Bytový dům „U lesa“, Praha-Kamýk

Adresa: K lesu 2, 140 00 Praha 4
Investor: AKRO DEVELOPMENT, s. r. o.,
Autoři: Ján Strcula, Jan Viktorin, Michal Vrba
Projektant: Architektonický atelier ABV
stavební část: Jiří Václavů
statika: Jiří Houra
Dodavatel: UNISTAV, a. s.
Termíny: ÚR 09/2003, SP 02/2004, PS 04/2004, realizace 10/2004-05/2006
Plocha stavebního pozemku: 6555 m2
Zastavěná plocha: 1076 m2
Celková podlahová plocha: 3690 m2
Celkový obestavěný prostor: 14 290 m2

Nosná konstrukce: stěnový systém, monolitický železobeton
Konstrukce podlah: monolitický železobeton, anhydrit, podlahové konstrukce nadzemních podlažích jsou těžké plovoucí, v suterénu litý asfalt
Výplně otvorů: dřevěná eurookna, dřevěné prosklené stěny s posuvnými křídly
Izolace: kontaktní zateplovací systém 100 mm
Střecha: jednoplášťová nevětraná s klasickým pořadím vrstev s minimálním spádem 3 % k podokapním žlabům po obvodu objektu
Příčky: nosné a mezibytové železobetonové, nenosné z příčkovek POROTHERM nebo SDK
TZB: centrální plynová kotelna
Jiné: suterén sekce C je navržen jako „bílá vana“, založení na velkoplošných pilotách

Autor fotografií: Jan Viktorin, archiv investora a dodavateleBytové domy jsou většinou třípodlažní s jedním podzemním podlažím (podzemní garáže), v části mají ještě čtvrté ustupující podlaží, navazující na částečně zatravněné ploché střechy. Hlavní vstup do objektů je na úrovni 2. NP a vnitřní pobytový prostor („náměstí“), vytvořený urbanistickou strukturou, je o cca 1,5 m nad úrovní rostlého terénu. Tento výškový rozdíl je vyrovnáván na sever a východ rampami, na západ pak „jezdeckými“ schody. Všechny byty na úrovni 1. NP mají přímý vstup z exteriéru.
Koncept objektů je založen na minimalizaci vnitřních společných komunikací — většina bytů má volnou dispozici s minimálním podílem vnitřních chodeb. V 1. PP sekce C jsou navrženy podzemní garáže s kapacitou 48 parkovacích stání. Do bytů se vstupuje z vnitřního „náměstí“.
Byty jsou v zásadě trojího druhu — základní typ je byt 2 + K.K. s volnou dispozicí, menší část bytů má jen jednu obytnou místnost, ostatní byty jsou řešeny tak, že spojením dvou modulů vzniká obytný prostor s jídelnou a se dvěma ložnicemi.


Publikováno ve Stavbě č. 6/2006

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*