Dům – věž ve svahu nad Berounkou

Cenu časopisu Stavitel získala v soutěži Pasivní dům roku 2017 vila ve Všenorech. Autoři jejího návrhu, Ján Stempel a Jan Jakub Tesař vytvořili suverénní a jednoduchou stavbu, noblesní v materiálové čistotě, elegantní v prosté formě a důmyslnou ve vnitřním uspořádání. Využili prudkého svahu a jedinečných výhledů do údolí Berounky. „Zahrada v historické části obce okouzlila nás i majitele nejen krásnými výhledy, dramatickým terénem, ale i pozůstatkem romantického altánu s točitým schodištěm. Ačkoli se nám všem jeho forma líbila, představa o domě byla zcela v kontrastu: přísná pravoúhlá geometrie, kterou podpoříme bílým provedením i v interiéru,“ uvádí architekt Stempel. Příznivá cena pozemku byla vykoupena ztíženými podmínkami pro výstavbu. Proto se architekti rozhodli pro koncept věže, který měl minimalizovat zastavěnou plochu, aby snížili náklady na zakládání a vyřešili velké výškové rozdíly. Navíc výška stavby umožnila, že jižní slunce svítí do interiéru přes schodišťový prostor a přitom zachovává výhledy mezi stromy do údolí na východ. Díky kompaktnímu objemu stavby bylo možné docílit pasivního standardu.

Dispoziční řešení a interiéry
Z uliční úrovně se vchází přes ocelovou konstrukci krytého stání pro auta na galerii, kde je pracovní kout. Po subtilním ocelovém schodišti je možné vystoupat k dětským pokojům nebo sejít do obytného patra s kuchyní. Obytný prostor je již napojený na zahradu a po venkovním schodišti se schází k terase. V nejnižším patře je ložnice se šatnou a zázemí domu. Černé rámy oken z interiéru lemují pohledy na přírodu jako měnící se obrazy. Neutrální, čistý bílý interiér jim nechává vyniknout, stejně jako sochařskému členění vnitřnímu prostoru.

Úkoly pro architekty
Dům má nosnou konstrukci z betonových tvárnic a železobetonových stropů. Na fasádě je kontaktní zateplení s jemnozrnnou bílou omítkou a s hliníkovými okny.
„K zemním pracím jsme přistupovali s velkým respektem, ale ve výsledku šly nad očekávání hladce. Za 14 dní byly hotové výkopové práce včetně základových pasů. Do karet hrálo příznivé položení desek břidlic, které vylučovalo sesuv. Nebylo nutné žádné zajištění svahu pomocí sítí, které by realizaci značně prodražilo. Na betonových pasech je železobetonová deska o tloušťce 150 mm, pod kterou je podkladní vrstva betonu a 20 cm pěnoskla. Betonové stěny po obvodu doplňují dvě nosné stěny schodiště, které fungují jako výstužná žebra směrem do svahu zajišťující tuhost stavby. Betonové stropní desky mají tloušťku 200 mm. Vstupní galerie je pouze přes půl patra a obývací prostor tak má strop přes dvě patra se světlou výškou 4,94 m. Ve skladbě podlah vedou veškeré instalace. V první vrstvě polystyrenu jsou elektro rozvody společně se vzduchotechnikou, na ně je položena systémová deska z polystyrenu s teplovodním vytápěním. Na teplovodním vytápění je 5 cm vrstva betonové mazaniny.  Jako finální úprava bylo zvoleno marmoleum, kromě koupelen, kde je použita keramická dlažba včetně stěn,“ upřesňuje Lenka Mlíkovská, která navrhovala technické instalace v domě, celou stavbu řídila jako technický dozor a koordinátor, ale hlavně je samotnou majitelkou domu.
Okna jsou předsazená hliníková s tepelně izolačním trojsklem. Na fasádu je použit grafitový polystyren tl. 280 cm, na kterém je nataženo lepidlo s tenkovrstvou minerální omítkou. Střecha je plochá s asfaltovou hydroizolací, pod kterou je 280 – 480 mm polystyrenu ve spádových klínech. Střešní vpusť je umístěna v jednom z rohů střechy a centrální šachtou je dešťová voda svedena do retenční jímky. Parkovací stání a příchod k domu byly řešeny pomocí ocelové konstrukce o hmotnosti 6,5 tun.

Technické vybavení
K návrhu byl přizván energetický specialista ze společnosti EnergySim, který s projektanty ladil skladby konstrukcí a stavební detaily, topení a vzduchotechniky. Jako zdroj vytápění slouží tepelné čerpadlo vzduch voda s integrovaným zásobníkem na teplou vodu o objemu 280 l. Čerpadlo je napojeno na podlahové vytápění. Pouze v koupelnách jsou přidané topné žebříky, které lze v přechodných obdobích zapnout na topnou patronu.

Větrání zajišťuje podstropní větrací jednotka. Odtah je řešen přes koupelny talířovými ventily, které jsou na zdi u centrální šachty.  Přívod vzduchu je veden ve skladbě podlah a pod okny je zakončen větrací mřížkou.

Dvě patra ze čtyř jsou pod úrovní silnice, kde je kanalizace. Bylo tedy nutné navrhnout přečerpávání splašků: z horní koupelny jsou vedeny gravitačně, část kanalizace od domu do silnice vede však ve vzduchu pod ocelovým přístřeškem. Bylo nutné ji zateplit a pro jistotu je v zimě vytápěna odporovým drátem. Dešťové svody se shromažďují v retenční nádrži a pomocí sacího čerpadla v technické místnosti je dešťová voda přivedena ke dvěma zahradním kohoutům na fasádě.

Slovo investorky, stavbyvedoucí a technického dozoru v jednom
Pozemek byl tak nádherný, že veškerá varování o jeho špatné orientaci a složité morfologii jsem pouštěla jedním uchem dovnitř a druhým ven. Učaroval nám nádherný výhled a trochu pragmaticky i blízkost rodičů. Manžel se vracel do rodné vsi, takže nebyl problém nadchnout i jeho. Když jsme s architekty odladili projekt, který všechny prvotní nejistoty o složitém pozemku odvál pryč a naopak podtrhl jeho krásu, nastal pro mě čas mateřské dovolené a současně se odstartovala stavba. Podařilo se vše skloubit tak, že jsem celou stavbu řídila a nahradila tak generálního dodavatele. Dům byl pod mojí dokonalou kontrolou a náklady na stavbu se díky tomu i zmenšily. 
Velkým oříškem byl pohyb po hrubé stavbě. Jde vlastně o čtyřpatrový dům, který ve fázi hrubé stavby neměl schodiště. Schodišťová šachta měla 12 m a jednotlivá podlaží byla propojená jen dočasnými žebříky. Schodiště a jeho podesty byly součástí zámečnické dodávky. Náročnou operací byla také instalace největšího okna. Orientováno je do zahrady, takže ho nebylo možné osadit ze silnice. 400 kg těžké izolační trojsklo se osazovalo pomocí pásového Uplifteru. Nyní, když je dokončen ocelový přístřešek, už by tato operace nebyla možná.

Hana Vinšová
Foto: Filip Šlapal


Architekt: Stempel & Tesar architekti – Ján Stempel, Jan Jakub Tesař, Aleš Herold
Pozemek: 1152 m2
Zastavěná plocha: 64 m2
Užitná plocha: 164 m2

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*