Cesta sedmi kostelů

Předmětem diplomové práce byl projekt cesty, která protíná část Polabské nížiny. Práce v sobě pojí klíčové motivy, jimiž jsou cesta, krajina a zastavení – místo. Spolu pak vytvářejí komplexní obraz/příběh. Cílem práce bylo vytvoření takového obrazu. Záměrem ovšem není vytvořit homogenní celek, ale spíše sérii drobných zásahů. Ty mohou fungovat i samostatně, jako kapitoly delšího příběhu. Vytyčeného cíle bylo dosahováno výběrem lokalit respektive zastavení, jejich propojením, kultivací a obnovou, jakož i vložením zcela nových vstupů.

Krajina zdánlivě nespadá do gesce architektů a nejenom jimi je častokrát opomíjená, což se odráží na jejím stavu. Česká krajina prodělala v minulých letech mnoho dramatických změn. Kromě častokrát opakovaného rozorání mezí to bylo i zrušení a fragmentace po staletí budované sítě cest. Ta padla za oběť scelování polí v mnohohektarové lány, přičemž konečnou velikost každého z nich často definovaly jen technicky nepřekročitelné prvky nebo terénní zlomy. V jedné fázi kolektivizace se dokonce mluvilo i o zaorání tzv. zemědělek a některých silnic nižších tříd. Pouze pohraniční oblasti si díky členitému terénu udržely svůj charakter a dnes jsou to vyhledávané turistické destinace. V Polabí však jen minimum prvků bránilo vytvoření lánů po vzoru nekonečných sovětských stepí. Neprostupnost a monotónnost tohoto kraje jsou evidentní při porovnání současného stavu se stavem před začátkem 50. let.
Zabývat se obnovou cestní sítě v Polabí by bylo jistě zajímavé téma, ovšem ohraničenost takové sítě je obtížně definovatelná. Dříve či později by bylo nutné téma zúžit. Pro potřeby práce jsem potřeboval vytyčit konkrétní trasu, alespoň jedinou cestu. 

Cesta
V kraji existuje severojižní vzdušná osa, přímá linie protínající sedm kostelů. Na spojnici leží kostel sv. Jiří v Nymburce, kostel Nanebevzetí panny Marie v Kostelní Lhotě, kostel sv. Václava v Pečkách, kostel Nejsvětější Trojice v Dobřichově, Husitský sbor v Plaňanech, kostel Narození sv. Jana Křtitele a kostel Zvěstovaní panny Marie tamtéž. Tato metafyzická osa dává smysl následnému konání – propojit všech sedm kostelů cestou tak, aby bylo možné krajem projít. Cesta je vedená mimo hlavní tahy, volnou krajinou a především ve stopě nedávno zrušených cest, převážně po obecních pozemcích.
Vlastní cesta přímo prochází Plaňanami, Dobřichovem, Pečkami, Kostelní Lhotou, Hořátví a Nymburkem. Díky paralelnímu napojení na fragmenty cest bezprostředně připojuje dalších osm obcí. Celkem se tedy jedná o nové propojení 14 obcí.
Královské město Nymburk tvoří jeden její konec. Zde je zásadní napojení cesty na cyklostezky u obou břehů Labe. Stezky využívají pěší i cyklisté a představují příklad využití potenciálu rovinaté krajiny. Protikladem k Nymburku je obec Plaňany, ve smyslu pojetí práce začátek cesty. Neznamená to ovšem, že končí. Potencionálně existují dvě větve cesty z Plaňan jižně – jedna do klášterního města Zásmuky, druhá do Kouřimi.

Zastavení
Jako protiváha k sedmi kostelům práce přináší sedm nových zastavení. Jedná se o obnovu často zanedbaných míst, které v sobě nesou velký potenciál. Jedná se o obnovu obecního parku, rekonstrukci sýpky na a její konverzi na muzeum a společenský sál, rekonstrukci náměstí, stavbu rozhledny, rekonstrukci statku a obnovu přilehlých sadů, obnovu prostranství s pomníkem a amfiteátrem v obci Dobřichov a návrh okolí pramene kyselky.

Autorská zpráva

Projekt získal čestné uznání na Přehlídce diplomových prací 2015, kterou organizuje ČKA
Vedoucí práce Ing. akad. Arch. Jan Šépka, UMPRUM


Komentáře

  1. Čtenář Stavbawebu says:

    skvělá práce!!

  2. Čtenář Stavbawebu says:

    To je znamenitý a praktický studentský projekt.. Zvoraná krajina si takový uskutečnitelný koncept zaslouží.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*