Drážková krytina od A do Z

Fotogalerie ke článku (5)

Zde byl využit zelený plech Lindab s měkkým jádrem pro střechu a přilehlé stěny. Plech je na sebe vzájemně napojen, s možností provětrávání střechy větraným hřebenem.

Zde byl využit zelený plech Lindab s měkkým jádrem pro střechu a přilehlé stěny. Plech je na sebe vzájemně napojen, s možností provětrávání střechy větraným hřebenem.
Celá fotogalerie (5)

Hlavní výhody drážkové krytiny společnosti Lindab.

Rozmanité požadavky dnešního trhu dávají prostor pro neméně rozmanitou a širokou škálu materiálů pro zastřešení. V praxi tak potkáváme exotické materiály jako recyklované plasty, nebo různé vrstvené foliové střechy. Mezi stálé lídry oboru však patří klasické skládané krytiny, ale také krytiny plechové, které nyní představují vysoké procento realizovaných střech. I mezi plechovými krytinami jsou technologické, materiálové a užitné rozdíly. Jednou z velmi rozšířených je tradiční drážková (nebo chcete-li falcovaná) krytina v provedení s prefabrikovanou povrchovou úpravou polyesterovým lakem.

Historie a současnost
Samotná myšlenka drážkové krytiny sahá historicky do dob, kdy se plechové krytiny začaly obecně využívat. Technologie je prověřena řádově desítkami let s minimem zásadních změn. Spojení rovinných plechů na dvojitou stojatou drážku poskytuje natolik spolehlivé napojení sousedních plechů, že drážka nepředstavuje oslabení nebo rizikové místo krytiny. V českých krajích je známá zejména dříve používaná varianta této krytiny zpracovaná z pozinkovaných tabulí s vystřídanými spárami a spojenými na dvojitou drážku. V současnosti je upřednostňováno zpracování z nepřerušených plechových pasů spojených pouze vzájemně, bočně. Odpadá tak pracnost délkového napojení. Čistě pozinkované (údržbové) plechy jsou nyní nahrazeny předlakovanými variantami, které další údržbové zásahy a renovace v průběhu životnosti nevyžadují. Speciální lakové vrstvy neomezují ani montážníky, kteří se zpočátku obávali možnosti poškození laku v průběhu montáže. Důkazem pozitivních vlastností laku je skutečnost, že veškeré ohyby plechu jsou prováděny již s lakem, který takové namáhání bez problémů snáší. S výhodou se tyto krytiny uplatnily na střechách s nízkým sklonem, často v kombinaci s jinými druhy krytin, které na nízké sklony vhodné nejsou.

Zima bez starostí
Mimořádnou devizou pokrytí drážkovou krytinou je skutečnost, že veškeré kotvení k podkladu je skryto pod samotnou krytinou a plech není nijak narušen kotevními prvky — těsnost tak může být mimořádná. Příponky, které kotví krytinu, jsou zakomponovány do samotné drážky a kotví se před přiložením dalšího pasu, který je překrývá. Nízká hmotnost je nespornou výhodou a jde napříč celým spektrem plechových krytin. Malé zatížení je výhodné z hlediska koncepce a dimenzování střechy. Tuto vlastnost ale jistě ocení také montážníci, kterým jednotlivé prvky prochází rukama. Vhledem ke kladení plechu na prkenné bednění nebo záklop je povrch hotové krytiny značně únosný a případný pohyb osob po střeše nečiní potíže. V zimních obdobích je povrch dostatečně pevný a nehrozí nebezpečí poškození krytiny sněhem sjíždějícím z vyšších míst střešní konstrukce. U profilovaných plechových krytin, bodově podepřených, hrozí v takových případech nebezpečí deformace vln. Sjíždění sněhu je na drážkové krytině bezproblémové a plynulé. Pokud je třeba sníh na střeše zadržovat (z důvodů užívaných ploch bezprostředně pod hranou střechy) neobejdeme se bez sněhových zachytávačů. Tvrdost lakových vrstev je vyšší, než je tvrdost ledu, nedochází tedy k odření povrchu krytiny ledem, jak je možné někdy pozorovat u krytin z pozinkovaného plechu natřených konvenčními barvami. Příznivé reakce na sněhové masy a možnost nízkých sklonů falcovanou krytinu předurčuje k použití na horách, návětrných místech, apod.

Pomoc klempířům i architektům
Tvary dnešních budov se optimalizují tak, aby vnitřní prostory byly co nejpraktičtější a co nejvíce využitelné. Právě nízký sklon střechy pak může být cestou k dosažení příznivých vlastností podkrovních prostor. Architektura dnešních dní se orientuje na účelnost, prosté tvary, kompaktní vzhled a barevné ladění celé stavby — i zde může být drážková krytina vhodným materiálem, který vyhoví všem požadavkům na estetický ráz staveb. Ale nejen pro střechu se hodí opláštění plechem — není výjimkou použití i na opláštění stěn a fasád. Výsledný dojem kompaktnosti stavby je mimořádný. Tvar samotné střechy můžeme volit pro drážkovou krytinu téměř bez omezení. Pomocí rovinného plechu lze oplechovat téměř jakýkoliv tvar při zachování bezpodmínečné těsnosti. Montáž krytiny je zcela v možnostech klempířského řemesla. I v případě lakovaných plechů Lindab se technologie neliší od montáže klasické drážkové krytiny a montážník zvyklý na klasické materiály si s povrchově upraveným plechem bez problémů poradí. Standardem v dnešní době je využívání strojů a pomůcek pro kvalitní pokládku. Stroje výrazně urychlují montáž a při jejich použití se dosahuje mimořádné kvality zavíraných drážek.

Zdroj: TZ Lindab, PR POINT, 28.8.2008

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*