nakladatelství (SLON), podílí se na činnosti Badatelského nadačního fondu Anny a Jaroslava Krejčích a o.s. AULA REGIA. V nedávné době vykonával funkci v radě městské části Zbraslav, kde se účastnil i práce na projektech kultivujících veřejný prostor.

“Výstava, koncipovaná v souvislosti s „Evropským rokem inkluze a boje proti chudobě“, představuje obsáhlou řadu prací, které jsou vzájemně spojeny společnou otázkou: „Jaká je role architektury ve vznikajícím procesu integrace, vyžadovaná fenoménem imigrace a multikulturalizmu v globalizovaném světě?“...Záměrem výstavy „Architecture and Inclusion“, která spojuje takovou širokou škálu vizí, a to v oblasti technické i estetické, je také poskytnout co nejširší obraz diverzity, množství možností a konceptů a vynikající kvalitu toho, co architekti v každé z účastnických zemí denně dělají, jejich motivace a výzvy, omezení a reflexe ve veřejných i soukromých projektech .Výstava se tedy snaží propagovat zdravou diskusi o současné situaci jednak mezi experty navzájem a samozřejmě i mezi experty a veřejností, neboť je jasné, že bez lidí, kteří budovy užívají a nazývají je „domovem“, nemá architektura smysl."
Joaquim J. S. Coelho Ramos


Výstavu bude po celou dobu provázet přednáškový cyklus
(nejen) zúčastněných architektů:

středa 14/4 16:30 hod.
â?? rumunský kulturní institut, anglická 26

gordon abbott (uk) — projekt black cultural archives
Gordon Abbott představí návrh nového, na zakázku vytvořeného centra Black Cultural Archives v londýnské čtvrti Brixton. Jeho prezentace poodhalí vývoj projektu a způsob, jakým se na něm všechny zúčastněné strany podílely, a také jak byl design ovlivňován bezprostředním okolím — ať už co se vlastní podoby budovy týče nebo celkového kontextu městské struktury a oživení Brixtonu.

radu radoslav (ro) — organický rozvoj — vzdělávací experiment na fakultě
architektury v temešváru
Po revoluci v roce 1989 byla rumunská společnost dohnána situací na trhu s realitami do stádia ztráty identity. Zdravá společnost přestala být výsadou jednotlivce i skupiny a stala se pouze zájmem obchodu s realitami. Vycházejíc z teorie Christophera Alexandera hledají studenti řešení pro současné problémy.

sergiu d. demean (ro) — architektura pro seniory
Zásady zdravého přístupu pro navrhování nových staveb určených seniorům. Případová studie: Komunitní centrum pro seniory — školní projekt (2009).

vlad gaivoronschi (ro) — západorumunská architektura v evropském kontextu
Přednáška se zaměří na „školu architektury v Temešváru“ — od Iona Mincu a jeho „novorumunského“ a kubistického přístupu k architektuře, k současným architektům a jejich dílům.
(Upozorňuji, že tato přednáška je přístupná pouzen po registraci na této adrese:
http://www.czgbc.org/index.php?option=com_wrapper&view=wrapper&Itemid=117)

čtvrtek 15/4 9:00 hod.
â?? galerie jaroslava fragnera, betlémské náměstí 5a

gordon abbott (uk) — sustainable design
pouze pro zvané

středa 21/4 19:00 hod.
â?? národní technická knihovna, technická 6

geir brendeland (no) — svartlamoen housing, udržitelné nízkonákladové dřevostavby

gonçalo prudêncio (pt) — sociální architektura, stavění a plánování sociální
infrastruktury jako sociálního katalyzátoru


daniel fagerberg, jonas lundberg (se) — more is less; big, bold & beautiful


středa 28/4 18:00 hod.
â?? galerie jaroslava fragnera, betlémské náměstí 5a

matthias rick (de) — komentovaná prohlídka a diskuze o projektu eichbaumoper

roman brychta, petr lešek, michal bartoš, jiří ryba (cz) — sluňákov žije

daniel šubín (sk) — bojanovice, bydlení pro seniory
V nejbližších 50 letech bude problematika bydlení pro seniory žhavým tématem společnosti. Možnost vyřešení tohoto problému v současnosti ateliér BAAR demonstruje na svém projektu pro Bojanovice blízko Prahy.

pátek 7/5 11:00 hod.
â?? nod, dlouhá 33

raumlabor (de) a hosté — mezinárodní sympozium some ideas for better cities
V platónském smyslu konstruktivní intelektuální diskuse architektů, urbanistů, umělců, sociologů, antropologů a performerů na téma město, jeho vývoj a současné podmínky v něm zkombinovaná s dobrým jídlem a pitím. Doplněno týdenní výstavou studentů atelieru A3. ars.vsup.cz


středa 19/5 20:00 hod.
â?? galerie jaroslava fragnera, betlémské náměstí 5a

marco andrade maio (pt) — sociální architektura a proces saal

jiří ryba (cz) — demokratická a angažovaná architektura
Část současné evropské architektury vytváří projekty, které se snaží aktivně podporovat a napomáhat sociální a kulturní inkluzi a integraci. Odkud se bere tento impulz a jaké projekty jsou jeho výsledkem? Jaké společenské podmínky jsou příznivé pro demokratickou a angažovanou architekturu? Jak dlouhá byla cesta od projektování plynových komor k architektuře inkluze? Co mají jednotlivé vystavované projekty společného a v čem se od sebe liší? Je ohrožena sociální soudržnost současného evropské města a kdo za ni přebírá odpovědnost? Na tyto i podobné otázky bude reagovat teoretická přednáška z pomezí sociologie.


středa 26/5 18:00 hod.

â?? galerie jaroslava fragnera, betlémské náměstí 5a

christoph reinprecht (at) — Na cestě k nové výstavbě sociálních bytů? Aktuální trendy a výzvy.
Význam a funkce výstavby sociálních bytů procházejí pronikavými změnami. Přednáška nastiňuje z evropské perspektivu aktuální trendy, problemy a diskuze a přináší argumenty pro nutnost znovu definovat pojem výstavby sociálních bytů v Evropě i mimo ni.

friedrich passler, jan schröder (at) — alleswirdgut: všechno bude v pořádku


středa 2/6 18:00 hod.
â?? galerie jaroslava fragnera, betlémské náměstí 5a

andré kempe (nl) — specifická neutralitaseznam zúčastněných ateliérů:

AT — Alles wird gut - www.alleswirdgut.cc
CZ — Projektil architekti - www.projektil.cz
DE — Raumlabor — www.raumlabor.net
NL — Atelier Kempe Thill - www.atelierkempethill.com
NO — Brendeland & Kristoffersen — bkark.no
PT — Moov + Gonçalo Prudêncio - www.moov.tk
RO — Sergiu Demean & Corneliu Costeant
SE - Urban Future Organization —www.se-urbanfuture.org
SK — Baar — www.baar.sk
UK — Pringle Richards Sharratt Limited - www.prsarchitects.co.uk


Zdroj:
GALERIE JAROSLAVA FRAGNERA
Praha 1, Betlémské nám. 5a
www.gjf.cz
Otevřeno: denně mimo po 10-18 h.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*