Dům Dušan

Fotogalerie ke článku (14)

1 PP

1 PP

1 NP

1 NP

2 NP

2 NP

Situace

Situace
Celá fotogalerie (14)

Novostavba rodinného domu „Dušan“
Místo: Zdiby u Prahy
Klient: MUDr. Dušan Kolařík
Architekt a zodpovědný projektant: Escadra architekti, Gabriela Kaprálová
Spolupráce: Vašek Chýle, Naděžda Malkovská, Petr Obermann
Vybraní dodavatelé:
CZ Nord, s. r. o. (předpjaté železobetonové stropy)
KUS (stavební práce)
Truhlářství Čermák (dodavatel interiéru — vestav. nábytku)
Zámečnictví Černý (zámečnické konstrukce)
VELUX ČR, s. r. o. (střešní okna)
INSTYL Nová Paka (eurookna a prosklené stěny)
AQUA Bárta (povrchová úprava fasád)
VERTEX (dodavatel atyp. nábytku — pracovny)
3. cena v soutěži „Rodinný dům s obytným podkrovím“ vyhlášené v roce
2003 společností VELUX Česká republika, s. r. o.
Projekt pro stavební povolení: květen 2003
Dokončení stavby: srpen 2004
Plocha stavebního pozemku: 1002 m2
Zastavěná plocha přízemí: 115,5 m2
Celkový obestavěný prostor: 829,3 m3
Celková podlahová plocha: 278,6 m2
Stavební náklady: 5,3 mil. Kč (včetně vestav. nábytku, bez parcely)
Foto: Petra Hajská, Pavel Rydl

