Betonconsult – odborné kurzy

Dovolujeme si Vás pozvat na nové termíny seminářů se stavební tématikou na začátku roku 2020

• PROVÁDĚNÍ A KONTROLA SANACÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ
 27. – 30.1.2020, Praha

Čtyřdenní odborný kurz, zaměřený na problematiku sanací železobetonových konstrukcí. Seznámíte se se základy technologie betonu a konkrétními příklady různých sanačních postupů. Od odborníků z praxe se dozvíte o nejčastějších problémech při provádění sanací a o možnostech jejich předcházení.
Přihláška a další informace


• JAK SPRÁVNĚ PROJEKTOVAT A PROVÁDĚT PRŮMYSLOVÉ PODLAHY
 10.2.2020, Praha

Kurz je zaměřen na problematiku průmyslových podlah, zejména na úskalí jejich návrhu a realizace, na časté vady a poruchy a jejich možnou prevenci. Zvláštní zřetel bude brán na podlahy hromadných garáží a problematiku rovinnosti průmyslových podlah.
Přihláška a další informace


• VADY A PORUCHY STAVEB – BETONOVÉ KONSTRUKCE
 11. – 12.2.2020, Praha

Dvoudenní seminář zaměřený na problematiku vad a poruch betonových konstrukcí. Lektoři přednášejí o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci betonových konstrukcí. Probírat se budou možnosti prevence i následných oprav. Cílem kurzu je poskytnout posluchačům příležitost k poučení se z cizích chyb.
Přihláška a další informace


• VADY STAVEBNÍHO DÍLA – DŮKAZY, ODPOVĚDNOST A SPORY
 13.2.2020, Praha

Seminář je zaměřen na vady stavebních děl. Přednášející budou hovořit o svých zkušenostech z řešení vzniklých sporů, a to jednak z pohledu advokáta či rozhodce a jednak z pohledu znalce. Cílem je poskytnout posluchačům možnost ponaučení ze sporů, které musel podstoupit někdo jiný.
Přihláška a další informace


• STAVBYVEDOUCÍ – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost
 4.3.2020, Praha

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv stavbyvedoucího podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (v aktuálním znění dle poslední novely), a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby.
Přihláška a další informace  


• SPORY O ZAPLACENÍ VE STAVEBNICTVÍ – předcházení, řešení, poučení z chyb
 9.3.2020, Praha

Spory o zaplacení jsou v pozadí prakticky každého procesu předání hotové stavby, protože u ceny a jejího zaplacení se rozchází zájmy stavebních společností a investorů. Cílem semináře je zprostředkovat účastníkům praktické zkušenosti z právního řešení těchto sporů a poskytnout užitečné informace o dostupných nástrojích pro předcházení nebo následné řešení sporů a možnostech jejich využití.
Přihláška a další informace


• ZNALEC A JEHO ROLE VE STAVEBNÍCH SPORECH. Nový zákon o znalcích. – novinka
 12.3.2020, Praha

V roce 2019 byl schválen nový zákon č. 254/2019 o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, který zcela ruší a nahrazuje starý zákon č. 36/1967 o znalcích a tlumočnících i jeho pozdější změny. Nový zákon je účinný od 1.1.2021. Kromě informací o nových legislativních požadavcích na činnost znalců, je cílem kurzu poskytnout posluchačům praktické rady pro formulování znaleckého posudku. Kurz je zaměřen na problematiku stavebnictví.
Přihláška a další informace


• VÍCEPRÁCE A ZMĚNY PŘI REALIZACI STAVEB
 23.3.2020, Praha

Půldenní seminář je zaměřen na vznik tzv. víceprací při zhotovení stavebního díla a to zejména na to, kdy vzniká zhotoviteli nárok na zaplacení jejich ceny. Téma kurzu je zaměřeno na praktické potřeby všech, kdo se mohou s vícepracemi setkat, ať už jako investoři či jako dodavatelé staveb.
Přihláška a další informace


• NEJAKTUÁLNĚJŠÍ TÉMATA VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – vícepráce atd.
 23.3.2020, Praha

Přihláška a další informace
Půldenní kurz je zaměřen na nejfrekventovanější témata z problematiky veřejných zakázek ve stavebnictví – vícepráce a méněpráce, komunikace dodavatele a zadavatele, typická zadávací řízení a další. Témata jsou společná pro zadavatele i dodavatele veřejných zakázek. Lektor bude dále přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji řešenými problémy.
Přihláška a další informace

Při účasti na obou kurzech (Vícepráce a Veřejné zakázky) nabízíme
Sleva na vložné


• VADY A PORUCHY STAVEB – OCELOVÉ A DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE
 24.3.2020, Praha

Seminář zaměřený na problematiku vad a poruch ocelových a dřevěných konstrukcí. Lektoři budou přednášet o svých zkušenostech s nejčastěji se vyskytujícími poruchami a chybami při realizaci těchto konstrukcí, o možnostech prevence a oprav.
Přihláška a další informace


• TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA – kompetence, práva, povinnosti, odpovědnost
 25.3.2020, Praha

Cílem kurzu je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv technického dozoru investora, a to z pohledu právníka a současně autorizované osoby (kombinace pohledu technického a právního).
Přihláška a další informace


• PROJEKTANT – KOMPETENCE, PRÁVA, POVINNOSTI, ODPOVĚDNOST
 24.4.2020, Praha

Cílem nového semináře je seznámit posluchače s vybranými postupy týkajícími se pozice, odpovědnosti a práv autorizovaného i neautorizovaného projektanta, a to z pohledu technického a právního.
Přihláška a informace o náplni kurzu

Při včasném přihlášení je nabízena sleva na kurzovném.
Více informací o seminářích naleznete na webových stránkách www.betonconsult.cz/kurzy  

podle podkladů pořadateleZadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*