Beton v architektuře v kontextu industriálních památek

Severomoravská metropole Ostrava bude hostit mezinárodní projekt – Beton v architektuře (23.3.-26.3.2013). Hlavním bodem projektu je architektonický workshop pro bezmála 40 studentů ze 3 států pod vedením ceněného polského architekta Roberta Koniecznyho. Ústředním tématem projektu je beton v architektuře v kontextu industriálních památek.

Ačkoliv je Ostrava jako průmyslové město v historických souvislostech vnímáno jako „Mekka hutnictví a ocelářství“, i zde se uplatňovaly a uplatňují stavby z betonu. Beton, který zmiňovanou ocel dost často schovává pod svým povrchem, se i v industriální éře uplatňoval jako konstrukční materiál a v dnešní době si současně získává sympatie i svými pohledovými vlastnostmi. Důkazem je revitalizovaná část oblasti Dolních Vítkovic. Ostrava tak byla zvolena jako dějiště druhého ročníku projektu Beton v architektuře.
Robert Konieczny/ KWK Promes
Pusťte si beton do svých projektů!

Páteří čtyřdenní akcí v Ostravě je architektonický workshop organizovaný ve spolupráci s katedrou architektury Fakulty stavební VŠB TU v Ostravě, jež bude hostit bezmála 4 desítky studentů architektury z 9 škol 3 států – Česka, Slovenska a Polska. Workshop povede uznávaný polský architekt Robert Konieczny z ateliéru KWK PROMES.

Ten bude také hlavní hvězdou odpolední odborné konference, která bude určena pro všechny odborníky ze stavebnictví. Cílem organizátorů je nabídnout platformu pro setkání všech účastníků stavebnictví, architekty počínaje, přes stavební inženýry, statiky, konzultanty, zástupce stavebních firem, odborníky ze stavebnictví a studenty architektury či pozemního stavitelství konče.

Konference (ÚT, 26.3.2013)
Mezi přednášejícími konference jsou uznávaní odborníci na beton. Jmenovitě šéfredaktorka časopisu BETON TKS Jana Margoldová [CZ], Davide Zampini [CH] vedoucí týmu pro vývoj produktů a konstrukčních trendů ze společnosti Cemex. Trendy v pohledových betonech představí Iveta Heczková [CZ]  z firmy RECKLI. Beton v kontextu industriálních památek přiblíží zástupce Výzkumného centra průmyslového dědictví v Praze a současně pedagog na Fakultě architektury ČVUT v Praze Petr Vorlík [CZ]. Na závěr odpoledního programu vystoupí již zmiňovaný Robert Konieczny [PL]. Mezi úspěchy Koniecznyho ateliéru KWK Promes patří například cena House of the Year 2006 udělenou časopisem World Architecture News. Mezi nejnovější úspěchy pak přidal Robert Konieczny cenu KREATOR roku 2012 v soutěži Design Alive Award či Výroční cenu polského ministra kultury v oblasti architektury.

Komentovaná prohlídka multifunkční auly Gong
V rámci doprovodného programu bude formou komentované prohlídky zájemcům zprostředkována možnost návštěvy bývalého plynojemu, dnes multifunkční auly Gong. A to není vše, pokud jste ještě neměli možnost navštívit retrospektivní výstavu Cesta – Josef Pleskot, budete mít jednu z posledních příležitostí, neboť výstava se očím veřejnosti uzavře s koncem března.

Workshopem to nekončí
Zadání workshopu vychází ze zastavovacího plánu Dolní oblasti Vítkovic, vypracovaného architektem Josefem Pleskotem. Tématem workshopu je vypracovat polyfunkční objekty (bydlení, administrativa, služby) respektující základní zastavovací rastr Vítkovic 125×125 metrů. Cílem je nalézt nové architektonické formy s využitím progresivních betonových konstrukcí, inspirované blokovou industriální zástavbou Ostravy, objektů o 4 až 6 nadzemních podlažích. Na architektonický workshop navazuje architektonická soutěž, kdy budou mít absolventi workshopu příležitost své nabyté zkušenosti vstřebat a uplatnit ve svých soutěžních návrzích, jejichž koncept vzejde z workshopu.
Odevzdané soutěžní návrhy bude hodnotit porota složená ze zástupců zúčastněných škol, lektorů workshopu. Oceněné a odměněné návrhy budou prezentovány v publikaci věnované tématu – Betonu v architektuře. Prezentaci výsledků v publikaci doplní též odborné články na téma progresivních možností využívání betonu v moderním stavebnictví.

Podrobné informace o projektu Beton v architektuře 2013 s kompletním programem naleznete na stránkách www.betonvarchitekture.cz.

Organizátorem festivalu Beton v architektuře 2013 je občanské sdružení ARCH FOR PEOPLE o.s., ve spolupráci s firmou CEMEX – generálním partnerem projektu.
Akce se koná pod záštitou Martina Štěpánka – náměstka primátora statutárního města Ostravy a Jana Světlíka – předsedy představenstva a generálního ředitele Vítkovice Machinery Group. Dále záštitu nad akcí převzaly profesní komory – Česká komora architektů a Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Poděkování patří všem, kteří projekt Beton v architektuře 2013 podpořili.

Generální partner: CEMEX
Vypisovatel soutěže: CEMEX
Partneři: RECKLI
IT Partneři: Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR / HP
Organizátor: ARCH FOR PEOPLE o.s.
Produkce akce: art Echo
Záštita: Statutární město Ostrava / Dolní oblast VÍTKOVICE / Česká komora architektů / Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě / Svaz zkušeben pro výstavbu
Spolupráce: Polský institut v Praze / SMART Communication
Hlavní mediální partneři: BETON TKS / EARCH.CZ
Mediální partneři: Archicakes / ArchiNEWS / ASB / STAVITEL / Design Cabinet CZ / STAVBA / StavbaWEB / 4stav.cz / Stavební fórum / Project & Property / Nejlepsi-adresa.cz
Zúčastněné školy: České vysoké učení technické v Praze – Fakulta stavební / Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta stavební / Slezská polytechnika v Gliwicích – Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě – Fakulta architektury / Slovenská technická univerzita v Bratislavě – Stavební fakulta / Technická univerzita v Liberci – Fakulta umění a architektury / Vysoká škola výtvarných umění v Bratislavě – Katedra architektonické tvorby / Vysoké učení technické v Brně – Fakulta architektury / Vysoké učení technické v Brně – Fakulta stavební

CEMEX je přední celosvětový výrobce a dodavatel betonových směsí, cementu, kameniva, přísad a dalších stavebních materiálů. Poskytuje vysoce kvalitní výrobky a spolehlivé služby zákazníkům a komunitám ve více než 50 zemích. V České republice CEMEX provozuje 60 betonáren, 7 štěrkoven, 6 kamenolomů a cementovou mlýnici. Více na www.cemex.cz a www.specialni-produkty.cz

ARCH FOR PEOPLE o.s. vzniklo za účelem popularizace architektury. Architektury jako fenoménu, jakož i kultivované možnosti vnímání prostoru, který se spolupodílí na formování člověka. ARCH FOR PEOPLE se etablovalo jako občanské sdružení vzešlé z aktivit organizovaných lidmi okolo internetového časopisu EARCH.CZ (dříve e-architekt.cz). ARCH FOR PEOPLE spolupracuje při organizaci přednášek, workshopů, konferencí atd. s veřejnými institucemi, vysokými školami i komerčními subjekty tak, aby tyto akce byli finančně realizovatelné, splnili svůj vzdělávací a popularizační charakter a měli současně i další kulturní přesah.
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*