Dobrý dům: ZUŠ Karla Malicha v Holicích

(Centrum pasivního domu, 1. 9. 2014) – Základní umělecká škola Karla Malicha slouží pro vzdělávání v oborech hudebních, tanečních a výtvarných a pro setkávání veřejnosti při kulturních akcích, při přednáškách a konferencích. Budova má přes 2000 metrů čtverečních podlahové plochy, jedenáct odhlučněných učeben a jeden velký společenský sál a dva menší. Spolu s mateřskou školou v Praze-Slivenci a domem pro seniory v Modřicích patří mezi první veřejné budovy v energeticky pasivním standardu v České republice. Slavnostní otevření ZUŠ Karla Malicha v Holicích, první ZUŠ postavené v energeticky pasivním standardu, se uskutečnilo 1. září 2014.

Investor: město Holice
Autoři: Dalibor Borák, Helena Boráková, Dobrý dům, s. r. o.
Spolupráce: Pavel Daněk, Danuše Lošťáková, Lucie Kašpárková
Realizace: Milan Bakeš, Jaromír Friml, BW – Stavební holding, a.s.
Technický dozor: Libor Matoušek, Limma cz s.r.o.
Vizualizace: Stanislav Šimoníček
Rozpočet: 43 mil. Kč

Ze stránek autorů:

Pro návrh Základní umělecké školy v Holicích byla považována za základní tato východiska:
• Význam budovy pro město z hlediska společenského – výraz kulturní politiky města
• Urbanistický význam budovy v souvislosti s revitalizací veřejných prostorů města
• Soudobost návrhu – zohlednění aspektů udržitelnosti při návrhu budovy
• Udržitelnost provozu v budoucnosti a ekonomie provozu – budova je navržena v pasivním standarduZákladní umělecká škola je kulturním ohniskem, ve kterém se nejen vzdělávají děti, ale také místem, kde se v kulturním prostředí setkává široká veřejnost.
Architektonický výraz budovy vědomě navazuje na okolní architekturu. Použití převýšených francouzských oken, které se vyskytují rovněž na budově kulturního domu, světlé barvy fasády a zelené barva doplňků je interpretováno soudobými výrazovými prostředky.
Pro co největší udržitelnost budovy z hlediska vestavěných energií a produkce skleníkových plynů, jsou navrženy materiály s nejnižším možným podílem primární energie na výrobu a transport. Rozhodující roli hraje kompaktnost tvaru a orientace ke světovým stranám.Veřejně přístupné prostory školy jsou výstavními síněmi pojmenovanými po významných výtvarnících – rodácích. V nich mohou probíhat výstavy prací žáků školy, pedagogů i příležitostné výstavy jiných výtvarníků. Víceúčelový sál má předpoklady nejen pro pořádání tradičních společenských akcí města, ale také pro konání konferencí a přednášek vzdělávacích programů. Je důležité, aby budova vymezovala užitečný veřejný prostor – náměstí, navazovala na jsoucí zástavbu a byla realizovatelná z místních zdrojů a technologiemi, které jsou dostupné místním firmám.
Budova školy se nachází v bezprostřední blízkosti středu města a je v prostoru s kvalitními architektonickými díly dvacátého století. 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*