Chytré Líchy – architektonické návrhy

Celkem pět ateliérů představilo své urbanisticko-architektonické návrhy připravované udržitelné čtvrti Chytré Líchy. Ta by měla od příštího roku vznikat v jihomoravských Židlochovicích. Ve svých návrzích se jednotlivé ateliéry snažily naplnit odvážné cíle čtvrti spojené s uhlíkovou neutralitou, redukcí spotřeby pitné vody či sociální pestrostí. Vítězný návrh by měl být znám po zasedání Rady města Židlochovice, které se uskuteční 7. května. Vizualizace všech uchazečů je možné najít na tomto odkaze.

V pátek 16. dubna představilo celkem 5 účastníků výběrového řízení na urbanisticko-architektonické řešení čtvrti Chytré Líchy své návrhy. Tendru se jmenovitě účastní ateliéry Ing. arch. Dalibor Borák, Kogaa studio, MS plan, Pelčák a partner architekti a Projektil Architekti. 

V průběhu navrhování všichni účastníci své návrhy průběžně konzultovali se zadavatelem a členy multioborového týmu, který zpracovával studii proveditelnosti dané lokality. Uchazeči zároveň neměli dopředu zadané počty rodinných domů či bytových domů. „Návrhy se i díky tomu poměrně liší z hlediska zástavby. Hrubá podlažní plocha dosahuje u jednoho z návrhů až 17 tisíc metrů čtverečních, v jiném případě je to naopak pouze 10 tisíc metrů čtverečních,“ řekl architekt města Židlochovice Pavel Jura, který je jedním z členů výběrové komise. Celá lokalita má přitom 3,4 hektaru, její velkou část by měla tvořit zeleň či vodní plochy.

Komise bude spíše než na množství domů a bytů dohlížet na naplnění urbanistickou kvalitu a dopředu stanovených progresivních cílů a s nimi spojených kritérií. Řadí se sem například uhlíková neutralita, snížení spotřeby pitné i odpadní vody o polovinu nebo vytvoření lokálního koloběhu vody. „Některé ateliéry stanovené cíle ve svých návrzích řešily spíše okrajově s tím, že jsou schopni progresivní technologie integrovat v následujících krocích. Jiní se naopak těmito řešeními zabývali velmi podrobně a dokládali je detailními výpočty – jednalo se například o fotovoltaiku, úspory energií, nakládání s šedými a dešťovými vodami či rekuperaci tepla,“ uvedl koordinátor projektu a zakladatel Centra pasivního domu Jan Bárta.

Kromě přístupu k progresivním technickým řešením se jednotlivé návrhy výrazně lišily i v pojetí automobilové dopravy. „Někteří uchazeči pojali lokalitu jako car-free zónu, umisťovali tak větší parkoviště na okraje čtvrti. Samotný vjezd aut byl v těchto případech poměrně omezený. Jiné ateliéry naopak počítaly s parkováním podél komunikace, která probíhala celým územím. Setkali jsme se nicméně i s kompromisy, kdy by byly parkovací plochy skryté v rodinných domech, parkoviště pro bytové domy se pak nacházelo na okraji čtvrti,“ přiblížil Pavel Jura.

Podle starosty Židlochovic Jana Vituly, který je taktéž členem výběrové komise, by měly Chytré Líchy z hlediska skladby obyvatel nabídnout pestrý mix sociálních skupin. Součástí by měly být nejen rodinné domy, ale i startovací byty pro mladé či byty vhodné pro seniory. Čtvrť by měla nabídnout také několik míst k setkávání, která do svých návrhů zanesli všichni účastníci výběrového řízení.

„V průběhu tendru i při zpracovávání studie proveditelnosti se objevila spousta zajímavých variant, jak některé věci řešit. Kdyby se například podařilo realizovat elektrickou mikrosíť, která umožňuje za daleko lepších podmínek lokálně spotřebovávat místně vyráběnou energii, mohli bychom ho v budoucnu roztáhnout do celého města. Utvrzuji se v tom, že jsme se rozhodli správně, když jsme při navrhování čtvrti oslovili odborníky na energetiku, dopravu, sociologii nebo smart cities. Díky tomu se na celý záměr díváme komplexně,“ doplnil Jan Vitula.

Na páteční prezentaci návrhů byla přítomná kompletní výběrová komise, v níž jako závislý člen zasedá kromě Jana Vituly a Pavla Jury také partner developerské společnosti MBReal Petr Maršálek. Nezávislými členy jsou pak architektky Bohumila Hybská a Zdeňka Vydrová, dlouholetý bývalý děkan FAST VUT v Brně Josef Chybík a architektka Patricie Taftová dlouhodobě kariérně spojená s Rakouskem, které také v komisi zastupuje. Vítězi výběrového řízení, který bude známý na začátku května, bude následně zadána zakázka na zpracování územní studie.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*