Architektura reciprocity – MCA atelier

KDY: Vernisáž: 4. 6. 2020, 19:00 hod
Součástí bude křest knihy Architektura reciprocity, Pavla Melková, Miroslav Cikán
Výstava: 5. 6. – 25. 7. 2020
Debaty v rámci doprovodného programu: 16. a 23. 6. v GJF
KDE: Galerie Jaroslava Fragnera, Betlémské náměstí 5a, Praha 1

pořadatelé / MCA atelier, Galerie Jaroslava Fragnera
spolupořadatel / Nakladatelství KANT
koncept / Pavla Melková, Miroslav Cikán
kurátor / Pavla Melková

Výstava připravená zakladateli a lídry MCA ateliéru Pavlou Melkovou a Miroslavem Cikánem je manifestem Architektury reciprocity a představuje jak obecnou teorii přístupu k tvorbě architektury, tak její zdroj a využití v práci vlastního studia. Na zahájení výstavy bude pokřtěna nová kniha Architektura reciprocity: Pavla Melková, Miroslav Cikán. V průběhu června se rovněž uskuteční dvě doprovodné moderované debaty, jejichž tématem bude role architektury v současné společnosti. Výstava potrvá do 25. července.

Neptejme se, jaká architektura je, ale především, co způsobuje.

„Aktuální pandemie, stejně jako klimatické, sociální či politické změny poslední doby, před nás staví množství celospolečenských témat, jejichž řešení vyžaduje širokou spolupráci založenou na vědomí sounáležitosti. A výstava Architektura reciprocity, stejně jako stejnojmenná kniha, které ukazují důležitost vztahů vzájemnosti nejen ve vztazích architektury vůči lidem a prostředí, ale také v životě společnosti obecně, se tak stávají aktuálním příspěvkem k hledání odpovědí na otázky, kterým naše společnost bude čelit,“ komentuje výstavu její kurátorka Pavla Melková.

Každá nová architektura vstupující do stávajícího prostředí do něj něco přináší a zároveň si bere. Nikdy není nevinná. Většinou něčeho ubyde, cosi zmizí, promění se. Zmenší se či ztratí volný prostor, průchod, paměť, sluneční světlo, příroda, vzduch, výhled, ticho. Stejně anebo více hodnot ale také může přibýt.

Výstava nás vybízí neptat se pouze jaká architektura je, ale především, co způsobuje. Sleduje skutečnost primárně přes vztahy, namísto soustředění se na objekty a poukazuje tak na význam vztahů obecně.

Vychází z předpokladu, že druhy vazeb, kterých je architektura účastná a které vytváří, jsou založeny na stejných či podobných principech, jako vztahy mezi lidmi či uvnitř přírody.

Jednotlivé typy vztahů reciprocity jsou představeny skrze příklady v životě lidí i společnosti, v různých vědeckých či uměleckých oborech a nakonec také v architektuře samotné. Tyto asociace připomínají, že náš svět je nedílně propojený, že chování člověka určují podobné principy, které existují v přírodě a také že uvažování jakéhokoliv specializovaného oboru lidské činnosti se dnes musí odkazovat jednak k vědomí o celku a jednak k maximálnímu propojení s dalšími disciplínami, v zájmu celku i obohacení sebe sama.

Výstava je manifestem Architektury reciprocity a ukazuje jak teorii přístupu k tvorbě architektury, tak její zdroj i uplatnění v tvorbě architektonického atelieru MCA, Miroslava Cikána a Pavly Melkové.


Architektura reciprocity
Neřeší pouze, jaká je, ale především, co způsobuje.
Svět sleduje skrze vztahy, do nichž vstupuje a které ovlivňuje i sama vytváří.
Vědomě se začleňuje do pospolitosti a hledá svou roli v komplexních vazbách světa, od lokálních až po globální.
Zajímá ji dopad vlastní existence na to, jak lidé žijí, jak se chovají k sobě navzájem a jak nakládají s prostředím.
Vytváří prostor pro reciproční vztahy mezi jednotlivci, ve společnosti, i mezi lidmi a přírodou, a sama je navazuje.
Spolupodílí se na přínosné vzájemnosti ve všech sférách lidského konání a oborových specializací.
Otevírá lidem vnímání prostředí, napomáhá jeho pochopení a tím ovlivňuje odvislé konání.
Je to architektura respektu, sounáležitosti, komunikace, inspirace, empatie, zodpovědnosti, radosti, paměti, lásky, úspornosti, velkorysosti, pravdy, podpory, otevřenosti, poetičnosti, propojení, vyváženosti, a vzdělávání.

Doprovodný program:

Role architektury: Může se dnes architektura podílet na řešení širších problémů společnosti?
úterý 16. června, 19 hodin, GJF
Současná pandemie před nás postavila množství celospolečenských otázek a pravděpodobně urychlí změny, ke kterým by postupně docházelo i jinak, ale pomaleji. Jaká bude role architektury v nich? V otázce angažovanosti architektury v řešení širších problémů společnosti existují dva póly názorů. Jeden říká, že architektura nevládne prostředky ovlivnit komplexní společenské problémy, anebo dokonce že v současném světě může být pouze bez-referenční či auto-referenční. Druhý se domnívá, že je schopná aktivně působit i v sociálních, environmentálních, společenských a dalších aktuálních otázkách. Jak vnímáme tuto otázku dnes? A jaké nástroje má architektura skutečně k dispozici?

