Den architektury 2. října 2011

Brno, Černošice, České Budějovice, Františkovy Lázně, Havířov, Hlučín, Hradec Králové, Horní Maxov, Humpolec, Cheb, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Kadaň, Kolín, Krnov, Liberec, Lobeč u Mšena, Náchod, Olomouc, Ostrava, Pardubice, Písek, Plzeň, Praha, Příbram, Roudnice nad Labem, Strakonice, Ústí nad Labem, Zbraslav, Zlín.

PROGRAM

BRNO – CESTA DO ŠKOLKY / CESTA DO ŠKOLY
Brněnský Den architektury zahájí dvě procházky s redaktorem Archiwebu Petrem Šmídkem po zákoutích Masarykovy čtvrti. Petr Šmídek nám ukáže svoji trasu do školky a do školy (Barvičova a Lerchova ulice) a představí stavby a místa, která ho v dětství inspirovala či formovala.
SRAZ: 2. 10., 10:00, Vaňkovo náměstí; MAX. POČET: 10
BRNO VE VÝSTAVBĚ aneb JEN NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ!
Na odpolední cyklovýpravu po nejvýznamnějších staveništích současného Brna (polyfunkční objekt DORN, kongresové centrum a garáže hotelu Continental, dostavba FFMU, Edison Centrum, polyfunkční dům na Veveří, Palác Heršpická, laboratoř JAMU a další) vás pozve architektonický časopis ERA21 a 4AM Fórum pro architekturu a média.
SRAZ: 2. 10., 14:00, 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18
BRNO – BĚH WILSOŇÁKEM
Po cykloprohlídce stavenišť završí odpoledne běh s Petrem Šmídkem od kolonie Nový dům ke kolonii Pod vodojemem (kolem domů od architektů D. Jurkoviče, B. Fuchse, A. Buriana, L. Kuby, J. Krohy a O. Pořísky).
SRAZ: 2. 10., 17:00, zastávka tram. 1 Bráfova,
BRNO – ODPOČINEK MEZI ARCHITEKTUROU
V Galerii architektury a Kabinetu 4AM bude celý den probíhat promítání filmů o brněnské architektuře, cyklodopravě v Brně a o projektu Městské zásahy pro Brno.
MÍSTO: 4AM/Galerie architektury, Starobrněnská 18,

ČERNOŠICE JAKO MĚSTO, ČERNOŠICE JAKO LETOVISKO
Procházka s architektem Ondřejem Synkem a historikem architektury Patrikem Líbalem představí Černošice v dvojroli města a letoviska. Pokusí se objasnit, jakým způsobem jednotlivé role ovlivnily růst městské struktury, veřejné prostory i jednotlivé domy. Procházka zahrne stavby, které zastupují jednu i druhou tvář Černošic, stavby významných architektů i organické struktury stavitelů (dílo Jana Kotěry, stavby KSA, Zdeňka Fránka, Ivana Kroupy, Martina Rajniše, Markéty Cajthamlové, rekreační chatu MS50 a další).
SRAZ: 2. 10., 9:30, cukrárna u nádraží ČD

ČESKÉ BUDĚJOVICE – BÍLÁ MÍSTA BUDĚJOVIC
Exkurze se zaměří na některá problematická místa v širším centru města. Nabídne dva navzájem se doplňující úhly pohledu: komentář historika umění Hynka Látala a architekta Mirka Vodáka. Cílem je upozornit na nevyužitý potenciál domů a veřejných prostranství, které by mohly sloužit relaxaci či kulturnímu vyžití obyvatel. Součástí je i návštěva historických objektů, které jsou veřejnosti dlouhodobě uzavřené.
SRAZ: 2. 10., 15:00, kašna na náměstí Přemysla Otakara II.

