Centrum obnovy památek architektury 20. století

V areálu Vily Stiassni vznikl v roce 2009 záměr Národního památkového ústavu v Brně ve spolupráci s Fakultou architektury VUT vytvořit Centrum obnovy památek architektury 20. století. Pro jeho fungování bylo třeba doplnit budovy o novostavbu, která poskytne prostory pro výstavy, přednášky a konference.
Budova byla navržena jako lapidární hmota, podélně umístěná při ulici Preslova. Kompaktnost formy podtrhují pevné betonové stěny z černého pohledového betonu s velkými prosklenými plochami. Budova plní také funkci hlavního vstupu do areálu a svým výrazem evokuje dojem vstupní brány. Prosklené plochy umožňují výhled na celý areál Vily Stiassni a zároveň umožňují průhled skrze objekt do areálu z ulice.
Hmota stavby je dvoupodlažní se vstupy do obou úrovní, horní úroveň je přístupná z ulice. Vstupuje se na galerii dvoupodlažního foyer, na níž je umístěn pult s informacemi pro návštěvníky s prodejem knih a občerstvením. Ve spodní úrovni, přístupné rampou ze zahrady, je foyer s prostorami pro výstavy a zázemí pro návštěvníky. Z foyer je vstup do přednáškového sálu, na který navazuje zázemí sálu a technické vybavení budovy. Obě úrovně foyer propojují jednoramenné schodiště a výtah, které pokračují až na střešní terasu, odkud jsou daleké výhledy na Brno.
Nosnou konstrukci tvoří stěny z probarveného černého pohledového betonu a ocelobetonové pilíře. Průčelí do zahrady je otevřené přes celou výšku budovy. Tvoří ho sestava ocelobetonových podpor ve tvaru písmene X. Ty mají nosnou a ztužující funkci a zároveň jsou výrazným výtvarným motivem budovy, který překvapí návštěvníky jak při pohledu ze zahrady, tak po vstupu do budovy z ulice.

Autorská zpráva
Foto: Filip Šlapal, Alena Režná 

Stavba získala ocenění: The International Architecture Award 2016, Chicago; BIGMAT International Architecture Award 2015, Berlin; GrandPrix Architektů – cena za novostavbu 2015. Byla zařazena mezi nominované projekty České ceny za architekturu 2017.


Autoři: ARCHTEAM – doc. Ing. arch. Milan Rak, Ph.D., Ing. arch. Alena Režná, Ph.D.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*