Český soběstačný dům – edice Green District

Český soběstačný dům vypisuje každý rok úmyslně velice náročnou studentskou architektonicko-technologickou soutěž. Zadáním je vždy konkrétní pozemek a záměr. Tentokrát mají studenti za úkol urbanismus a zakomponování definovaných technologií do tzv. Green Districtu v rámci projektu Nová Valcha u Plzně developera V Invest. Jde o první reálnou městskou čtvrť v ČR, která si dokáže sama vyrobit více než polovinu roční spotřeby elektřiny pro zajištění potřeb obyvatel a zároveň bude umět šetrně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou a cíleně zmírňovat oteplování krajiny vlivem tzv. městského tepelného ostrova. Studentská soutěž bude probíhat na všech relevantních vysokých školách v České republice a Slovensku. Účastníci prvního kola mohou přihlásit své projekty kdykoliv do 14. 6. 2020, tzn. je jedno, v jakém semestru budou na zadání pracovat. Ti nejlepší se sejdou 26. 6. 2020 a odprezentují osobně porotě své projekty.

___

Studenti představí vize první městské čtvrti, která vyrobí více než polovinu elektřiny pro své obyvatele

V České republice vznikají vize první městské čtvrti, která si dokáže sama vyrobit více než polovinu roční spotřeby elektřiny pro zajištění potřeb obyvatel a zároveň umí šetrně hospodařit s pitnou i dešťovou vodou a cíleně zmírňovat oteplování krajiny vlivem tzv. městského tepelného ostrova. Za ideou čtvrti s pracovním názvem Green District stojí mezinárodně ceněný projekt Český soběstačný dům a developerská společností V Invest. Návrh čtvrti je součástí zadání studentské architektonicko-technické soutěže, která probíhá na všech vysokých školách v České republice a Slovensku. Studenti v soutěži představí svá takto pojatá alternativní pojetí urbanistického řešení části projektu Nová Valcha v Plzni. Budou navrhovat řešení území o rozloze 4,4 hektaru, jehož součástí jsou bytové i rodinné domy, centrální park a ostatní vegetace. Zohlednit přitom budou muset také ekonomickou proveditelnost svých vizí. Cílem soutěže je vygenerovat nápady, které bude možné použít v jednom z budoucích projektů V Investu.

„Soutěž vnímáme jako generátor nápadů, které nám mohou pomoci nastartovat využívání prvků soběstačnosti v některých našich budoucích projektech. I proto jsme chtěli, aby studenti pracovali s reálnými podklady a na jejich základě navrhli komplexní řešení. Zadání soutěže je tedy velmi náročné, ale to je realita našeho oboru. Studenti se musejí vypořádat s celou řadou výzev: budou navrhovat kombinaci bytových a rodinných domů, v nichž je třeba dbát na dostatečné soukromí lidí v rodinných domech a zároveň na efektivní prostorové členění celé čtvrti. Kromě šetrnějších technologií a maximalizace výroby vlastní elektrické energie ze slunce klademe také velký důraz na zadržování a využívání dešťové vody. To vše s důrazem na ekonomickou racionalitu a proveditelnost,“
říká Jaroslav Vondřička, partner a ředitel společnosti V Invest.

 „Cílem této soutěže není vytvořit neproveditelné vize, vznášedla a zelené mrakodrapy, ale rozumné koncepty, které vychází ze současného stavu poznání,“ říká Pavel Podruh, výkonný ředitel projektu Český soběstačný dům, jehož misí je již pátým rokem urychlovat využívání šetrnějších technologií při stavbě či rekonstrukcích domů a bytů. „Zapojení developera je výjimečně důležité. Zaprvé umožnil zasadit vize čtvrti Green District do reálné lokality s konkrétními parametry, ale zároveň do zadání pro studenty vnesl i nekompromisní ekonomickou stránku věci, která oklikou celý záměr zreálňuje. To je myslím dobře obecně ve vztahu k novým technologiím a obnovitelným zdrojům, aby nezůstaly jen naším přáním na papíře, bez ekonomického rácia,“
doplnil Pavel Podruh. Prestižní studentská soutěž Český soběstačný dům se koná pravidelně od roku 2016, letos však poprvé řeší takto velký celek zástavby. Návrh zelené čtvrti je letos také vůbec poprvé přímo součástí zadání dvou architektonických ateliérů na Fakultě stavební ČVUT v Praze a Fakultě architektury VUT v Brně.