FRANTIŠKOVY LÁZNĚ – LÁZEŇSKÉ STAVBY
Procházka s Ateliérem 69 po novodobé lázeňské architektuře s vysvětlením současných lázeňských přístupů včetně prohlídky soukromé vily Lea, lesoparku a naučné stezky Amerika.
SRAZ: 2. 10., 14:00, autobusová zastávka Městské sady
 

HAVÍŘOV – POKUS O ÚNIK Z TYPIZACE
Architektky Lucie Chytilová a Agata Vančó Kiszka se budou věnovat urbanismu města z pohledu doby, charakteru zástavby a dopadu těchto myšlenek na dnešní stav. Projdeme celkově Sorelu a zaměříme se na atriové domy, KD Petra Bezruče, bývalé učiliště Pavko Korčagina, kino Radost, dům Labužník a další. Podíváme se na zelenou část města (dendrologie- významná součást plánování). Konec procházky věnujeme aktuálnímu tématu zbourání budovy vlakového nádraží. www.sites.google.com/site/vlakovenadrazihavirov/ SRAZ: 2. 10., 14:00, před kinem Radost


HLUČÍNEM NEJEN PO MODERNÍ ARCHITEKTUŘE
Procházku po nejzajímavějších stavbách Hlučína s architektem Pavlem Nasadilem zahájíme na Mírovém náměstí prohlídkou novostavby radnice, představíme vám nerealizovaný návrh „Domu Špunt“ a budeme pokračovat ke stavbám organického rodinného domu Na včelínku a ateliéru Tomáše Svačiny. Opomenuta však nezůstane ani architektura starší – hlučínská akropole (zámek, kostel sv. Jana Křtitele, Charlottensburg), vila Josefa Bartáka či vila MUDr. F. Kremera. Pro zájemce je možnost návštěvy vily v Petřkovicích u Ostravy od Pavla Nasadila.
SRAZ: 2. 10., 9:00, Mírové náměstí, na místě bývalé kaple; MAX. POČET: 25
 

HORNÍ MAXOV, EXKURZE SEVER – HRÁŇOVÉ STAVBY M. RAJNIŠE
Prohlídku vrchu Scholzberg nedaleko Horního Maxova, kde přes půl století střídavě přebývá architekt Martin Rajniš, povede jeho spolupracovník Tom Foltýn.
SRAZ: 2. 10., 14:00, před hotelem Maxov, Lučany nad Nisou, Horní Maxov
 

HRADEC KRÁLOVÉ – ZA CHRÁMY KRÁLOVNINA HRADCE
Při dopolední procházce po Hradci Králové v doprovodu Petra Lásky a Anny Šubrtové nahlédneme na skvosty jeho architektury jinou perspektivou, a to jako na chrámy vzdělání (Gočárovy školy, Studijní a vědecká knihovna), umění (Muzeum východních Čech, Galerie moderního umění) a kontemplace (katedrála sv. Ducha, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Sbor kněze Ambrože).
SRAZ: 2. 10., 10:00, před katedrálou sv. Ducha na Velkém náměstí

HUMPOLCEM PO SOUDOBÉ ARCHITEKTUŘE
Humpolec je sídlem architektonické kanceláře OK PLAN vedené Luďkem Rýznerem, která se výrazně podílí na současné tváři města. Jedná se na místní poměry o atypické až kontroverzní stavby. Názor na v pravém slova smyslu současnou architekturu Humpolce si bude moci v průběhu procházky po těchto domech udělat každý sám. Městem provede architekt David Kubík.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Horní náměstí
 

PEŠÍ ZÓNA CHEB
Cesta proti proudu času historickým jádrem Chebu s architekty z Ateliéru 69 povede pěší zónou od nádraží k artefaktu Brána času od Mariána Karla až na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Doplněno o exkurzi na profesionální meteorologickou stanici od architektky Aleny Šrámkové a lávku přes Ohři architekta Davida Vávry. Bezbariérová trasa.
SRAZ: 2. 10., 10:00, křižovatka ulic Evropská a Svobody
 

CHOMUTOVSKÉ EXPERIMENTY
Procházka povede po sídlišti Březenecká, kde navštívíme bytové mezonetové domy, tzv. „experimenty“ ze 70. let. Architekti z chomutovského Regionstudia představí urbanistický a typologický koncept domů, po němž bude následovat prohlídka objektu. Exkurze bude zakončena diskuzí zaměřenou na současné problémy života v bytových domech a jejich okolí.
SRAZ: 2. 10., 14:00, před samoobsluhou Krystal
 

