Burzovní vejce v Kecskemétu

Kampus KEDO Univerzity Jana Neumanna v Kecskemétu bude v budoucnu domovem jedinečné burzy cenných papírů, která bude simulována ve speciálním ocelovém vejci s hliníkovou skořápkou PREFALZ a která uvnitř nápadně připomíná frankfurtskou nebo newyorskou burzu.

Pro maďarské město Kecskemét jsou typické postmoderní budovy z 80. let stejně jako stavby z 50. let minulého století. Vily ve Wilhelminianském stylu zdobí jednu ulici, zatímco socialistické megastruktury druhou. Někde mezi tímto rozhraním se nachází první dokončená budova kampusu KEDO. Se svou charakteristickou bílou lamelovou fasádou, která připomíná spojnicový graf, se ani nepokouší splynout s okolím. Kromě toho je zde umístěno technicky jedinečné a zakázkové dílo: vejce z oceli a hliníku, volně visící ve foyer funkčně navržené hlavní budovy Ekonomické fakulty. Hlavní budova s burzovním vejcem je na ploše 12 000 m2 součástí první fáze výstavby nového kampusu. Dalších pět objektů na dalších bezmála 30 000 m2 budou dokončeny v horizontu čtyř let.

Cílem projektu od designerů LIMA Design Ltd. a architektů Banat + Hartvig Architects je oživit tradiční myšlenku pulzujícího univerzitního kampusu a úzce jej propojit s místními strukturami. V celém kampusu byste měli cítit atmosféru otevřenosti, moderních technologií a smyslu pro městský životní styl. Kavárny kampusu budou otevřeny pro obyvatele města a připravují se rovněž plány na zapojení místních firem při navrhování studijních programů pro studenty.

88 tunové burzovní vejce
Realizace vejce byla přirozeně komplikovaná. Volně visící objekt váží 88 tun a je ukotven k nosníkům budovy, která jej obklopuje. Architekti vytvořili kontrast vložením vejce do přísně osové stavební struktury. Je vyztuženo tabulemi, které tvoří podlahu dvou místností v interiéru. Fasádu vejce pokrývá hliníkový plech PREFALZ. Ten bylo možné použít v menších segmentech tak, aby se zabránilo ztrátě charakteru skořápky. Navíc je velmi lehký a v poměru k celému vejci váží přesně tolik, jako váží skořápka skutečného vejce vzhledem k jeho obsahu. 

Hliníková skořápka
Klempíř Tamas Ombodi a jeho zaměstnanci museli částečně přehodnotit své řemeslo, aby pokryli vnější plášť burzovního vejce v areálu KEDO v Kecskemétu svitkovým plechem od společnosti PREFA. Opláštění elegantního objektu z ocelové konstrukce od architektů LIMA a Banati + Hartvig jim trvalo více než měsíc. „Při naší práci na burzovním vejci jsme museli hodně přehodnotit klasické postupy. Více času jsme totiž trávili plánováním,“ vysvětluje Ombodi a dodává přitom, že se specializují na technicky neobvyklé klempířské práce. Plánování jim trvalo přes dva měsíce. „Vejce má specifický tvar. Každý povrchový prvek hliníkového plechu je tak kvůli zakřivení jiný. To bylo komplikované, ale také velmi interesantní,“ jak uvádí Tamas Ombodi při diskusi o formálních výzvách projektu. 

Z tohoto důvodu vyžadovalo burzovní vejce i nekonvenční pracovní postupy. Namísto, aby se pokrývalo zdola nahoru, postupovalo se zcela opačně. Jelikož je objekt umístěn v interiéru hlavní budovy, nemusí mít hliníková krytina ochranu proti dešti. A naopak v případě požáru musí celá hasicí voda vytéct z prostředku dna vejce ven. Navíc vodorovně umístěné ocelové konstrukční nosníky usnadňovaly pohyb po objektu při montáži opláštění. „Celé toto vejce je jedinečné. Lidé často zbytečně používají standardní řešení, a přicházejí tak o možnost vytvořit něco nového, něco, co bylo v minulosti nepředstavitelné,“ uzavírá Ombodi.

O projektu:
Země:
Maďarsko
Objekt, místo: Univerzita Johana von Neumanna, Kecskemét
Typ stavby: novostavba
Architekti: Bánáti + Hartvig Architects, LIMA Design Ltd.
Realizace: Této-Kovács Kft.
Typ fasády: PREFA Prefalz
Barva fasády: P.10 prefa bílá
Foto: Croce & WIR

podle podkladů společnosti PREFA Aluminiumprodukte 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*