Autorská zpráva
Zadání

Pozemek pro stavbu rodinného domu se nachází v nové zástavbě pro rodinné bydlení podél Přemýšlenského potoka. V těchto místech uprostřed obce Zdiby původně bývalo pole. Terén se směrem od příjezdové komunikace mírně svažuje k severu.
Zadání bylo jasně formulováno investorem, který je od dětství zvyklý na bezprostřední kontakt domova s přírodou. Základní podmínkou bylo tedy vytvoření maximálně účelného a komfortního prostředí pro bydlení, které by bylo prostoupeno denním světlem a zároveň umožňovalo přímý kontakt zahrady se společenskou částí domu. Velký důraz byl rovněž kladen na použití přírodních materiálů (dřevěná eurookna, dřevěné plovoucí podlahy, nábytek z masivu, přírodních dýh a polyuretanového laku atd.)
Popis stavby
Dům je koncipován pro mladou rodinu. Svým jednoduchým archetypálním tvarem respektuje jak starší okolní vesnickou zástavbu obce, tak klientovo zalíbení v tradiční venkovské architektuře. Na straně druhé dům pečlivě sleduje cíl otevřeného prostředí pro bydlení svým dispozičním řešením a vydatným prosvětlením interiéru denním světlem.
Se zdánlivým handicapem, jenž představuje úzký pozemek svažující se k severu, se dům vypořádává vertikálním uspořádáním do několika úrovní, které přímo opisují morfologii terénu. Uplatněním principu úrovňové diferenciace tak bylo v tomto případě maximálně využito stávajících podmínek pozemku, a to bez výraznějších terénních zásahů. Jednoduchým podélným půdorysem, osazeným na jihovýchodní straně parcely, byl vytvořen intimnější prostor pro pobyt rodiny v západní části zahrady.
Podélná hmota domu je rozdělena na dvě části: vyšší, třípatrovou a nižší, dvoupatrovou část, a to přibližně v poměru 2:1. Tímto způsobem se jednak navenek přirozeně projevuje vnitřní dispozice a zároveň je docíleno záměrného odlehčení celkového objemu stavby.
Vjezd, garáž a zádveří jsou situovány na společné úrovni s ulicí, ale společenské prostory domu již sestupují na úroveň nižší, v souladu s okolním svahem, a jsou tím i částečně kryty před pohledem z ulice. Meziúrovně podlaží jsou uvnitř dispozice zdůrazněny i rozdílnou světlou výškou jednotlivých prostor domu. Gradace zde postupuje od nejnižší úrovně ve vstupní části v přízemí (zádveří a garáž) až po nejvyšší otevřený společenský prostor. Sestupujete-li směrem dolů, budete „odměněni“ vstupem do stále větších a světlejších prostor. Princip rozdílných světlých výšek jednotlivých místností je využit i s ohledem na ekonomickou stránku objektu (obestavěný prostor domu).
Dům se též soustředí na hru s průniky denního světla v jednotlivých prostorách, která je podpořena členitostí různých částí. Tento záměr vychází přímo z účelu daných prostor, takže například s východním sluníčkem rodina vstává (ložnice) a se západním sluníčkem relaxuje na venkovní terase v předpolí obýváku.
Stavba je pojednána ve světlých barevných odstínech. Projevuje se zde dialog tří základních barevných tónů. Omítka je světle béžová; z tohoto barevného ladění též vycházejí rámy oken a dveří, které jsou zvýrazněny použitím tmavšího odstínu. Střecha domu má poněkud netradiční světle šedou barvu. Kromě barvy zde svou roli hraje i struktura. Fasádní nátěr byl zhotoven točivými pohyby, a tak bylo dosaženo určitého výrazového změkčení strohé geometrie domu.
Provozně je dům v zásadě členěn do celkem čtyř zón: 1. domácí práce, technologie, skladování, „vinný sklípek“ (suterén), 2. vchod, filtr — zádveří, garáž (zvýšené přízemí), 3. otevřená společenská část — kuchyň, jídelna, obývací pokoj (snížené přízemí), 4. odpočinková a pracovní část — pracovna, koupelna, ložnice a pokoje (podkroví).
Konstrukce
Svislé konstrukce jsou z tepelně izolačních cihel systému SUPERTHERM. Vodorovné konstrukce objektu jsou navrženy ze systému předpjatých betonových nosníků typu RECTOR, na nichž jsou uloženy betonové tvarovky. Celá konstrukce je zmonolitněna nadbetonávkou.
Schodišťové schodnice jsou navrženy z ocelových plechů P8-230, nesoucích dřevěné stupně tl. 40 mm kotvené do schodnic pomocí L40x40. Krov domu je hambalkový.
Jako střešní krytina je použita betonová „Alpská taška“ BRAMAC ve světlé šedé barvě. Fasády jsou provedeny z točené vápeno-cementové omítky hrubší struktury s vápennou pololazurní nátěrovou hmotou POROKALK, nanášenou taktéž točitým pohybem. Klempířské výrobky jsou provedeny z titanzinku. Vnitřní příčky jsou realizovány z cihel systému SUPERTHERM. Pro výplně okenních otvorů jsou použita dřevěná eurookna a střešní okna VELUX. Zakázkové vnitřní dveře jsou plné, ev. prosklené, na povrchu lakované. Vnitřní zámečnické prvky (vnitřní schodiště, zábradlí a lem stropních otvorů) jsou povrchově upraveny grafitovým nátěrem. Stupně schodiště a madlo jsou vyrobeny z masivního jasanu. Venkovní zámečnické prvky (jižní oplocení pozemku) tvoří ocelové pozinkované sloupy z uzavřeného profilu. Dveře, posuvná vrata a plotová pole jsou provedeny z ocelového pozinkovaného rámu s výplní z dřevěných latí shodné povrchové úpravy jako u eurooken.
Venkovní zpevněné plochy jsou vydlážděny betonovou dlažbou ARCHIA / BEST v pískovcové barvě (chodníky, předpolí garáže a západní terasa) a zatravňovacími dlaždicemi KROSO/BEST v přírodní barvě betonu (plocha vedle garáže s kapacitou 2 až 3 parkovací stání). V přední části pozemku byly již v rámci čistých terénních úprav vysazeny dva vzrostlé stromy (cedr a katalpa). Pro budoucí vývoj konceptu se uvažuje s postupným dotvářením zahrady výsadbou zeleně a umístěním velkých balvanů, které by měly umocnit dojem z kaskádovitého terénu.

Komentáře

 1. Čtenář Stavbawebu says:

  Bydlím kousek od tohoto domu a jen se nestačím divit, co za 10 let na domě již musel předělat – co architekti zcela nedomysleli:
  – Přistavěná stříška nad garážovými vraty. Původní vrata zcela shnila, protože nebyla vůbec chráněnáp před stékajícím deštěm z fasády – nulový přesah střechy. Nad novými vraty už nechal majitel udělat raději stříšku.
  – Oplechování atik, taky nevhodně vyřešený detail. Zcela předěláno
  – Zvolená úprava fasády – zde buď nekvalitním provedením nebo díky chybějícím přesahům fasády byla fasáda po několika letech v takovém stavu, že musela být prakticky udělána znovu.
  – Zateplní – tepelné mosty nebyly vůbec vyřešeny, dům neměl žádnou izolaci, tedy i zde se majietel po několika letech od nastěhování rozhodl celý dům zaizolovat. Jak sám řikal, kdyby mne na to architekt upozornil, tak by rozhodně chtěl izolaci a zateplení domu hned při realizaci.
  Tak snad si z toho vezme autor poučení.
  Aleš Nový

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*