Bytový dům Zderadova, Brno

Fotogalerie ke článku (4)

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno

Gale - Palaščák, bytový dům Zderadova, Brno
Celá fotogalerie (4)

Architekti: Roman Gale, Michal Palaščák
Stavba získala 3. cenu v soutěžní přehlídce Nový domov roku 2007

Státní dotace ano, 22 mil., 44 %
Datum realizace 2006—2007
Užitková plocha 1680 m2
Obestavěný prostor 10 174 m3
Celková cena 50 mil. Kč
Fotografie: archiv autorů
 
Autorská zpráva
Dům je součástí nového souboru staveb budovaného mezi ulicemi Křenová, Masná a řekou Svitavou v tzv. posvitavské zóně. Čistá kubická hmota s akcentem vstupu — „vykousnutým“ rohem a hranolem střešního světlíku — je konstrukčně provedena jako železobetonový stěnový monolitický skelet do 3. NP, v horních patrech jsou svislé konstrukce vyzdívané z keramických bloků. Střecha podzemních garáží (40 parkovacích stání) je zatravněna a je součástí parku. 35 malometrážních bytů má charakter sociálního bydlení. Vstup do objektu a hlavní schodišťová hala jsou orientovány na severní stranu, bytové jednotky jsou orientovány na východ, západ a jih — maximální proslunění bytů. 1. NP — bezbariérový vstup do objektu, přes zádveří do schodišťové haly. V tomto podlaží je pět bytových jednotek, z toho dvě jsou řešeny v úpravě pro tělesně postižené. 2.—6. NP — v přímé návaznosti na schodišťovou halu s výtahem je v každém podlaží šest bytových jednotek o velikosti 1+kk — 2+kk, dále se zde nacházejí skladovací kóje.
 
6. ročník jednokolové neanonymní soutěžní přehlídky
„Nový domov roku 2007“
3. cena v kategorii novostavba bytového domu
Hodnocení poroty
 
Na základě již vydaného územního rozhodnutí, omezujícího podmínky výstavby, a limitující výše finančních prostředků dobře a účelně zpracované dispoziční uspořádání bytů pro příjmově vymezené skupiny s nápaditým rytmem ve fasádě, dům s podzemními garážemi a dostatečným množstvím zelených ploch v okolí včetně dětského hřiště.
/Ing. arch. Martina Hovořáková/
 
Ačkoliv je dům prezentován jako bezbariérový, je s podivem, že „luxusní“ výtah končí v přízemí a nelze jej použít pro přístup k podzemním garážovým stáním.
/Ing. arch. Petr Kalivoda/
 
Na první pohled hrubý, s dobrým srdcem. Po chvilce příjemný. Respekt k tomu, co v kategorii státem dotovaných staveb dokázal.
/Ing. arch. Radek Kolařík/
 
Stavitelé domu s velkým počtem sociálních bytů se chovali nespravedlivě vůči budoucím obyvatelům: abstraktní hře s fasádou padlo za oběť dostatečné osvětlení bytů. Technická řešení stavby jsou charakterizována nedbalostí.
/Ing. arch. Tamas Nagy/
 
Maxmilián Robespierre. Kdyby čerstvě postavený bytový dům pro sociální bydlení mladých brněnských autorů uviděl Výbor pro veřejné blaho nebo sám Maxmilián Robespierre, než dal hlavu pod gilotinu, jistě by si pomyslel, že francouzská revoluce, plodící republiku a demokracii na širokém lidovém základě, měla koneckonců smysl.
/Ing. arch. Milan Nytra/
 
K čistotě nápadu venkovního vzhledu bohužel chybí v přízemí pokračování oken v rytmu vyšších podlaží. Sokl ruší. Bílé (?!) obklady chodeb a schodiště jsou překvapivě jednoduše a účelně doplněny zábradlím usazeným čistě ke hmotě. Omezené možnosti dispozičních změn státem dotovaného domu bohužel stavbu odsouvají do stínu konkurentů, mně však připadala jako dosažení maxima možného.
/Ing. Pavel Rakouš/
 
Zdárně uchopen úkol nakládání s omezenými finančními prostředky — autor vytváří čistou a jednoduchou hmotu, avšak příliš úporně prosazuje formální stránku architektury
/Ing. arch. Petr Stolín/
 
Zdroj: Výsledná zpráva soutěže

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*