Bytový dům v Radyňské ulici

Bytový dům na Slovanech nahradil dvě demolované stavby, které jsou však v nové hmotě stále rozeznatelné. Při návrhu jsme kladli důraz na severní uliční fasádu, kam jsou orientované krytá pavlač a schodiště. Fasáda reflektuje důležité současné architektonické názory. Její přísně pravidelný rytmus tvoří děrované plechy z cortenu, jejichž patina je reakcí na barevné rekonstrukce a nevkusné imitace. Dům se nachází v části města, kde staré domy trpí pod polystyrenovým obkladem a kde se vytrácí detail starých fasád. Jižní vnitrobloková fasáda je kontrastní k uliční fasádě a svým optimismem rozjasňuje pobytovou zahradu.

Autorská zpráva
Foto: Petr Polák


Autor: Jiří Zábran; spoluautor Josef Houška

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*