JABLONEC NAD NISOU – (NE)ŽIVOT V CENTRU
Je centrum Jablonce opravdovým srdcem města? Pojďme si ho společně s architekty Jakubem Chuchlíkem a Idou Čapounovou projít a ukázat možnosti, jak se jím opět může stát. Na cestě po vybraných prolukách, prázdných domech, ale i náměstích se v rámci tematizovaných zastávek zamyslíme nad životem v centru města. Neživá místa označíme a ve společné diskusi budeme hledat možnosti jejich využití..
SRAZ: 2. 10., 14:30, Horní náměstí
 

KADAŇ – NOVÉ NÁBŘEŽÍ
Není to tak dávno, co tu byla jen pěšina vyšlapaná několika rybáři a pejskaři, mohutné vrby, bující vegetace, občas padlý kmen přes cestu, sem tam vyvezlé odpadky a kompost, zapáchající kanalizace. Ulice na konci města končila zavřenými vraty dávno opuštěného letního kina, zarůstající hlediště, rozlehlá chátrající střecha, polorozpadlá kabina promítače, za zadním plotem zpustlá divočina na místě zapomenutého Klášterního parku. A pak přišel Fík. Maxipes Fík… Povídání o proměnách kadaňského nábřeží s autory projektu Nábřeží Maxipsa Fíka v Kadani.
sraz: 2. 10., 17:00, Kulturní dům Střelnice, Čechova 147
 

(NE)VŠEDNÍ KOLÍN
Procházka se studentkou architektury Annou Vinklárkovou po stavbách, které používáme a kolem kterých denně chodíme. Zkusme se na chvíli zastavit, zvednout hlavu, prozkoumat celek i detaily a zamyslet se nad kvalitami těchto staveb. Architektura 20. století nejsou jen betonové krabice necitlivě zasazené v historickém městě.
sraz: 2. 10., 14:00, před Městským divadlem

ARCHITEKTI Z KRNOVA
Nejvýznamnějším krnovským rodákem je architekt Leopold Bauer, který zde v první třetině 20. století zanechal několik architektonicky hodnotných staveb. Dnes bohužel Krnovu chybí kvalitní současná architektura. Má však řadu rodáků – architektů aktivně působících ve svém oboru. Procházku městem s postřehy z historie, názory na současný a budoucí vývoj povedou architekti Robert Damec, Adam Halíř, Tomáš Machovský, Petr Ondruška a Ondřej Volný.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Hobzíkova ulice, památník Leopolda Bauera

LIBEREC – CYKLOJÍZDA ZA ARCHITEKTUROU
Cyklovýlet za architekturou, vedený architekty libereckého studia Mjölk, ukáže interiéry vily Schowanek z roku 1908 a přilehlé továrny na výrobu dřevěných hraček firmy Johann Schowanek. Následovat bude návštěva dvou významných jabloneckých vil architekta Heinricha Lauterbacha (Schmelowského vila a Haskova vila) a významných moderních kostelů Liberce.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Jiřetín pod Bukovou, DÉLKA: 25 km
 

LOBEČ U MŠENA – ARCHITEKTI ZACHRAŇUJÍ PIVOVAR
Obnova chátrajícího pivovaru v Lobči na Kokořínsku je iniciativou několika architektů (ateliér Riofrio), kteří se pro nezájem společnosti před lety rozhodli vzít osud této unikátní státem chráněné technické památky do vlastních rukou. Přijeďte se podívat na komentovanou prohlídku jinak veřejnosti nepřístupného areálu, prohlédněte si probíhající práce na památkové obnově a přesvědčte se, kam až může zajít architektův entusiasmus.
SRAZ: 2. 10., 13:00, Lobeč č. p. 34, pivovar
 

NÁCHOD – ČEHO SI JEŠTĚ VÁŽÍME A ČEHO UŽ NE…
V jakých domech bydleli a vyráběli náchodští textilní podnikatelé? Prohlídka obytného Bartoňova domu na Kamenici od architekta Otakara Novotného z roku 1929 včetně běžně nepřístupných místností s následnou procházkou kolem mizejícího průmyslového areálu bývalých Mautnerových textilních závodů. Provází architekt Viktor Vlach.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Karlovo náměstí
 


