ARCHITEKT ROKU 2008

Fotogalerie ke článku (2)

Petr Franta, Úprava Císařské konírny Pražského hradu

Petr Franta, Úprava Císařské konírny Pražského hradu

Kryštof Štulc - Jan Klempíř, Rodinný dům v Nýřanech

Kryštof Štulc - Jan Klempíř, Rodinný dům v Nýřanech
Celá fotogalerie (2)

Uzávěrka přihlášek do soutěže je 31. 7. 2008 do 16.00 hod!

 

 

Poslání soutěže
- Hlavní ideou soutěže je seznámit odbornou i laickou veřejnost s kvalitní soudobou českou architekturou a stavitelstvím.
- Podpořit prestiž technických oborů ČVUT a získat studenty nových ročníků Fakulty architektury a Fakulty stavební.
- Poskytnout architektům, developerům a investorům možnost prezentovat své projekty a zviditelnit svoji činnost, mimo jiné na panelových expozicích v rámci tradičního a v České republice nejznámějšího již 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2008.

Vypsané kategorie
- realizované stavby
- studie
- studentské práce (realizované stavby i studie)

Do soutěže mohou být přihlášeny
- stavby zkolaudované či uvedené do provozu v časovém úseku od 1. 1. 2005 do 31. 5. 2008 na celém území ČR, pokud stavba nebyla přihlášena v předchozím ročníku soutěže
- architektonické a územní studie a územně plánovací dokumentace v obvyklé technické kvalitě zpracování

Vyhlášení výsledků soutěže proběhne v rámci slavnostního Galavečera konaného při příležitosti pořádání 19. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH 2008. Více informací o soutěži a on-line přihlášku naleznete na www.architektroku.cz.

Celostátní soutěž letos organizovaná jako slavnostní akce k výročí 100 let od úmrtí architekta Josefa Hlávky.
Již první loňský ročník potvrdil zájem nejen ze strany známých architektů, investorů a developerů, ale také mladých a čerstvých absolventů Fakulty stavební a Fakulty architektury prezentovat zajímavá architektonická díla mezi odbornou a laickou veřejností. Vysokou odbornou úroveň zaručují soutěži odborné garance ČVUT, ČKAIT a AUÚP. Záštitu poskytli Ing. Martin Říman, ministr průmyslu a obchodu, Mgr. Václav Jehlička, ministr kultury, prof. Ing. Václav Havlíček, CSc., rektor ČVUT, prof. JUDr. Václav Pavlíček, CSc., předseda prezidia, Nadace "Nadání J.M. a Z. Hlávkových" a Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT. Společnými silami všech zainteresovaných subjektů se podařilo, že si soutěž Architekt roku vydobyla své místo mezi respektovanými projekty, o čemž svědčí i počet 23 soutěžních děl přihlášených v 1. ročníku.

Kontakt:
Kateřina Ondrová
manager projektu, úsek konferencí a soutěží
ABF, a.s.
Mimoňská 645, 190 00, Praha 9
Mob.: 739 003 138
Tel.: 225 291 209
Fax: 225 291 197
email: ar@abf.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*