Dostavba piaristické koleje

Piaristickou kolej v Litomyšli jsme rekonstruovali pro Fakultu restaurování Univerzity Pardubice. Její součástí byla i dostavba proluky naproti vstupu do zámku. Komorní budova je v každém podlaží propojena s piaristickou kolejí. V přízemí je umístěna aula, kterou město využívá jako obřadní síň a fakulta pro výukovou činnost. Aula je samostatně přístupná ze zámeckého návrší, má přímou vazbu na klášterní zahrady. Před aulou ze strany zámeckého návrší je malý veřejný amfiteátr, využívající rozdílné výškové úrovně předzámčí a přízemí stavby. Ve druhém nadzemním podlaží je umístěna univerzitní knihovna. Studijní místa jsou u severního průčelí, které se otevírá k zámeckému návrší. Součástí knihovny je galerijní ochoz s regály po obvodu. Stavbu uzavírá střešní ateliér a terasa ubytovacích pokojů v podkroví koleje.
 
Stavba má betonovou konstrukci s předpjatými monolitickými tropy z důvodu velkého zatížení knihovny. Podlahy jsou dřevěně dubové, na galerii knihovny fošnové. Na chodbě před aulou byla položena historická vápencová dlažba ze zámeckého pivovaru. Prosklené stěny mají dřevěnou nosnou konstrukci. Fasáda je ze zatíraných lícových cihel.

Autorská zpráva

Autoři: Aleš Burian, Gustav Křivinka; spolupráce Radka Neumanová

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*