OLOMOUC – ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ TROCHU JINAK
V týdnu před začátkem Dne architektury proběhne prezentace výsledků mezinárodního workshopu studentů postgraduálního oboru územní plánování, který se konal v Olomouci letos v červenci. Po prezentaci, kterou povede Vojtěch Novotný z Fakulty životního prostředí Zeměděl. univerzity, bude následovat diskuse k tématu.
MÍSTO: 28. 9., 16:00, sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
OLOMOUC – DRUHÝ DECH VELKÉ BYSTŘICE
Exkurze v doprovodu historika umění Jakuba Potůčka centrem města, citlivě upraveným podle projektu Michala Sborwitze, který za tento počin obdrží cenu udělovanou občanským sdružením Za krásnou Olomouc za zdařilou realizaci v oblasti architektury, urbanismu a péče o památky.
SRAZ: 2. 10., 10:15, před nádražím ČD v Olomouci, odtud pěšky po žluté značce podél Bystřice, případně vlakem v 11:36 z Olomouce, začátek exkurze v 11:50 na Zámeckém náměstí ve Velké Bystřici.
OLOMOUC – NAPLNĚNÉ A PROMARNĚNÉ ŠANCE MODERNÍ ARCHITEKTURY
Procházka o několika zastaveních bude sledovat památky moderní architektury z meziválečného období. Historik umění Jakub Potůček a památkářka Martina Mertová promluví o síle odkazu a životních šancích těchto staveb. Putování zakončí v Polívkově ulici zevrubnou prohlídkou Nakládalovy vily, funkcionalistické památky, která v minulém roce prošla svědomitou rekonstrukcí exteriérů.
SRAZ: 2. 10., 16:00, před Priorem
OLOMOUC – NOVÁ DOMINANTA OLOMOUCE BEZ AMBIC MRAKODRAPŮ
Odpolední exkurze se pokusí osvětlit záměry pražského ateliéru M1 architekti, který svou novostavbou Přírodovědecké fakulty UP zvedl vlnu nesouhlasu mezi obyvateli Olomouce. „Pro a proti“ konceptu budovy situované na hranici městského parku a komplexu univerzitních kolejí budeme moci probrat při prohlídce stavby přímo s jeho autory. V 17:00 bude na terase novostavby PF UP slavnostní předání ceny Rudolfa Eitelbergera. Předání bude přítomen Rostislav Švácha, předseda hodnotící komise a architekti z řad nominovaných autorů (Michal Sborwitz, Miroslav Pospíšil, Jan Hájek).
SRAZ: 3. 10., 16:00, před novostavbou Přírodovědecké fakulty UP, třída 17. Listopadu 12
OLOMOUC – STŘEDOEVROPSKÉ FÓRUM V SEDMI ZASTAVENÍCH (1997–2011)
Přednáška ředitele Muzea umění Olomouc Pavla Zatloukala o historii a perspektivách projektu SEFO. Po výkladu bude prostor k diskusi.
MÍSTO: 3. 10., 19:00 sál Mozarteum, Arcidiecézní muzeum
pořádá: Za krásnou Olomouc o. s., Muzeum umění Olomouc


OSTRAVA S MARTINEM STRAKOŠEM
Procházka začne před budovou železničního nádraží Ostrava–Vítkovice, nejlepší ukázky bruselského stylu na Ostravsku od architekta Josefa Dandy z let 1963–1967. Výklad se zaměří na koncepci nádraží, na jeho nevšední uměleckou výzdobu a samozřejmě i na nejasnou budoucnost v souvislosti s osudy ostatních příkladů architektury 60. let včetně obdobně cenné budovy železničního nádraží v Havířově. Poté se vydáme na nedaleký vítkovický hřbitov, kde si prohlédneme hřbitovní zeď a brány, příklady pozdní secese podle návrhu Ludwiga Fialy, i nejhodnotnější náhrobky z první poloviny 20. století. Poslední třetina procházky bude věnována Jubilejní kolonii v Hrabůvce. Na příkladu její postupné výstavby si ukážeme proměny sociálního bydlení v průběhu 20. až 40. let minulého století.
sraz: 2. 10., 14:00, před nádražím ČD Ostrava–Vítkovice
pořádá: Antikvariát a klub Fiducia
 

