Autodesk s FA a FStČVUT oznamují vítěze soutěže REVIT OPEN 2009

Petra Grísová a Josef Veselý z FA VUT Brno zvítězili v soutěži o nejlepší návrh energeticky soběstačné a ekologické farmy v chráněné krajinné oblasti Beskydy

PRAHA, 7. dubna 2010 — Společnost Autodesk společně s Kabinetem modelového projektování Fakulty architektury ČVUT (MOLAB) dnes vyhlásily vítěze III. ročníku soutěže REVIT OPEN. Vítězi letošního ročníku tematicky zaměřeného na návrh energeticky soběstačného objektu pro ekologickou ovčí farmu, se stali studenti z Fakulty architektury (FA VUT v Brně) – Petra Grísová a Josef Veselý, kterým se nejlépe podařilo začlenit relativně netradiční objekt do nádherné beskydské krajiny Santov. Soutěž byla vypsána pro studenty a čerstvé absolventy vysokých škol s architektonickým nebo stavebním zaměřením v České a Slovenské republice a zahraniční studenty studující v ČR na stipendium.

Cílem soutěže REVIT OPEN 2009 bylo vytvořit nejlepší ideový návrh soběstačné a ekologické ovčí farmy v lokalitě Santov s nádherným výhledem na bájný Radhošť. Ovce jsou vítaným pomocníkem v udržování krajiny, mají schopnost spásat i hůře dostupné horské pastviny. Ovčíny jsou energeticky naprosto soběstačné. V návrhu objektu bylo třeba zohlednit minimální provozní náklady a minimální provozní zátěž pro životní prostředí. Studie 3D modelů byly vytvářeny v softwarových řešeních firmy Autodesk, konkrétně v aplikacích Revit Architecture, AutoCAD Architecture a vizualizace v Autodesk 3D Studio Max.

Vítězný návrh nabízí zajímavý architektonický koncept, který je vhodně zvolený pro danou lokalitu. Půdorysně objekt kopíruje kresbu vrstevnic. V tomto návrhu se podařilo úspěšně včlenit do krajiny i velkou hmotu monobloku. Porota ocenila stavebně technické řešení, kdy jsou využity místní podmínky. Objekt má zelenou střechu, která je energeticky a ekologicky přínosná. Energetické řešení objektu je originální a funkční.

„Porota posuzovala návrhy již 3. ročníku soutěže a jako obvykle měla nelehkou úlohu,“ říká Dana Matějovská, vedoucí kabinetu MOLAB FA ČVUT. „Soutěžní projekty se za dobu trvání soutěže vypracovaly na výbornou úroveň. Výsledky jednotlivých kategorií – architektonický návrh, stavebně technické řešení i softwarové zpracování – jsou velmi vyrovnané,“ dodává D. Matějovská.
„Autodesk celosvětově organizuje a spolupracuje na aktivitách, které podporují studenty připravující se na budoucí povolání,“ říká David Palas, ředitel společnosti Autodesk v regionu střední a jihovýchodní Evropy. „Naše společnost podporuje především vzdělávání a přístup studentů k nejmodernějším technologiím, posilujeme jejich konkurenceschopnost a snažíme se zprostředkovávat projektování a výstavby s co nejmenšími dopady na životní prostředí. Jsme rádi, že můžeme být jedním z faktorů, které studenty ovlivňují při jejich přípravě, učí je trvale udržitelnému rozvoji a vede je k ochraně životního prostředí.“

„Soutěž, která v současné době probíhá v ČR a na Slovensku, je zajímavá tím, že propojuje světy dvou studijních oborů — architektury a pozemního stavitelství,“ komentuje Patrik Minks, předseda poroty soutěže REVIT OPEN a obchodní manažer pro oblast stavebních řešení ve firmě Autodesk. „Klíčem každého úspěšného projektu — tím spíše projektu, který má být co nejméně náročný na zdroje jak při výstavbě tak při provozu – je jasné a okamžité porozumění mezi architekty, inženýry, dalšími odborníky z oblasti stavebnictví, správce budov a vlastníky atd. Aby si všechny tyto profese mohly dokonale porozumět, potřebují tzv. číst vždy stejnou stránku – v případě budovy shodný model. Softwarové řešení BIM (informačního modelu budovy) velmi usnadňuje tento náročný způsob práce a spolupráce — od návrhu a jeho simulací, vizualizací, přes výstavbu až po provoz budovy,“ dodává P. Minks.

Na 2. místě se umístil absolvent fakulty stavební ČVUT v Praze Ing. Tomáš Cendelín a 3. místo obsadila Bc. Kateřina Kosová, FA ČVUT v Praze. Autoři nejlepších návrhů získali ceny ve formě plně komerčního softwaru firmy Autodesk, notebooku a digitální zrcadlovky. Zvláštní cenu MOLABu, Kabinetu modelového projektování FA ČVUT, obdržely dva týmy studentů: Matúš Grega-Jakub a Juraj Haviar, studenti z Fakulty stavební STU Bratislava, za nejlepší zpracování soutěžního návrhu v softwaru REVIT. Druhý tým, Alexandra Masárová a Katarína Labáthová, studentky z Fakulty architektury STU Bratislava, zaujal porotu ideovým konceptem návrhu i jeho názornou prezentací. Přirozená hmota stohu s vnitřním „showroomem“ je v dané lokalitě šokující. Výtvarně úspěšně zvládnuté vizualizace dávají tušit neobvyklý způsob užívání původně tradičního typologického objektu.

V rámci soutěže byla hodnocena následující hlediska:
ï?¬ architektonické hledisko a schopnost objektu plnit požadovaný účel (45 %),
ï?¬ technické, konstrukční a materiálové řešení, tepelné ztráty (výpočet), energetický systém (grafické schéma), zdravotechnika (zdroj vody a likvidace), ekologie provozu (30 %),
ï?¬ softwarové řešení (15 %),
ï?¬ bonus za preciznost zpracování v softwaru Revit (10 %).
Porota zasedla a hodnotila v tomto složení:
Předseda poroty: Ing. Patrik Minks (Autodesk)
Architektonické řešení: Ing. arch. Hana Seho, Ing. arch. Josef Mádr (FA ČVUT),
Technické řešení: doc. Ing. František Kulhánek, CSc., Ing. Michal Kabrhel, Ph.D. (FSv ČVUT)
Softwarové řešení: doc. Dr. —ir. Henri Achten (FA ČVUT), Ing. arch. Vladimír Balda (TU Liberec).

Do 14. dubna probíhá v prostorách atria NTK (Národní technické knihovny) v Dejvicích výstava nejlepších soutěžních návrhů. Více informací o soutěži a online katalog prací naleznete na www.revitopen.cz.

O Revit Architecture
Technologie Revit je platforma vyvíjená společností Autodesk pro potřeby modelování a uchovávání informací o stavbě. Aplikace Revit Architecture založená na této platformě, je ucelený oborový systém pro tvorbu architektonického návrhu a zpracování dokumentace stavby. Revit Architecture využívá konceptu Building Information Modelling (BIM), díky čemuž lze snadno sdílet návrhová data v celém projekčním týmu, zjišťovat a eliminovat kolize konstrukcí a vybavení budov. Metoda BIM umožňuje provádět četné analýzy projektované budovy a simulaci provozu v ní, plánovat výstavbu a řídit výrobu stavebních prvků. Automatická koordinace napříč celým projektem zajišťuje průběžnou aktualizaci stavebních informací, jednotnost a kompletnost návrhových dat.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*