Česká komora architektů zahajuje spolupráci se Sdružením čínských architektů

V pondělí 1. července 2013 se v sídle České komory architektů (ČKA) v pražské Josefské ulici uskutečnilo setkání českých a čínských představitelů architektonického světa. Jeho součástí byl i podpis memoranda o spolupráci české a čínské strany v oblasti architektury, vzdělávání a výměny zkušeností.


Součástí programu, kterého se zúčastnila padesátka osob, byla série prezentací týkající se ochrany památek, systému vysokoškolského vzdělávání, studentských aktivit a projektů v České republice a dále prezentace českých projektů realizovaných v Číně a výběr nejlepších nedávných realizací v České republice. Na oplátku čínští kolegové přivezli panelovou výstavu představující portfolia přítomných architektů a představili výseč aktuálního architektonického dění v Číně včetně prezentace koncepčních přístupů jednotlivých architektů. Mezi přednášejícími byli hlavní architekti v kancelářích, pedagogové z architektonických škol a nositelé řady ocenění za realizované stavby.

Vyvrcholením setkání byl podpis Memoranda o porozumění, které za čínskou stranu podepsal Xu Zongwei, generální sekretář Sdružení čínských architektů (Architectural Society of China), za českou pak předseda České komory architektů Josef Panna.

Návštěva čínských kolegů zorganizovaná Sdružením čínských architektů byla motivována snahou navázat vztahy v rovině přátelské spolupráce v oblasti architektury a posílit kontakty jak v oblasti odborné, tak akademické. Čínskou delegaci tvořilo 22 členů, mezi nimiž byli ředitelé architektonických kanceláří, hlavní architekti, zástupci akademické obce, specializovaných médií i developerů.

Čínští architekti strávili v Praze dva dny, vedle setkání se zástupci České komory architektů a zhruba třemi desítkami architektů si prohlédli vybrané developerské projekty a absolvovali celodenní prohlídku města zaměřenou na historickou architekturu a hlavní architektonické památky Prahy.

Návštěva čínské delegace v České republice je součástí evropské cesty; Praha se stala důležitou zastávkou mezi Budapeští a Londýnem. Česká komora architektů je přesvědčena, že se jedná o významný krok v rámci rozvoje spolupráce mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou a že podpis memoranda umožní českým architektům více se podílet na dynamickém stavebním rozvoji Číny.
tisková zpráva ČKA

Čeští architekti se mohou více podílet na stavebním rozvoji Číny
(ČTK) – Čeští architekti by se mohli více podílet na rychlém stavebním rozvoji Číny. Umožnit by jim to mělo Memorandum o porozumění, které dnes v Praze podepsal generální sekretář Sdružení čínských architektů Wu Cung-wej a předseda České komory architektů (ČKA) Josef Panna. Memorandum umožní i každoroční výměnu 15 až 20 architektů.

"Spolupráce je úplně na začátku, ale už byla řeč o návštěvě českých architektů v Číně a zprostředkování kontaktů mezi vysokými školami," řekla ČTK mluvčí ČKA Simona Juračková. Čínská strana by chtěla využít mimo jiné českých zkušenosti v ochraně kulturního dědictví.

Návštěva dvaadvacetičlenné čínské delegace v Česku je součástí jejich evropské cesty. Praha se stala zastávkou mezi Budapeští a Londýnem. Mezi delegáty jsou ředitelé architektonických kanceláří, hlavní architekti, zástupci akademické obce, specializovaných médií i developerů. "Důvodem dnešního setkání není jenom podpis memoranda, ale především snaha o navázání kontaktů. Od českých architektů bychom se chtěli přiučit práci s omezeným množstvím prostoru a zdrojů a zajímají nás také zkušenosti z oblasti ochrany kulturního dědictví," uvedl Wu Cung-wej.

Čínská strana může podle generálního sekretáře Sdružení čínských architektů nabídnout starou tradici v oboru architektury nebo se podělit o způsoby řešení problémů vzniklých rychlým rozvojem v posledních letech. "Čína představuje obrovský trh po všech stránkách. Rychlý rozvoj přes velké úspěchy čínských architektů na poli výstavby přináší i různé problémy. Zejména v tom, že vede k formalismu, kdy architekti příliš dbají o vnější stránku stavby," podotkl Wu Cung-wej.

V Číně se v nedávné minulosti prosadilo několik úspěšných českých architektů. Známý je příklad Ivana a Jany Bendových, kteří v Šanghaji založili velkou kancelář Allied Architects International. Na kontě mají přes 400 projektů včetně celých čtvrtí.

 

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*