PARDUBICE – MĚSTO NA ŽELEZNICI
Exkurze bude věnovaná vývoji čtvrti Nové město spjaté se vznikem železnice v polovině 19. století. S historikem Františkem Václavíkem se ponoříme do dějin vzniku a rozvoje průmyslových areálů v této lokalitě a poslechneme si příběh jejich konce. Po roce 1945 byla kolem nádraží přijata nová koncepce zástavby s rozsáhlým sídlištěm a komunikačním uzlem, která dodnes zásadně ovlivňuje urbanismus celé aglomerace. Na místě je proto i zamyšlení nad současným a budoucím vývojem území.
sraz: 2. 10., 9:30, Pardubice hlavní nádraží ČD
pořádá: o.s. offcity, o.s. Terra Madoda
PARDUBICE, CHRUDIM, LEŽÁKY – NOVÁ ARCHITEKTURA
Okružní cesta autobusem s architekty Petrem Pinkasem a Janem Žalským povede z Pardubic do ležáckého muzea, kde autoři představí novou expozici a drobné úpravy pietního území Ležák. Zároveň přiblíží související návrh multimediální expozice v Muzeu památníku Lidice. Připomenou také tvorbu Ladislava Žáka, autora geniálního návrhu pietního území vypálené vesnice Ležáky, z poloviny 20. století. Komentované zastávky po cestě se budou týkat architektonických realizací kanceláře Pinkas Žalský architekti (nájemní dům v Teplého ulici v Pardubicích, obchodní centrum Port Chrudim) a Martina Rajniše/E-MRAK (rozhledna Bára v Chrudimi).
SRAZ: 2. 10., 13:00, Pardubice – před nádražím ČD, návrat 18:00, doprava zdarma; MAX. POČET: 40
registrace na: kruhos@seznam.cz
 

PÍSEK – MĚSTO JAKO ŽIVÝ ORGANISMUS
Trasa procházky s architektem Petrem Leškem (Projektil) a Martinem Zborníkem je vedena jako spirála rozvíjející se v čase. Prochází po místech švů, zapomenutých zákoutích, místech, která jsou výrazná, ale každodenním používáním ztratila svoji výraznost ve vnímání obyvatel. Místa mají silný charakter a společně se životy lidí se vplétají do matérie města. Tento proces stále pokračuje a vše se může měnit. Systém je otevřený a stejně tak i vycházka, která začíná v centru a končí v polích…
sraz: 2. 10., 14:00, vyhlídka v Hradební I, vedle hotelu Bílá růže
 

VEŘEJNÝ PROSTOR V PLZNI, JEHO VÝVOJ I SOUČASNOST
Procházka povede po známých místech, kudy denně proudí tisíce návštěvníků, i po místech, jež jsou opuštěná, ač jsou v centru města (sadový okruh, nábřeží, U Zvonu, Mlýnská strouha, Rychtářka, bývalé výstaviště a Avalon). Řada odborníků poskytne fakta o historii a plánovaném rozvoji města. Vycházka by ale měla být zejména čerstvým pohledem na Plzeň – které prostory fungují dobře, které hůře, a proč tomu tak je. Předtím jsou plánovány tematické hry pro děti i dospělé. Bližší informace na www.skodaplzne.cz.
SRAZ: 2. 10., 16:00, Kopeckého sady 2, před Západočeským muzeem
pořádá: platforma Škoda Plzně