Manifesty architektury v současnosti
úterý 23. června, 19 hodin, GJF
Mají v dnešní době smysl manifesty architektury?
Proč v dnešní době vznikají méně, než například ve dvacátém století? Nemá už současná architektura potřebu zřetelně definovat svůj aktuální smysl, roli, směřování, charakter? A proč to po ní nevyžaduje ani společnost?
Jaký význam mají a v historii měly veřejně formulované aktuální teorie – formou manifestu, hnutí, charty, směru, ucelené teorie – ať už individuální či skupinové? Jaký mají a měly dopad na realizovanou architekturu či na život společnosti?
    

MCA atelier založili v roce 1996 Miroslav Cikán a Pavla Melková. Velká část projektů a realizací vzešla z vítězství v architektonických soutěžích, například revitalizace Bastionu U Božích muk, Památník Jana Palacha ve Všetatech, revitalizace Masarykova náměstí v Jihlavě či obnova náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze. Mezi další realizace patří skrytá protipovodňová vrata v pražské Čertovce, rekonstrukce funkcionalistického souboru Husova sboru v Praze, revitalizace Komenského náměstí v Praze a další návrhy a realizace souborů, obytných domů, činžovních a rodinných vil, rekonstrukcí, veřejných budov a veřejných prostranství. MCA atelier zpracovává také urbanistické, strategické a koncepční dokumenty pro řadu měst. Věnuje se rovněž výtvarné oblasti, navrhování výstav či výzkumné činnosti. Realizace jsou pravidelně publikovány v odborných architektonických časopisech a publikacích. Atelier získal řadu cen, například Národní cenu za architekturu – Grand Prix Architektů (2012), Cenu primátora hl. m. Prahy (2012), nominaci na Cenu Klubu Za starou Prahu (2012), první cenu East Centric Arhitext Awards competition (2013), nominaci na European Union Prize for Contemporary Architecture – Mies van der Rohe Award (2013), nominaci na Českou cenu za architekturu (2016) či nominaci na Piranesi Award (2019).

Lidé v ateliéru MCA:  Miroslav Cikán, Pavla Melková, Peter Buš, Vojtěch Ertl, Ladislava Fialka Sobková, Kateřina Frejlachová, Jiří Chlumský, Petra Kandusová, Pavel Košťálek, Katarína Kováčiková, Peter Lényi, Radek Novotný, Jiří Opl.

Doc. Ing. arch. Pavla Melková Ph.D. vystudovala Fakultu architektury ČVUT v Praze, kde se také habilitovala i obhájila doktorát. Absolvovala Fulbrightovo stipendium na GSAPP Columbia University v New Yorku u profesora Kennetha Framptona. Byla nominována na cenu Architekt roku 2014. Je praktikující architektkou, věnuje se také teorii, výtvarné tvorbě, pedagogické činnosti a pravidelně přednáší pro veřejnost. Je autorkou či spoluautorkou řady knih, například: Bastion XXXI U Božích muk (2012), Prožívat architekturu (2013), Stůl u okna, na stole kniha (2014), Humanistická role architektury (2016), Prostor pro člověka v tvorbě Michala Škody (2016), Hrany dne (2017), Vnitřní čas (2019), Ke stolu! (2019), Památník Jana Palacha ve Všetatech (2020) či Manuál tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014), Umělecká díla na veřejných prostranstvích (2019) a Strategie rozvoje veřejných prostranství hl. m. Prahy (2014). Pravidelně publikuje v odborných časopisech, jako například Zlatý řez, Stavba či Architekt. Spolu s Miroslavem Cikánem je společnicí v MCA atelieru. V roce 2012 založila Kancelář veřejného prostoru na Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), kterou do roku 2017 také řídila. V roce 2015 založila na Fakultě architektury předmět Koncept a interpretace, který vede.

Doc. Ing. arch. Miroslav Cikán vystudoval Fakultu architektury ČVUT v Praze. Je autorizovaný architekt a člen České komory architektů. Habilitoval se v oboru památkové péče. V letech 1990–1995 absolvoval praxi v Rakousku. Spolu s Pavlou Melkovou je společníkem v MCA atelieru. Od roku 2009 je vedoucím ateliéru na Fakultě architektury ČVUT v Praze. Věnuje se také teoretické, přednáškové a publikační činnosti. Aktivně přednáší na konferencích a workshopech pro odborníky i veřejnost. Spolupracuje na výzkumných úkolech na Fakultě architektury ČVUT. Je spoluautorem či přispěvatelem řady odborných knih, například Bastion XXXI U Božích muk (2012) či Ke stolu! (2019). Pravidelně publikuje v odborných časopisech, jako například Zlatý řez, Stavba, Era či Architekt.

www.gjf.cz
Zahájení / FB událost
Výstava
Publikace

podle podkladů pořadatele

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*