Dostavba zámku ve Velkých Opatovicích

Fotogalerie ke článku (2)

Velké Opatovice

Velké Opatovice

Velké Opatovice

Velké Opatovice
Celá fotogalerie (2)

Zámek je majetkem obce od roku 1935. Poskytuje zázemí radnici, kinu, restauraci, menšímu kulturnímu sálu, fitcentru apod. Naše stavba stojí na nádvoří, v místě vyhořelého zámeckého křídla.

Uplynulo mnoho vody od okamžiku, kdy jsem se začal zabývat dostavbu zámku ve Velkých Opatovicích. Víceúčelovým sálem vestavěným do nádvoří byl záměrně vnesen vzruch do ospalé kompozice areálu. Ruch však záhy na řadu let zcela ustal. Osud stavby tak symbolicky připomíná osud našeho ateliéru.
 
V rámci kompletní bytové výstavby byla v osmdesátých letech udělena Velkým Opatovicím dotace na stavbu kulturního domu. Řada variant, zpracovaných tehdejším Stavoprojektem, byla zpochybněna památkáři. Jako zaměstnanec ÚHA v Blansku jsem si ze zájmu naskicoval dnešní výsledné řešení.
 
Přelom let 1989/1990 nás zastihne při práci na projektu v nově založené firmě. Kulturní dům v Opatovicích představuje naši druhou zakázku (po stavbě na koupališti v Sloupu v Moravském Krasu).
 
Po roce budování je výstavba sálu v roce 1992 zastavena, což souviselo s omezením přísunu státních financí. Ve stavu hrubé stavby objekt setrvá dlouhých třináct let.
 
V roce 2004 se objevuje naděje na záchranu sálu. Tehdy se rodí myšlenka umístit do jeho útrob plastickou mapu Moravy a Slezska, náhodně nalezenou v depozitáři muzea Boskovicka, a dále exponáty naplňující myšlenku zřízení Moravského kartografického centra.
 
Náš sál je pro tuto ideu přímo stvořen. Stačí zazdít okna, mírně upravit dispozici, ponechat sál v jeho surové podobě — pohledové betony, neupravené dřevo. Taktéž navržené technické řešení objektu je vhodné.
 
Stavebně je sál řešen racionálně a zcela unikátně: Elipsa, vyskládaná z dutých železobetonových stejných sloupů, nese stejně dlouhé krokve.
 
Takto vznikly konvexní a konkávní prostory sálu, jako průniky geometrických ploch konoidů.
 
Architektonická podoba je koláží tehdejší mé zidealizované představy o zapovězených formách, mystičnosti prostoru a velké, nenaplněné touze.
 
Autorská zpráva

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*