Dům v Žilině

Stavba vychází z půdorysu ve tvaru písmene L, který byl s ohledem na otevřenost okolí navržen jako atriový. Atrium ze všech stran cloní pevné nebo posuvné bariéry, stalo se tak středobodem obytného prostoru. Hmotově jsme dům pojednali jako jednopatrový kamenný kvádr s výrazně menší a materiálově odlišenou nástavbou horního patra. Systém teras vytváří různorodé prostory s odlišným stupněm intimity a propojuje všechny obytné místnosti s exteriérem.
Dům má dvě nadzemní podlaží. Přízemí má obytný charakter, směrem do zahrady se masivním prosklením otevírá. Patro je klidovou zónou objektu s pokoji dětí a ložnicí, jeho půdorysná plocha je výrazně menší.

Budova se realizovala klasickou zděnou technologií z keramických tvárnic Porotherm tl. 400 mm s obkladem (větranou fasádou), v kombinaci s ocelovými sloupy. Světlá výška místností je 2,8 m. Střechy jsou ploché, jednopláštové, nad hlavní částí ozeleněné.

Autorská zpráva
Foto: Radek Brunecký

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*