Budova Style Plus

Pro stavbu bylo vybráno místo v jihovýchodní části Litomyšle při silnici ze Svitav. Tato plocha je zahrnuta do území průmyslové zóny a sousední parcely jsou již zastavěny běžnými průmyslovými objekty. Koncept řešení vycházel z požadavku vybudovat administrativní budovu se showroomem a sklad s frekventovanou expedicí.
Při navrhování architektonického výrazu budovy byly určujícími faktory zejména přání investora mít komfortní a přehledný administrativní prosto, za použití kvalitnějších materiálů v interiéru a dále prestižní showroom propojený se skladem. Přesto, že se od počátku kladl důraz na nízkou realizační cenu, investor v průběhu projektování a realizace volil kvalitní řešení.

Stavba má půdorysný tvar čtverce 30 x 30 m, vysoká je 7,5 m. Teto standardní tvar „průmyslové bedny“ oživuje vykonzolování hmoty čelní fasády a vyříznutí atria uvnitř hmoty druhého patra s přímou reflexí na vnitřní dispozice. K uliční frontě je situována dvoupatrová administrativní část, která tvoří zhruba dvě pětiny objemu stavby. Prosklené přízemí po celé délce fronty fasády nabízí pohled do prostoru vstupu a showroomu, který je obrácený k hlavní komunikaci a slouží jako výkladní skříň zboží. Za tímto traktem následuje zázemí zaměstnanců, skladu a technologie pro celou budovu. Ve druhém patře jsou kanceláře a dvě jednací místnosti. Zatímco jednací místnosti visí nad vstupem ve vykonzolované čelně prosklené hmotě obrácené k rušné silnici, kanceláře se prosklenou stěnou obracejí do klidného atria se zelenou střechou. Na administrativní část v jednom bloku bezprostředně navazuje sklad, prosvětlený střešními světlíky.
Fasáda je opláštěna hliníkovými panely Benchmark, v zadní části Kingspan. Na čelní fasádě uliční fronty jsou zavěšeny dvě plochy perforovaných panelů Alubond, jejichž kruhové otvory podsvícené modrou barvou evokují sortiment firmy. Také konzolová hmota jednacích místností, na které je umístěno logo firmy, má odlišně upravený povrch panelů (stříbrný hliník). Charakter fasády uliční fronty administrativní části budovy vytváří autenticitu objektu firmy v průmyslové zóně a zároveň plní funkci reklamy.

Každá z funkčních částí objektu (administrativní část a skladovací hala) je navržena v odlišném konstrukčním systému, společné mají způsob založení a fasádní plášť.
Založení administrativní budovy a výrobní haly bylo z důvodu geologického profilu navrženo na vrtaných velkoprofilových pilotách průměru 600 mm. V administrativní části jsou na hlavy pilot osazeny železobetonové prefabrikované základové trámy, nad nimiž je pak vyzděna nosná konstrukce. Ve výrobní hale jsou základové trámy osazeny na železobetonové monolitické kalichy, ukončující vrtané piloty. Skladovací hala byla postaverna jako prefabrikovaný montovaný skelet ze železobetonových sloupů a železobetonových případně ocelových vazníků a podélných vaznic. Administrativní část stavby má ploché jednoplášťové střechy, konstrukční systém je víceméně podélný dvoutrakt tvořený nosnými obvodovými a vnitřních podélnými stěnami a ocelovými sloupy za celoprosklenými fasádami. Nosné zdivo je vyzděno z keramických bloků, příčky z pórobetonových tvárnic. Stropní a střešní konstrukce jsou z přepínaných prefabrikovaných panelů Spiroll výšky 200 a 250 mm. Atrium má střechu s pochozí plochou (betonové dlaždice a dřevěný rošt) a vegetační vrstvou pro trávník a menší dřeviny. Okna jsou hliníková Schuco, u showroomu je zasklení fasádním systémem bez lišt. Konstrukce konzoly zasedacích místností je skrytá rámová ocelová. 

Autorská zpráva
Foto: MgA. Karel Poneš 


Místo: Litomyšl
Investor: STYLE PLUS s.r.o.
Projekt: projekční skupina Atelier 4L
Autor návrhu: Ing. arch. David Jiříček – Atelier 4L
Autor interiéru: Ing. arch. Milena Galátová
HIP: Ing. Václav Láznička – Atelier 4L, spolupráce Ing. arch. Jiří Šafr
Zastavěná plocha: 972 m2
Užitná plocha 1270 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*