PRAHA – DEJVICE: TŘI DOMY PRO VZDĚLÁVÁNÍ
Architekt Ondřej Císler podá srovnávací výklad prostorového a funkčního schématu vybraných budov pražských Dejvic a srovnání různých pohledů na architekturu určenou vzdělávání: Základní škola Bílá od architekta J. Gillara z roku 1934, Fakulta architektury ČVUT od architekty Aleny Šrámkové z roku 2011 a Národní technická knihovna z roku 2009 studia Projektil. Porovnání kvalitní předválečné architektury s progresivní architekturou současnosti. Hovory s uživateli a projektanty. Na závěr si můžete odpočinout v kavárně NTK.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Bílá 1
PRAHA – PETŘINY, LIBOC, HVĚZDA – PŘEDMĚSTSKÁ MELANGE
Procházka s architektem Martinem Rusinou po místech, kde se přirozeným způsobem potkává staré s novým, město s předměstím, klasická architektura s moderní (Sídliště Hvězda, Janák, Plečnik, Línek a další).
SRAZ: 2. 10., 17:00, konečná tramvají 1 a 18, Petřiny
PRAHA – Z LADRONKY PŘES BŘEVNOV KE STRAHOVU
Pěšky, na koloběžkách či na bruslích, případně s dětmi s architektkou, umělkyní a pedagožkou Evou Červinkovou Myslíkovou. Exkurze za významnými prvorepublikovými i současnými vilami Břevnova a novými domy u Strahovského stadionu. Genius loci oblasti bude stručně objasněn na místě výkladem o urbanismu. Exkurze vhodná pro rodiče s dětmi i sportovce. Start na dětském hřišti u Ladronky, zakončení na Dlabačově a přilehlém hřišti se skluzavkami v terénu. Doporučujeme vzít s sebou kromě bruslí i obuv.
SRAZ: 2. 10., 10:30, usedlost Ladronka, dětské hřiště
PRAHA – HISTORIE A VIZE LETNÉ
Letná je čtvrť v centru města a zároveň svět sám pro sebe. Jako historická čtvrť má působivý městský charakter, bohatý kulturní život a zároveň je obklopena rozlehlými parky. Má všechny předpoklady být jedním z nejpříjemnějších míst pro život v Praze. Přesto se v posledních letech setkáváme s projekty a zásahy, které její genius loci ignorují, či dokonce poškozují. I kvůli nim je Letná čím dál křehčím organismem, jehož dlouhodobá budoucnost záleží na dnešních zásadních rozhodnutích. Letná potřebuje pochopení a vizi, která jí umožní nejen zachovat její jedinečnost, ale ještě ji umocnit promyšleným urbanismem a kvalitní soudobou architekturou. Architektonické krásy, zvláštnosti, ale i problémy této čtvrti představí historik architektury Richard Biegl.
SRAZ: 2. 10., 16:00, fontána s plastikami Fauna a Vltavy (u metra Vltavská),
pořádá: Letná sobě!
PRAHA – VINOHRADY STARÉ I NOVÉ
Významné moderní stavby v historické čtvrti s architektkou Marcelou Steinbachovou.
Přirozené prolínání funkcionalistických i současných staveb s architekturou 19. století. Překvapení tanečnice Antonie Svobodové.
SRAZ: 2. 10., 17:00, nám. Míru, před kostelem sv. Ludmily
PRAHA – VYSOČANSKÝ INDUSTRIÁL
Proměna industriální čtvrti s historikem architektury Lukášem Beranem. Severovýchodní část Vysočan představuje dnes již poslední velký pražský soubor autentické průmyslové architektury, zatím jen pozvolna prorůstající novými městskými funkcemi. Podél Kolbenovy ulice se nachází nejen budovy elektrotechnické továrny Emila Kolbena a pozdějšího podniku ČKD s rozsáhlými stavbami válečné výroby letadel, ale také skladiště ministerstva pošt či zbytky továren Aero a AGA. Staronovým symbolem Vysočan se ještě může stát parní mlýn společnosti Odkolek v ulici Ke Klíčovu od architekta Huberta Gessnera. Součást 6. bienále Industriální stopy.
SRAZ: 2. 10., 10:00, stanice metra Kolbenova
PRAHA – TAJEMNÁ CESTA KOLEM BOTIČE
S baterkou a holinami pod vedením architekta Jana Šépky podél Botiče až k Vltavě.
SRAZ: 2. 10., 10:00, před kostelem Narození Panny Marie u Hamerského rybníka
 

