Dřevěné kostely a zvonice v Evropě

Evropské dřevěné kostely a zvonice ožily poprvé v souhrnném díle

Vůbec prvním souhrnnou prací o evropské dřevěné sakrální architektuře je dvousvazková publikace Dřevěné kostely a zvonice v Evropě autorů Jiřího Langera a Karla Kuči. Dílo, které doprovází na 2500 fotografií a kreseb, je výsledkem rozsáhlého výzkumu na území od Velké Británie po Rusko a od Norska po Rumunsko. V těchto dnech ho vydalo nakladatelství Paseka.

První svazek pojednává o roubených a hrázděných kostelech. Z jejich bohatého evropského fondu jich autoři popisují či zmiňují na 2000. Všímají si nejen architektury, ale i její umělecké výzdoby. Stejnou pozornost věnují západokřesťanské architektuře s důrazem na důsledky reformace i architektuře východokřesťanské. Nezapomněli ani na dřevěné synagogy a mešity.

Druhý svazek autoři věnovali více než 3000 zvonic, rovněž dřevěným i hrázděným, ale výběrově také polozděným a zděným. Zvonice jsou charakteristické pro západokřesťanskou i východokřesťanskou část Evropy a jsou jedním z prvků společné evropské kulturní identity.

Historik a etnolog Langer (1936) působil v muzeích a galeriích na Slovensku a v Rožnově pod Radhoštěm, zakládal a budoval muzea v přírodě, působí v Asociaci evropských muzeí v přírodě, od roku 1996 je šéfredaktorem časopisu Ethnologia Europae Centralis. Založil a budoval Oravskou galerii, je autorem mnoha výstav a katalogů a řady odborných publikací. Spolu s Kučou vydali publikaci Evropská muzea v přírodě.

Architekt Kuča (1961) pracoval v památkových ústavech v Brně a Českých Budějovicích, od roku 1991 působí jako architekt a urbanista a především historik těchto oborů. Je autorem řady publikací z oblasti historie urbanismu a architektury, publikoval desítky odborných studií a článků. Podílel se na grantových výzkumných projektech Atlas lidové architektury a Venkovské kostely v Čechách. Je rovněž lektorem vlastivědného obsahu celé edice turistických map Klubu českých turistů.

Zdroj: Zpráva ČTK 10.6.2009

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*