Dům U zlatého anděla

Fotogalerie ke článku (10)

Dům u Zlatého Anděla - exteriér

Dům u Zlatého Anděla - exteriér

Dům u Zlatého Anděla - exteriér

Dům u Zlatého Anděla - exteriér

Dům u zlatého Anděla - exteriér

Dům u zlatého Anděla - exteriér

Dům u Zlatého Anděla - interiér restaurace

Dům u Zlatého Anděla - interiér restaurace

Dům u Zlatého Anděla - interiér apartman

Dům u Zlatého Anděla - interiér apartman

Dům u Zlatého Anděla - 1. PP

Dům u Zlatého Anděla - 1. PP

Dům u Zlatého Anděla - 1. NP

Dům u Zlatého Anděla - 1. NP

Dům u Zlatého Anděla - 2. NP

Dům u Zlatého Anděla - 2. NP

Dům u Zlatého Anděla - 5. NP

Dům u Zlatého Anděla - 5. NP

Dům u Zlatého Anděla - řez AÁ

Dům u Zlatého Anděla - řez AÁ
Celá fotogalerie (10)

Rekonstrukce památkově chráněného objektu v Praze 1.

REKONSTRUKCE domu U Zlatého Anděla v Celetné ulici zahrnovala rozsáhlé stavební úpravy památkově chráněného objektu. Součástí prací byly pasportizace prvků, odstrojení, sanace stavebních konstrukcí, rozšíření objektu na úrovni podzemních podlaží a vestavby do dvorů. Stavební práce byly prováděny za stálého dohledu zástupců památkové péče a archeologů.
HISTORIE Na místě dnešního objektu v Celetné 29 stálo původně asi pět samostatných středověkých domů. Jejich postupným sjednocováním byla vytvořena stavba na stávajícím půdorysu se dvěma vnitřními dvory. Tento kdysi dvoupodlažní objekt z přelomu 17. a 18. století byl nejprve upraven ve vrcholně barokním slohu a pak o více než sto let později opět rekonstruován v klasicistním stylu. Při dvou posledních velkých úpravách byl dostavěn na úroveň dnešních pěti podlaží. Historie objektu následně pokračovala četnými dispozičními úpravami souvisejícími převážně s požadavky na změnu užívání nebo opravami chátrajícího domu. Souhrnně lze prohlásit, že veškeré úpravy, které proběhly po r. 1950 znamenaly degradaci původních konstrukcí, a to po stránce historicko-estetické, ale i konstrukční.
NÁVRH Zadání, kterým je vybudovat hotel o cca 60 pokojích, v podstatě velmi dobře kopíruje původní dispoziční rozvrh. Pro společné patrové chodby jsou využity kryté pavlače, vlastní pokoje jsou orientovány po obvodu. Renesanci zažívá i parter a podzemí, kde jsou restaurované prvky a intaktní části historických domů k vidění spolu s moderním interiérem. Z hlediska koncepce je asi nejzásadnější stavební úpravou obnovení průchodu mezi ulicemi Králodvorská a Templová a pak také zastropení dvorů na úrovni 1.NP. Významné je především zastřešení většího z dvorů — setkáváme se zde s novým tvarem, linkou, která kopíruje rozšíření dvora směrem k severu, a s dvojicí střech: zelená střecha je zde doplněná subtilním skleněným zastřešením. To je řešeno jako řazení pěti šikmých ploch složených z 30 nepravidelných tabulí, uložených na subtilních kovových profilech vyvěšených táhly. Převaha skla, jeho rozměry (největší tabule mají rozměr téměř 3x3 m a váží přes 700 kg) a technicky náročné detaily ale nejsou samoúčelné. Hledalo se řešení, které by opticky nezmenšilo prostor a naopak dalo vyniknout historickým partiím dvora při pohledu vzhůru.
Další důležitou součástí návrhu je práce se světlem. Nově je v domě umístěno asi 5000 zdrojů různých barev a intenzity, plochy a prostory jsou podle významu nasvíceny difúzně nebo s užitím akcentů. Všechny společné prostory a zejména plochy přízemí a suterénu jsou navrženy jako okruhy provázané inteligentním řídícím systémem, takže je možno dle potřeby nastavovat příležitostné nebo pravidelné světelné scény.

Adresa: Celetná 588/I, č. p. 29, Praha 1 — Staré Město
Investor: Celetná 29, s. r. o., statutární zástupce: Sebastian Georg Pawlowski
Developer: COPA management s. r.o.
Architektonické řešení stavby a interiér: TaK_Tichý & Kolářová, s.r.o., Marek Tichý, Jitka Žajdlíková, Klára Fischerová, Pavla Brůžová, Jan Švarc
Stavebně-konstrukční řešení: AED Architecture Engineering Design, a. s., Zbyněk Ransdorf, Martin Čadek, Kateřina Straková, Přemysl Suchan, Eva Vilímová
TZB: Instalace Praha, spol. s r. o., Marcel Ušák, Jiří Vodochodský, Ivan Krákora, Jan Vostoupal, Tomáš Honc, Milan Vlasák
Generální dodavatel stavby : METROSTAV a.s. - Divize 9
Gastrotechnologie: GMB, Českomoravská gastronomická společnost s. r. o.
Interiér stavby — hotelová část: STRAITEN, s. r. o.
Interiér stavby — retail, přízemí a suterény: STOPRO-INVEST, s. r. o.
Restaurátorské práce: BEKR — ART, a. s., Dřevovýroba Podzimek, s. r. o.
Zahájení stavby: 05/2005
Dokončení stavby: 05/2007
Celková podlahová plocha: 5430 m2

Autor fotografií: Aleš Jungmann, QEP
zdroj: autorská zpráva, Stavba 4/2007

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*