Architektonická studie – Vlado Milunić, Ondřej Císler, Lucia Strmeňová / Studio VM

Fotogalerie ke článku (28)

Model

Model

Ortofotomapa území - vzdálenější

Ortofotomapa území - vzdálenější

Ortofotomapa území - bližší

Ortofotomapa území - bližší

Vertikální větrné turbiny - studie

Vertikální větrné turbiny - studie

Foto území

Foto území

Výhled na Pálavu

Výhled na Pálavu

Výhled na Popice

Výhled na Popice

Zkoumání in situ

Zkoumání in situ

Foto pozemku

Foto pozemku

Situace 1:5000

Situace 1:5000

Situace 1:400

Situace 1:400

Půdorys hlavní budovy

Půdorys hlavní budovy

Model

Model

Řezy 1 a 2

Řezy 1 a 2

Model

Model

3D vizualizace klenutých prostor

3D vizualizace klenutých prostor

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Pohledy

Řezy 3 a 4

Řezy 3 a 4

Model

Model

Střechy

Střechy

Věž hostů 1

Věž hostů 1

Věž hostů 2

Věž hostů 2

Ubytovna 1

Ubytovna 1

Ubytovna 2

Ubytovna 2

Model situace

Model situace

Model situace - otevřený

Model situace - otevřený

Zákres do fotografie

Zákres do fotografie
Celá fotogalerie (28)

Autor studie: Vlado Milunić, Studio VM
Spolupráce: Lucia Strmeňová, Ondřej Císler, Ondřej Strejček, Peter Rakšány, Bohdan Kasper, Milan Smrž, Franta Mrázek, sochař Lukáš Rittstein
Konzultace: Oldřich Drápal (sklepmistr), Arnošt Bláha, Ivana Žabičková, (FA VUT Brno)
Datum: říjen 2004

Důvodů pro umístění hlavního objektu se společenskou částí do středu meruňkovo-ořechového sadu je několik: maximální sklon terénu nutný k výrobě vína samospádem, závětří uvnitř sadu odkud není vidět socialistické obilní silo, které degraduje nádherné panorama a také místo celoročně dobře přístupné, které má pozitivní energetický náboj. Koncept. Umístěním prostoru degustace do středu hlavního objektu vinařství vnímá návštěvník současně biblické panorama krajiny a zároveň průhledy nahlíží do všech klíčových prostor výroby. Lisovna slouží mimo čas vinobraní jako trvale inovovaná výstava obdobných provozů ze světa, včetně expozice čtyř soutěžních návrhů. Technologie je důsledně vertikální s manipulací nad lisovnou, z níž víno stéká do tankové haly a následně o dva metry níže přes lahvovnu do skladu lahvových vín s maximální teplotní stabilitou. Vertikální koncept je realizován s t.z. vyrovnanou bilancí zemin a totálním propojením objektu s přírodou. Věž pro hosty se dvěma apartmány, rozhlednou a sklípkem je situována mimo hlavní objekt. Přízemní objekt brigádníků na horním okraji sadu v sousedství vinic slouží v čase vinobraní a pak ve zbylých 11 měsících návštěvníkům a zájemcům o ekoturistiku. Hlavní místnost objektu je v době vinobraní jídelnou a odpočinkovou místností, po zbytek roku noclehárnou, přednáškovou místností, či tančírnou. Symetrická křídla po obou stranách fungují jako mužská a ženská část. Součástí objektu je technické zázemí. Konstrukce. Podzemní část hlavní budovy bude tvořena klenbami z plných palených cihel v kombinaci se žb skeletem. Nadzemní část— žb skelet hrázděný z lisovaných nepálených cihel z hlíny ze sadu. Zastřešení manipulační plochy a střechy dvou spodních úrovní — prolamovaný, dřevěný krov. Věž hostů — dřevěná hrázděná konstrukce s vyzdívkami z vepřovic, založená na klenbě sklípku. Objekt brigádníků — dtto na betonových pilotách. Krytiny všech objektů — titanzinkový plech, fotovoltaické panely, okna a dveře — dřevěné.

Tři budovy jsou napojeny na elektrickou rozvodnou síť s tím, že vytápění bude kombinované příkonem z foto-voltaických panelů a osmi svislých větrných turbin, které budou součásti námi navrženého větrolamu na vrcholu kopce Sonberg. 

Vlado Milunić, květen 2005

 Výběrové řízení vinařství Sonberk poznamenala v samém závěru nepříjemná kaňka. Investor totiž měsíc a půl po odevzdání návrhu podmínil zaplacení smluvně dohodnutého honoráře podpisem nové smlouvy na základě které se bezúplatně vzdáváme na 100 let (!!) autorských práv zcela ve prospěch objednatele pod hrozbou pokuty a náhrady škod v případě porušení. Největší překvapení bylo to, že jsem byl sám, kdo tuto nehoráznost odmítl podepsat.

architekt Vlado Milunić, léto 2008

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*