Developer a město – vztah, který je třeba resuscitovat

Vztahem mezi developerem a samosprávami se bude zabývat online panelová diskuze Developer a město, na kterou zve statutární město Jihlava a Frank Bold Advokáti. Zástupci investorů, podnikatelů ve stavebnictví a obcí na ní budou debatovat nejen o nastavování pravidel spolupráce mezi městy a developery, ale také o udržitelnosti, inovacích a především víře, že změna je možná. Debatu můžete sledovat živě na youtube.com/mestojihlava 20. října od 10 do 12 hodin.

Vedle náměstka primátorky statutárního města Jihlavy Víta Zemana účast přislíbil ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek, ředitel Kanceláře architektury města Karlovy Vary Petr Kropp, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví Jiří Nouza, předseda správní rady Asociace brněnských architektů a stavitelů Marek Vinter a Tomáš Kaláb, ředitel stavební firmy KALÁB. „Po třiceti letech od sametové revoluce by bylo dobré, kdyby obě strany, tedy developeři i města, pomyslně vytáhly hlavu z písku, pochopily své argumenty a začaly spolupracovat na rozvoji našich měst. Jedině součinnost totiž může přinést jak posílení udržitelného rozvoje, tak i posílení kvality obytného prostředí, a tedy ekonomické prosperity developerů,“ uvedl náměstek Vít Zeman. 

Debatovat se bude například o tom, jak porevoluční development vtrhl do českých měst a měnil územní plány ve prospěch staveb. Zahájil se tím vznik rezidenčních, logistických a komerčních zón bez ohledu na kapacity inženýrských sítí nebo ekonomické, sociální či ekologické potřeby měst. Jednou z otázek do diskuze bude i to, jak se tato situace podepsala na vztazích mezi úředníky státní správy, samosprávy a developmentu. 

Současně je nasnadě hledání způsobu, jak obnovit důvěru mezi městy a developery a zda stačí vytvořit férová pravidla, která umožní přinášet kvalitní developerské projekty a špatné zamítat. Jejich existence totiž sama o sobě nemusí nutně znamenat, že je vyhráno. Vždy zčásti záleží na tom, kdo je u moci a kdo pravidla vykládá. Debata se proto bude zabývat i tím, jak dosáhnout toho, aby interpretace pravidel nebyla vázána na politiku.

Frank Bold Advokáti a zásady pro developery
Podle advokátní kanceláře Frank Bold Advokáti je u větších stavebních projektů nejlepší, pokud se město transparentně dohodne s developerem na spolupráci. Jedním z takový nástrojů mohou být zásady spolupráce, které přináší předvídatelnost a transparentnost, čímž se minimalizuje riziko potenciálního lobbismu a korupce. 

Město tak předkládá developerům jasný dokument, na základě kterého s nimi bude jednat a díky kterému může dojít jak k vyjasnění sporných bodů stavebních záměrů, tak ke koordinaci požadavků samosprávy, a to ještě před zahájením samotných povolovacích procesů. Tím developer může ušetřit spoustu času při projektové přípravě.

„Se zásadami již máme zkušenosti nejen z Jihlavy, ale také ze Svazu městských částí hlavního města Prahy a věříme, že brzy vytvoříme společenské klima podporující férovou spolupráci investorů a samospráv ku prospěchu nás všech,”
uvedl Pavel Franc, CEO Frank Bold Advokáti.

tisková zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*