Beton University – seznamte se s moderními trendy ve využití betonu

Dalšími semináři pokračuje od září Beton University. Seminář zaměřený na vodotěsné betony se uskuteční 6. 9. v Brně, dne 18. 9. se v Ostravě koná seminář Architektonický beton.

Vodotěsné betony
Dne 6. 9. se v hotelu International v Brně (Husova 16) uskuteční seminář Vodotěsné betony. Úvodem je stručně probrána historie vývoje betonu a současné možnosti jeho použití. Dále je podrobně vysvětlena problematika vodonepropustného betonu a navrhování konstrukcí z něj. Seminář zahrnuje informaci o prvcích, které se používají pro vodonepropustné konstrukce bez dodatečné izolace proti vodě, zásady provádění těchto konstrukcí a konkrétní příklady realizací. Seminář rovněž zahrnuje informace o možných poruchách vodonepropustných konstrukcí, možnostech a způsobů sanací.
Další termín semináře je 11. 10. v Plzni (hotel Purkmistr, Selská náves 21/2).
 
Architektonický beton
Dne 18. 9. se Ostravě v Harmony Club Hotelu (ul. 28. října 170) koná poslední běh semináře Architektonický beton, kterým bude završeno jeho úspěšné dvouleté trvání. Seminář nabízí přehled konstrukcí objektů pozemních staveb, pro které je možno s výhodou navrhnout beton, včetně specifikací vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Dále budou součástí semináře příklady použití betonu jako architektonického prvku – pohledové plochy, barevnost, včetně příkladů realizací.
Na semináři se dozvíte mnoho zajímavých teoretických i praktických zkušeností o architektonickém betonu. Součástí přednášek jsou konkrétní příklady realizací z betonu (mosty, sochy, nábytek), barevného pohledového betonu a další zajímavé ukázky.
 
Na akreditované semináře Beton University Vás zve skupina Českomoravský beton spolu s odbornými a mediálními partnery.

Přihlásit se na semináře můžete jednoduše on-line na www.betonuniversity.cz.
tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*