Dům Kaštan

Dům je prvotinou našeho ateliéru. Jeho tvar a umístění silně definoval malý pozemek v bývalé zahrádkářské kolonii na pomezí Kopřivnice a Štramberka. Orientace a malá plocha zahrady společně s mohutným kaštanem jasně určily celkovou atmosféru. Vlastně jde o parafrázi k vyloupnutí kaštanu z ostnaté slupky. Náš Kaštan vyrostl v zarostlé zelené zahradě, kdy surové neošetřené dřevo v kombinaci s opalovaným kartáčovaným obkladem odkazuje na statný strom na pozemku.
Samotný dům se skládá ze dvou objemů, obytného a technického. Vše propojuje střecha, která částečně kryje terasu se vstupem a zároveň tvoří stání pro dvě auta. Zastřešený vstupní předprostor má několik funkcí. Primárně tvoří chráněný vstup do domu i jeho technické části, dále slouží jako dřevník a v neposlední řadě je to malá odpočinková terasa na kafe.
Nad zádveřím a kuchyní je půlpatro pro hosty, propojené s hlavním obytným prostorem a jídelnou. Celá tato část je otevřena až do krovu, který je z východní strany velkoryse prosklený, zejména kvůli rannímu slunci a také výhledu na Štramberskou Trúbu. Malá chodba propojuje hlavní obytný prostor s ložnicí a šatnou. Na protější stěně je vstup do dětského pokoje. Má opět spací půlpatro, které mu dává pocit velkorysého prostoru na malé ploše.

Konstrukčně se jedná o rámovou dřevostavbu s vloženým ocelovým skeletem. Založena je na železobetonových pasech, dutina pod podlahou tvoří přístupný instalační prostor tzv. crawl space. Veškeré materiály byly v maximální možné míře použity z lokálních zdrojů.
Celý dům je kompaktní, bez zbytečných příkras a okolků. Jednoduchý odkaz na původní valašskou architekturu postavenou z místních zdrojů, přírodních materiálů a v maximální možné míře soběstačný. Prostě valašská architektura 21. století.

Autorská zpráva
Foto: Jakub Skokan, Martin Tůma / BoysPlayNice


 

Autor: Valarch – Ing. arch. Tomáš Jalůvka, Ing. arch. Lenka Jalůvková; spoluautor Bc. Tomáš Kašík
Rozloha: zastavěná plocha 78 m2, užitná plocha 148 m2
Náklady: 3,5 mil Kč


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*