Centrum současného umění a architektury

Očištěním domu vzniká nová kvalita – velkorysý a flexibilní výstavní prostor.
 
Galerii vnímáme jako kulturní srdce města. Navrhovaná střešní krajina vytváří nové prostory otevřené platformy s jedinečným charakterem, navíc dům sníží směrem do dvora, který je tak příjemnější pro pobyt. Celému domu chceme vtisknout umírněný vizuální charakter stávající galerie. Návrh umožňuje snadnou změnu funkce bez nutnosti zásahu do nosných konstrukcí.

Řešení parteru vychází ze stávajícího stavu – vstupní chodbu nahrazujeme středovou pasáží, která vytváří veřejný prostor inspirovaný průchodem mezi ulicemi Krajinskou a Českou. Pasáž prochází celou hloubkou domu a zpřístupňuje dvůr, který zapojujeme do dění v domě. Na pasáž je napojeno stávající schodiště. V parteru v souladu se zadáním navrhujeme služby veřejnosti a informační centrum. Room for an art je místnost pro umělecké instalace, která bude sloužit pro prezentaci vystavujících v galerii na úrovni parteru.

Navrhujeme rozšíření galerie. K současnému interiéru přidáváme i zbytek patra s okny do dvora. Tato část bude sloužit jako vstupní prostor s bookshopem, artshopem, skříňkami, bude sem ústit i nové schodiště ze dvora umožňující alternativní přístup do galerie. Cílem je vytvořit z části do náměstí nerušený výstavní prostor. Průchod je navržen za zázemím, převýšená chodba tvoří přechod do nerušeného světa výstavy. Návštěvník pak může galerii opustit stávajícími dveřmi nebo se vrátit do vstupní části.

Otevřená platforma je jedinečný prostor pod novou střešní krajinou s multifunkčním využitím. Rozšiřuje výstavní prostor, bude sloužit jako galerie pro mladé umělce, diskuze a přednášky, pro výstavy studentských architektonických projektů nebo společenské akce s výhledem na město. Dvůr navrhujeme otevřít pasáží do náměstí a skrze pobytové schodiště propojit s galerií. Předpokládáme také, že bude dále sloužit restauraci a stane se atraktivním místem pro kulturní akce. Navrhujeme úpravu povrchů v návaznosti na úpravy domu.

Severní fasáda do náměstí Přemysla Otakara II. zůstane beze změny, odstraníme pouze nevzhledné poutače. Ve střešní rovině navrhujeme nahrazení střešních oken světlíkem v nejvyšší části. Jižní fasádu snižujeme o jedno podlaží, okna jsou zvětšena až na úroveň podlahy, navrhli jsme nový železobetonový balkon se schodištěm – tato konstrukce je vynášena novou železobetonou stěnou.

Autorská zpráva
Projekt získal první místo v užší jednofázové architektonické soutěži, která byla uzavřena začátkem tohoto roku.


Tým: AFF Architekten – Martin Fröhlich, Ulrike Dix, Hanno Schröder; ateliér Malý Chmel – Zdeněk Chmel, Miroslav Chmel, Miroslav Malý, Daniel Struhařík
Vizualizace: Ondřej Žvak, Malý Chmel

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*