Developeři se budou podílet na financování školek, městských bytů a parků

Nová pravidla pro investory určují, v jaké výši mají přispívat na občanskou vybavenost městu při budování nových městských čtvrtí. Jedná se o pozemky, jež potřebují ke svému zastavění změnu územního plánu, která mnohonásobně zvýší jejich cenu. Nová Metodika určuje výši této přidané hodnoty, která by měla být vrácena zpět městu nebo městské části v podobě nových parků, školek nebo bytů rozšiřující bytový fond města. Nyní je Metodika ve fázi těsně před dokončením a přepokládá se, že v průběhu června by ji mělo schválit Zastupitelstvo. Podle těchto pravidel se již postupuje v několika lokalitách.

Investoři by se na základě dohod o spolupráci měli nově finančně podílet na budování infrastruktury, občanské vybavenosti a veřejných prostranství. Vzhledem k tomu, že v současnosti žádná podobná pravidla neexistují, jedná se o důležitý dokument pro budoucí rozvoj a výstavbu v Praze. Metodika vznikla ve spolupráci se Svazem městských částí hl. m. Prahy.

Metodika kontribuce investorů byla v loňském roce hojně konzultována s městskými částmi a zástupci developerů. Nová pravidla byla také představena veřejnosti v Centru architektury a městského plánování (CAMP). Nyní dokument čeká ještě závěrečné projednání a počítá se tím, že by ho na přelomu května a června měla schvalovat Rada hl. m. Prahy. Poté bude následovat ještě schválení pražským Zastupitelstvem.

„Pokud je v současnosti některé území nezastavitelné, má naprosto jinou hodnotu, než kdyby v lokalitě došlo ke změně územního plánu na stavební pozemky. Metodika proto nově nastavuje developerům pravila, díky kterým by měli nést spravedlivý podíl např. na budování infrastruktury nebo veřejného prostoru. Důležitým aspektem jsou u městské byty, které by díky novým pravidlům měly vznikat mnohem více, než doposud,“ popisuje Petr Hlaváček, 1. náměstek primátora pro územní rozvoj

Od loňského roku prošla Metodika hned několika koly připomínkování, díky kterému se ještě upřesnily podmínky, kterými se budou investoři v budoucnu muset řídit. „Těší mě, že je Metodika téměř hotová. Věřím, že díky připomínkám a poznatkům městských částí a investorů, se podařilo vytvořit dokument, který pozitivně ovlivní budoucí projekty. Potřeba na dostatek školek, škol a kvalitních parků totiž neustále vzrůstá,“ hodnotí důležitost Metodiky Ondřej Boháč, ředitel Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR).

A co se v Metodice od loňského roku změnilo?
1. Větší důraz na výstavbu městských bytů
2. Přidaná hodnota díky změně územního plánu bude 100% vrácena zpět do dané lokality
3. Upřesnění právních garancí a jistoty jak ze strany investora, tak ze strany městské části
4. Upřesnění harmonogramu plnění
5. Zdůvodnění celého materiálu a také principu výpočtu
6. Oponentura a právní posouzení třech renomovaných kanceláří

Aktualizovaná verze Metodiky bude 26. 4. 2021 představena v CAMPu pro veřejnost. Metodika bude sloužit jako podklad k jednotlivým dohodám a také jako názor pro vedení města při rozhodování. Dokument poslouží zejména městským částem při jednání s investory. Předpokládá se, že v červnu bude o Metodice rozhodovat pražské Zastupitelstvo.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*