Alternativní pohled na urbanismus: částečná energetická soběstačnost i zadržování a využití dešťové vody

V rámci zasazení vizí do reálných podmínek a možnosti posouzení jejich proveditelnosti, budou studenti pracovat s územím o rozloze 4,4 hektaru v severní a severozápadní části projektu Nová Valcha, na kterém V Invest v Plzni pracuje už od roku 2006. Porota soutěže bude při hodnocení klást velký důraz na propracovanou integraci fotovoltaických panelů do obvodových konstrukcí domů. Studenti dostanou i přesné informace o ideální orientaci panelů a výpočtu potřebného množství akumulace. Využít můžou také videokurz navrhování domů s vlastní výrobou a ukládáním elektřiny, který je k dispozici na webu projektu Český soběstačný dům a za kterým stojí česká společnost GWL, jeden z největších dodavatelů lithium-fosfátových bateriových článků v Evropě.

Studenti by také ve svém urbanistickém návrhu měli cíleně vytvářet ostrůvky divoké zeleně s vysokým porostem, které mohou být využity k přivedení a vsakování dešťové vody, ale zejména, které tuto vodu využijí ke „klimatizování“ okolí a zmírní tak jev často zvaný jako „městský tepelný ostrov“. Cílem je zachycení a využití maxima srážkové vody, k čemuž můžou pomoci například i drobné vodní plochy. Snížit vliv městského tepelného ostrova mohou také zelené střechy nebo fasády.

Studenti se mohou v budoucnu podílet na zhmotnění svých vizí

Studenti mají možnost odevzdávat své návrhy do 14. června 2020 a jsou pro ně připraveny finanční ceny přesahující 100.000,- Kč. Porota soutěže následně vybere nejlepší návrhy, jejichž autoři budou mít možnost je 26. června osobně prezentovat nejen před odbornou porotou, ale také před zájemci ze strany médií a veřejnosti. Na začátku července potom bude vyhlášen vítězný návrh. Cílem celé soutěže je poskytnout studentům takovou podporu, aby bylo možné studentské návrhy nebo jejich dílčí části pokud možno realizovat. Pokud se tak v soutěži objeví návrh s vysokým potenciálem, prozkoumá V Invest ekonomické a technické možnosti jeho realizace. „Doufáme, že soutěž vygeneruje neotřelé a použitelné nápady a že díky ní narazíme na talenty s otevřenou myslí. Pokud ano, jsme připraveni se studenty navázat spolupráci a umožnit jim, aby některé své vize rozvinuli v našich budoucích projektech. Ať už ale soutěž dopadne jakkoli, otevře nám to dveře k budoucímu využití některých prvků soběstačnosti. Důležité je, že na to nebudeme sami. Český soběstačný dům má celou řadu vynikajících odborných partnerů se silným know-how, kteří už mají vyvinutá funkční řešení pro řadu oblastí,“ říká Jaroslav Vondřička.

„V DNA projektu Český soběstačný dům je spolupráce a to přesně chceme přenést i do atmosféry Green Districtu. Rádi bychom v době vyhraněných názorů na ekologii a klima spíše spojovali pozitivní prací, která není založena na dogmatech. V rámci nezávislosti také všechny naše aktivity financujeme bez dotací, formou crowdsourcingu. Cílem naší studentské soutěže je mimo jiné vytvořit skupinu mladých profesionálů s odborným náskokem, kteří budou připraveni na decentralizovanou budoucnost. Již teď se na nás obrací celá řada lidí, kteří se o tyto profesionály zajímají. Díky vysokému zájmu lidí o šetrnější bydlení třeba už nyní pomáháme nastavovat našemu partnerovi Hypoteční bance její Zelenou hypotéku směřující k akceleraci výstavby domů se začleněným užitím obnovitelných zdrojů,“ doplňuje Pavel Podruh.

web projektu Český soběstačný dům – edice Green District
Český soběstačný dům
tisková zpráva, Stavbaweb

Související články: 
Český ostrovní dům 2018 / Zuzana Kopiláková  26.11.2018
další…
Vítězný projekt z roku 2018 Zuzany Kopilákové (zadání: Návrh energeticky soběstačného komplexu pěti budov s možnostmi sdílení a šetrným využitím dalších zdrojů) najdete na stránkách soutěže ZDE.

Zadejte komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*