Druhá kůže 2018 – výsledky soutěžní přehlídky

Předmětem přehlídky jsou projekty, které studenti FA ČVUT vypracovali zpravidla ve druhém ročníku v rámci předmětu ATBS – Ateliér bytová stavba. Do soutěže v letošním akademickém roce pedagogové nominovali 26 projektů z 12 návrhových ateliérů. Soutěž již sedm let sleduje kvalitu projektů a otevírá diskusi o metodice navrhování bytových staveb na FA ČVUT. Zasedání poroty a vyhlášení vítězů se konalo 28. února 2018.

1. místo: Anna Volk (Ateliér Hlaváček – Čeněk), Klimentská x Nové mlýny
2. místo: Matěj Kováčik (Ateliér Mádr – Malošíková), Žatečák po holandsku
3. místo: Eliška Drahotová (Ateliér Redčenkov), Bytové domy Tre Cime
3. místo: Daniela Pisingerová (Ateliér Redčenkov), Bytový dům Práchnerova

Porota nezávislá část: Ing. arch. Aleš Burian, prof. Ing. arch. Jaroslav Šafer, Ing. arch. Štěpán Valouch
Porota závislá část: Ing. arch. Kateřina Rottová, Ph.D., Ing. arch. Jan Sedlák

____

1. místo: Anna Volk (Ateliér Hlaváček Čeněk), Klimentská x Nové mlýny
Výtah z autorské zprávy
Na komplikovaném pozemku v centru Prahy se zvedá přísná betonová stavba. V nejbližším okolí vyrostl platan, který v současné době je přírodní památkou.
Hmotový koncept dotváří blok a nechává zavřený prostor pro obyvatele. Dům stojí na křižovatce ulic Klimentské a Nové Mlýny. Na úzkém pozemku mezi stromem a vedlejším domem se nachází bytová stavba. Parter se propojuje s vnějším prostorem pomoci prosklené fasády. V něm jsem umístila kavárnu, které se dá v létě otevřít a tím zvětšit prostor náměstí.
Výrazně zvýšený koncept spolupracuje se dvěma dominantami v okolí. Jedna z nich je Novomlýnská vodárenská věž a druhá je Kostel svatého Klimenta. V šesti následujících podlažích jsem umístila jedenáct bytů…
Hodnocení poroty
Porota hodnotí citlivost k místu a zároveň tvůrčí odvahu.  Dobře vyřešené dispozice, odvaha vyřešit v centru místa parkhouse nad zemí. Prostorové řešení v rámci kontextu města.

2. místo: Matěj Kováčik (Ateliér Mádr Malošíková), Žatečák po holandsku
Výtah z autorské zprávy
V návrhu bytového domu pro Žatec jsem se pokusil vhodně zasáhnout do kontextu Pražského předměstí, bývalé průmyslové čtvrti. Mělkou dispozici návrhu definovalo rozhodnutí plně využít vnitroblok. Budova reaguje na měřítko okolních domů a je rozdělena na osm menších hmot, v každé se nachází jeden vertikální mezonetový byt. K jejich lepšímu odlišení a navození pocitu vlastního domova mají různě barevné cihlové fasády.
Dům nedoplňuje blok úplně, ale nechává prostor před štítem stávajícího objektu a vytváří tak další zákoutí lákající k prozkoumání. Přísný řád domu narušují rozmanité střechy, některé jsou pochozí a nabízejí výhled na panorama žateckých komínů.
Na mysl vyvstává obraz živého města. Dnes Žatec spí, ale případný zápis do seznamu UNESCO může všechno změnit…
Hodnocení poroty
Porota oceňuje snahu autora o rostlé doplnění města. Měřítko a rozmanitost návrhu dociluje úspornými racionálními prostředky a opakovatelnou dispozicí. 

3. místo: Eliška Drahotová (Ateliér Redčenkov), Bytové domy Tre Cime
Výtah z autorské zprávy
Pozemkem se stala proluka na území Košíř – na styku ulice Hlaváčkovy a Prachnerovy.     Nezastavěné Hlaváčkově ulici přiléhají nevyužité plochy, které vytváří nefunkční prostředí, bloková zástavba z Plzeňské a Prachnerovy ulice zde nepokračuje. Právě tuto skutečnost se ve svém projektu pokouším změnit. Dlouhá, šedesátimetrová, proluka v Hlaváčkově ulici vybízela k rozdělení hmoty na více částí. S ohledem na měřítko a na zástavbu v Plzeňské ulici jsem se rozhodla vytvořit hmoty tři.
Domy mají šest nadzemních a jedno podzemní podlaží. Parkování, umístěné v podzemí, je společné i s vedlejším bytovým domem v ulici. V parteru se nachází pronajímatelné komerční prostory, přístupné z Hlaváčkovy ulice, a zázemí pro rezidenty. Ve vyšších patrech jsou rozmístěné byty různých velikostí.
Hodnocení poroty
Porota oceňuje touhu po výtvarném domu, fasády domu jsou někdy formální na úkor dispozice. Příznivé je propojení města a měřítko domů, parter s průchody.

3. místo: Daniela Pisingerová (Ateliér Redčenkov), Bytový dům Práchnerova
Výtah z autorské zprávy
Koncept vychází z hmoty dodržující výškový charakter okolní zástavby. Svým tvarem kopíruje linii uliční čáry. Ve středu vzniká atrium, které umožňuje oslunění bytů a vznik polosoukromého prostoru pro obyvatele domu.
Stavba se nachází v Praze 5 nedaleko tramvajové zastávky Klamovka. Dům ukončuje blok a je lemován ulicemi Vrchlického, Práchnerova a Hlaváčkova. Prosklené výplně oken jsou na celou světlou výšku bytů. Díky předsazené fasádě vzniká pravidelný rastr domu. Hlavním prvek je posuvné stínění z dřevěných lamel, které rozehrává vzhled budovy.
Hodnocení poroty
Kvalitní městský dům s měříkem, detailem a adekvátním výrazem k prostředí.  Graficky dobře odvedená práce.

Porota 7. ročníku soutěže zhodnotila letošní ročník slovy:
Oceňujeme v řadě projektů snahu nejen o vyřešenou dispozici a formální řešení návrhu, ale také přemýšlení v rámci kontextu města i sociální struktury. Některé projekty nebylo komplexně možné posoudit, chyběly textová části, řezy, situace.

tisková zpráva


Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*