Diskuse: Město a doprava

Lidová škola urbanismu a Galerie Jaroslava Fragnera vás srdečně zvou na panelovou diskusi Město a doprava: o dopravní koncepci v Praze.
pondělí 12. 11. 2012 v 18:30 hodin v GJF, Betlémské náměstí 5a, Praha 1

MĚSTO A DOPRAVA

Panelová diskuse o dopravní koncepci v Praze

Formát:
4 témata, 4 hosté.
Prezentace a krátká reakce, 7 + 7 minut na každé téma.
Poté bude následovat volné diskuse s účastníky LŠU.

 

Program a hosté
Ing. Vratislav Filler, PhD.: dopravní tým Auto*Mat: Proč Praha potřebuje dopravní masterplan?
Význam dopravního masterplanu pro udržitelný rozvoj města. Od pasivní dopravní politiky k politice aktivní.
Ing. arch. Ivan Lejčar, dopravní urbanista: Příměstská železnice – páteř veřejné dopravy v aglomeracích
O koncepci příměstské železnice v Praze v evropském kontextu. Role železnice v dopravním systému
aglomerací.

Ing. arch. Lukáš Vacek, urbanista, ARCHIP: Městotvornost dopravního systému
Různé druhy dopravy mají odlišný dopad na charakter území. Srovnání různých druhů veřejné dopravy z hlediska městotvornosti.
Doc. Ing. Pavel Beneš, CSc., kybernetik, o. s. Občané proti hluku a emisím: Územní plán a emise
Zátěže ve městě. Dopady růstu dopravy. Jak může územní plán ovlivnit míru zátěže. Možnosti mimo územní plán.

 

 

Moderuje: Martin Veselý, PragueWatch, +420 721 951 245

 

 


 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*