PŘÍBRAMÍ OD JEJÍCH HISTORICKÝCH POČÁTKŮ DO SOUČASNOSTI
Procházka vedená architektkou a příbramskou rodačkou Martinou Šaňkovou se bude věnovat zajímavostem, které v městské struktuře přetrvaly dodnes. Představí zbytky barokních domů, dotkne se poutního místa Svaté Hory a neopomine ani k Příbrami připojené Březové Hory s jejich vlastním vývojem – zachovalými technickými památkami 19. století i následky těžby v podobě socialistických sídlišť spolu s objektem kulturního domu. Chybět nebude ani soudobá architektura – rekonstrukce autobusového nádraží, která získala čestné uznání Grand Prix Obce architektů.
SRAZ: 2. 10., 14:00, náměstí Arnošta z Pardubic, lavičky před Českou spořitelnou

ROUDNICE NAD LABEM – DVĚ STALETÍ ROUDNICKÉ ARCHITEKTURY
Procházka s městským architektem Petrem Janošem povede po významných i zapomenutých stavbách, které formovaly tvář hlavního města regionu Podřipsko. Od architektury konce 19. století, secese a funkcionalismu k socialistické výstavbě, současné tvorbě i aktuálním tématům budoucího rozvoje města.
SRAZ: 2. 10., 14:00, Poděbradova ulice, plakátovací plocha pod mostem
pořádá: Galerie moderního umění Roudnice nad Labem
 

STRAKONICE – KAM SMĚŘUJEŠ, MÉ MĚSTO?
Procházka s architektem Dušanem Řezáčem po (ne)povedených stavbách a stavebních úpravách, které určují nejenom městský parter. Přestože Strakonice jako ostatně většinu obdobných českých měst vyplňuje podprůměrná „architektura“, vznikla anebo zde pomalu vzniká moderní architektura, kterou město postrádá (zastřešení zimního stadionu, okresní archiv, domov pro seniory, bytový dům v parku, konverze průmyslového objektu na sportovně relaxační centrum, Velké náměstí a další).
SRAZ: 2. 10., 14:00, před zámkem u mostu; MAX. POČET: 35
www.modulora.cz

ÚSTÍ NAD LABEM – KOUZLO OCELOVÉHO MĚSTA
Ve spolupráci s městským muzeem a portálem o architektuře Usti-Aussig se podíváme s Janem a Kristinou Magasanikovými na minulost a budoucnost města spojeného řekou. Ostrá atmosféra průmyslu zasazená do romantické krajiny vnesla do města moderního ducha. Řeka byla nosnou energií pro Ústí, proto i těžiště procházky bude spočívat především kolem ní (ocelové mosty, železobetonové zdymadlo, tajuplný hrad, říční lázně, Schichtovo město, ocelová lanovka, vládní Olymp třetí říše, první mrakodrap v Čechách, plánované plechové hangáry a další). Procházka bude především debatou o vzniku, vývoji, šancích a příležitostech ocelového města a jednotlivých míst, která navštívíme.
Sraz: 2. 10., 10:30, ocelová lávka na Zdymadlech Střekov
www.usti-aussig.net, www.muzeumusti.cz

ZBRASLAV – MÍSTO PODIVUHODNÉ CHUTI
S architekty Ondřejem Hofmeisterem a Martinem Beránkem navštívíme vše pozoruhodné, co na Zbraslavi vyrostlo za posledních 1000 let. Uvidíme díla Jana Blažeje Santiniho, Otakara Novotného, Jaromíra Krejcara, Aleny Šrámkové a možná i Jiřího Pelcla. Uvidíme Zbraslav jako domov významných umělců minulosti i současnosti. Jako starobylé sídlo uprostřed dramaticky utvářené krajiny, ale také jako město paneláků a nevyužitých příležitostí.
sraz: 2. 10., 14:00, Zbraslavské náměstí, památník obětem 1. a 2. světové války

ZLÍN – BYDLENÍ U BATI
Procházka po Baťovském dělnickém bydlení s Jitkou Ressovou provede návštěvníky vývojem zástavby ve čtvrti Letná. Součástí procházky bude i prohlídka zrekonstruovaných Baťových domů (čtvrtdomku a půldomku na Letné a v Lesní čtvrti).
SRAZ: 2. 10., 10:00, před Velkým kinem

www.denarchitektury.cz

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*