Dřevěnný rodinný dům ve Vratislavicích nad Nisou

Na okraji obce Vratislavice nad Nisou stojí další dům značky Vesper Homes, realizovaný podle návrhu architektonického ateliéru Labor 13 konstrukčním systémem VF CLT, založeném na dřevěné rámové konstrukci a sádrovláknitých deskách FERMACELL. Tento dům je naplněním vize mladého manželského páru Evy a Jiřího Magálových, která jako u všech staveb této značky spojuje moderní architekturu dřevostaveb s dispozičním řešením podle potřeb obyvatelů domu.Domov nejen pro olympijskou medaili
Český reprezentant v běhu na lyžích Jiří Magál (na olympiádě ve Vancouveru byl členem bronzové štafety na 4×10 km) je profesionální sportovec a pro svůj trénink potřebuje velké množství sportovního vybavení. Architekti z pražského ateliéru Labor 13 s tím však při navrhování domu počítali. Nejvýraznějším prvkem celé stavby je vnější oddělení obývacího pokoje s kuchyní a jídelnou, kde střecha tvoří zároveň terasu pro místnost v podkroví. Konstrukční systém umožňuje velkou variabilitu v umístění masivního dřevěných desek, které byly pohledově použity převážně v podkroví. Dřevostavby Vesper Homes se také vyznačují velmi krátkým časem výstavby, který je dosahován vysokou mírou prefabrikace a eliminací mokrých procesů. Proto byl do podlah použit suchý systém FERMACELL pro podlahové topení.

Proč se Magálovi rozhodli pro dřevostavbu? „Poprvé jsem se začal významně přemýšlet o dřevostavbě po návštěvě stavebního veletrhu. Do té doby jsem byl zastáncem pouze zděné stavby a jen jsem přemýšlel nad volbou materiálu. Můj názor se ovšem změnil poté, co jsem absolvoval prohlídku vzorového domu jedné z mnoha firem. Zjistil jsem, jak jsou tyto domy prostorné oproti jejich zděným protějškům a to nejen s ohledem na zastavěnou plochu.“, říká Jiří Magál.

Co bylo na tomto domě zásadní pro Vesper Frames? Ing. Michal Šopík: „Magálovi si nás vybrali, protože chtěli dům podle svých představ. Proto jsme se skutečně nechali vést směrem, který společně s architekty určovali a neomezovali jsme jejich vize současnými technickými možnostmi. Tím vzniklo zajímavé prostředí pro neotřelá konstrukční řešení, které tak baví naše projektanty. Za což bych chtěl všem zúčastněným stranám poděkovat, protože jsme se zase mohli posunout kupředu.“Základní údaje:
Architektonický návrh: Labor 13
Projekce, výroba, montáž: Vesper Frames s.r.o.

hrubá podlažní plocha 180,5 m2
zastavěná plocha 125,8 m2
obestavěný prostor 812,5 m3
půdorysný rozměr objektu RD cca 11,3 x 10,9 m (tvar L)
počet bytových jednotek 1
tvar střechy sedlová s plechovou střešní krytinou

Konstrukční řešení
Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s kontaktní fasádou)
Strukturní omítka 7 mm
Exteriérová izolace – polystyren 150 mm
FERMACELL 12,5 mm
Nosný rám s izolací 120 mm
Parozábrana
FERMACELL 12,5 mm
Sádrokartonová deska 12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem ~ 314 mm

Obvodová stěna – rodinný dům 1. NP (část s odvětrávanou fasádou)
Palubkový obklad 19 mm
Provětrávaná mezera (rošt) 40 mm
Minerální izolace 120 mm
FERMACELL 12,5 mm
Nosný rám s izolací 120 mm
Parozábrana
FERMACELL 12,5 mm
Sádrokartonová deska 12,5 mm
Nátěr
Tloušťka celkem ~ 336 mm

Střecha nad dvoupodlažní částí objektu je navržena jako sedlová se sklonem 38°. Střecha nad jednopodlažní částí objektu je plochá s tepelnou izolací z EPS, krytého fóliovou hydroizolací přitíženou kačírkem. Do šikmé střechy je nad schodišťovým prostorem osazeno typové střešní okno. Na střeše jsou dále umístěny solární panely zajišťující ohřev TV, odkouření plynového kotle, odvětrání kanalizace a sněhové zábrany.

Střešní konstrukce
Titanzinková střešní krytina
Celoplošné pobití 25 mm
Kontralať 30 mm
Difúzní fólie
Izolovaný střešní panel 240 mm
Parozábrana
Kontralať 30 mm
Novatop 24 mm
tloušťka celkem ~ 349 mm

Objekt RD je typem fasády rozlišen na dvě hmoty. Fasáda dvoupodlažní části objektu se sedlovou střechou je tvořena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou. Fasáda jednopodlažní části objektu je navržena jako provětrávaná s dřevěným svislým obkladem z modřínového dřeva v přírodní barevnosti. Na soklu domu je navrženo kontaktní zateplení s tenkovrstvou probarvenou omítkou. Garáž je zateplena kontaktním zateplovacím pláštěm s tenkovrstvou šedou omítkou.

Příčky
Vnitřní nosná stěna-rodinný dům
Sádrokartonová deska 12,5 mm
FERMACELL 12,5 mm
Nosný rám 120 mm
FERMACELL 12,5 mm
Sádrokartonová deska 12,5 mm
Tloušťka celkem ~ 170 mm

Podlahy

V objektu je navržena typová skladba podlahového vytápění. Podlaha v garáži je tvořena strojově hlazenou betonovou mazaninou se vsypem vyztuženou KARI sítí.

Podlahy přízemí
Pochůzí podlaha 10 mm
Kročejová izolace 5 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 22 25 mm
Polystyren EPS 20 150 mm
Vyrovnávací podsyp Fermacell 20 mm
Hydroizolace
Tloušťka celkem ~210 mm

Podlahy podkroví

Pochůzí podlaha 10 mm
Podlahový dílec FERMACELL HP 22 25 mm
Hobra 60 mm
Stropní panel (minerální izolace 120 mm) 240 mm
Latě 30 mm
2 x sádrokarton 25 mm
Tloušťka celkem 390 mm

Objekt bude vytápěn plynovým kondenzačním kotlem Brötje a teplovodní podlahovou otopnou soustavou, v koupelnách budou osazeny topné žebříky. Větrání objektu je přirozené a bude zajištěno infiltrací a pravidelným větráním výplněmi otvorů. Množství větracího vzduchu pro jednotlivé dotčené prostory splňuje předepsané hygienické limity.
zdroj: Fermacell
 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*