Divadlo Image – rekonstrukce v paláci Metro

Suterénní prostory funkcionalistického paláce v centru Prahy, které původně sloužily jako kino, byly značně zdevastovány a později využívány jako laser game herna. V roce 2016 byla dokončena jejich rekonstrukce pro účely soukromého černého divadla.

Naši kamarádi žijící trvale v zahraničí nakreslili úvodní studii a práci nám přenechali. Po mírné úpravě jsme ji začali rozpracovávat se specialisty a zjistili, že zařízení technického vybavení a především požární ochrany prakticky zaplní celé zázemí, a že rekonstrukce by tím pro investora přestávala dávat smysl. Takovýto prostor v centru Prahy, špatně dostupný, pod zemí a velký, kapacitně vhodný pro velké množství diváků, avšak zároveň s minimálním přirozeným větráním – to vše při dnešních stále se rozšiřujících požadavcích na stavby znamenalo, že je prostor v zásadě nevyužitelný. Domnívám se, že divadlo se nám nakonec podařilo vyprojektovat jen zázrakem, a samozřejmě za přispění obětavých kolegů projektantů a zástupců divadla, kterým se po nespočtu schůzek podařilo zařízení zkomprimovat a proplést s provozem zázemí. Daní ovšem zůstalo, že investice do požárně bezpečnostního zařízení tvořila jednu třetinu nákladů celé rekonstrukce.

Toto mělo dopad na interiér. Investoři byli soukromí divadelníci, kteří bez jakýchkoli dotací vybudovali úspěšné divadlo a na sklonku kariéry jim obec vypověděla smlouvu z pronajímaného prostoru v centru Prahy. Do rekonstrukce nového prostoru se chystali vložit své celoživotní úspory, takže jim s každou vynaloženou korunou navíc pochopitelně tekly nervy. K tomu chtěli mít divadlo krásné, podle svého vycizelovaného vkusu, a totéž jsme chtěli i my. Nakonec však nejvíc rozhodovala zmíněná cena protipožárních opatření. Interiérové vybavení muselo být minimalistické, kvalita všech povrchů ustoupila ceně. I přesto se však rekonstrukce vydařila.

Autorská zpráva, redakčně upraveno
Foto: archiv ateliéru, archiv redakce

Autoři: Ing. arch. Magdalena Hlaváčková, Ing. arch. Petr Hlaváček, Ing. arch. Petra Soukalová, Ing. arch. Magdalena Hlaváčková ml., spolupráce: Ing. arch. Ivana Bendová a Ing. arch. Jan Benda 
Rekonstrukce: 2015–2016
Investor: Divadlo Image

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*